U bent hier

Home

Medicago lupulina

  • Hieronder alle soorten die op hopklaver voorkomen.
Aproaerema anthyllidella - Wondklaverpalpmot
Wondklaverpalpmot
Familie: Gelechiidae
  • Het zijn alleen rupsen van de eerste generatie die minerende activiteit vertonen.
  • Buiten België wordt de soort ook op Chamaecytisus, Doronicum rectum, Hymenocarpos circinnatus, Ononis rosifolia, Oxytropis pilosa, Psoralea bituminosa en Trigonella monspeliaca waargenomen.
Phyllonorycter insignitella - Klavervouwmot
Klavervouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Zeer lokaal en zeldzaam.
Polyommatus icarus - Icarusblauwtje
Icarusblauwtje
Familie: Lycaenidae
  • Het icarusblauwtje is het algemeenste blauwtje in ons land en het komt vooral voor op bloemrijke graslanden en ruigtes.