U bent hier

Home

Pimpinella saxifraga

  • Hieronder alle soorten die op kleine bevernel voorkomen.
Boogpuntmot
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is polyfaag op kruidachtige gewassen. Komt ook voor op Potentilla spec.
  • Deze soort wordt buiten België ook nog op Santolina chamaecyparissus waargenomen.