U bent hier

Home

30-07-2016 Moerbeke ~ Het Heidebos

Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 30 juli heeft de Werkgroep Bladmineerders van de V.V.E voor de eerste keer samen met de K.B.V.E. ‘Het Heidebos’ te Moerbeke geïnventariseerd.
 
Het Heidebos herbergt een unieke afwisseling van naaldbos, verlaten akkers, heide, schrale graslanden en dreven. Door het gevarieerde mozaïeklandschap biedt het natuurgebied onderdak aan fauna en flora die zowel van het bos als van meer open heide houden. In geen enkel Oost-Vlaams natuurgebied van Natuurpunt is er de laatste tien jaar zoveel beheerswerk verzet als in het Heidebos. De Amerikaanse vogelkers had er over grote oppervlakten alle inheemse soorten verdrongen. Via een LIFE-project kon Natuurpunt monotone aanplantingen van sparren en dennen omvormen tot inheems loofbos waar zomereiken en berken weer in volle glorie groeien (www.natuurpunt.be, 2016).
 
Waargenomen soorten tijdens de dagwandeling
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
1 cocon van Bucculatrix ainsliella (Amerikaanse ooglapmot) op Quercus rubra (Amerkaanse eik)
8 mijnen van Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
53 mijnen van Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk) en Betula pubescens (zachte berk)
53 mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Rhamnus frangula (sporkehout)
3 mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
2 mijnen van Cosmopterix zieglerella (hopprachtmot) op Hupulus humulus (hop)
 
- Eriocranidae (purpermotten):
3 mijnen van Eriocrania sparrmannella (late purpermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
10 mijnen van Callisto denticulella (roestmijnmot) op Malus spec. (appel spec.)
1 mijn van Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2 mijnen van Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot) op Hypericum perforatum (sint-janskruid)
2 mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
20 mijnen van Parornix betulae (berkenzebramot) op Betula pendula (ruwe berk)
6 mijnen van Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
18 mijnen van Parornix fagivora (beukenzebramot) op Fagus sylvatica (beuk)
34 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
2 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
45 mijnen van Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
8 mijnen van Phyllonorycter joannisi (Noorse esdoornvouwmot) op Acer platanoides (Noorse esdoorn)
267 mijnen van Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
39 mijnen van Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
7 mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
423 mijnen van Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
41 mijnen van Phyllonorycter ulmifoliella op Betula pendula (ruwe berk) en Betula pubescens (zachte berk)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
1 mijn van Heliozela hammoniella (berkenzilvervlekmot) op Betula pendula (ruwe berk)
2 mijnen van Heliozela sericiella (eikenzilvervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
6 mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes), Malus spec. (appel spec.), Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
16 mijnen van Ectoedemia occultella (ronde berkenblaasmijnmot) op Betula pubescens (zachte berk)
49 mijnen van Ectoedemia septembrella (hertshooimineermot) op Hypericum perforatum (sint-janskruid)
6 mijnen van Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
5 mijnen van Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
27 mijnen van Stigmella confusella (donkere berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
2 mijnen van Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk) en Betula pubescens (zachte berk)
1 mijn van Stigmella floslactella (hazelaarmineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
1 mijn van Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
6 mijnen van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
4 mijnen van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
2 mijnen van Stigmella malella (appelbladmineermot) op Malus spec. (appel spec.)
4 mijnen van Stigmella nylandriella (gewone lijsterbesmineermot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
6 mijnen van Stigmella perpygmaeella (meidoornhoekmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
29 mijnen van Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk) en Betula pubescens (zachte berk)
4 mijnen van Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot )op Fagus sylvatica (beuk)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
209 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers (Coleophoridae – kokermotten)
1 koker van Coleophora flavipennella (donkere eikenkokermot) op Quercus robur (zomereik)
 
Zakken (Psychidae – zakdragers)
1x Proutia betulina (sierlijke zakdrager)
 
Rupsen
- Erebidae (spinneruilen):
872 rupsen van Tyria jacobaeae (sint-jacobsvlinder) op Jacobaea vulgaris (jacobskruiskruid)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
5 rupsen van Swammerdamia caesiella (egale duifmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
Nachtvlinders
- Argyresthidae (pedaalmotten):
1x Argyresthia brockeella (sierlijke pedaalmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
1x Coleophora hemerobiella (fruitboomkokermot)
 
- Crambidae (grasmotten):
3x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
10x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
29x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
1x Crambus lathoniellus (vroege grasmot)
5x Crambus perlella (bleke grasmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
 
- Erebidae (spinneruilen):
2x Eilema depressa (naaldboombeertje)
1x Lymantria dispar (plakker)
1x Pelosia muscerda (muisbeertje)
2x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
1x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
1x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
2x Idaea biselata (schildstipspanner)
1x Idaea emarginata  (geblokte stipspanner)
2x Jodis lactearia (melkwitte zomervlinder)
133x Lythria cruentaria (zuringspanner)
1x Timandra comae (lieveling)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
2x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
2x Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot)
1x Micrurapteryx kollariella (bremsteltmot)
 
- Lasiocampidae (spinners):
2x Lasiocampa quercus (hageheld)
 
- Noctuidae (uilen):
3x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Calamia tridens (groene weide-uil)
1x Cosmia trapezina (hyena)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
2x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
11x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
3x Endotricha flammealis (strooiselmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Ancylis apicella (fijngestreepte haakbladroller)
2x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Gypsonoma sociana  (witsnuitpopulierenbladroller)
108x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
1x Pandemis cerasana (kersenbladroller)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
2x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
 
- Nymphalidae (aurelia’s):
1x Aglais io (dagpauwoog)
2x Araschnia levana (landkaartje)
5x Coenonympha pamphilus (hooibeestje)
35x Maniola jurtina (bruin zandoogje)
1x Pararge aegeria (bont zandoogje)
42x Pyronia tithonus (oranje zandoogje)
2x Vanessa atalanta (atalanta)
2x Vanessa cardui (distelvlinder)
 
De start van de nachtvangst was om 21u50. Er werden 9 lichtvallen in de strijd gegooid. De weersomstandigheden waren vrij goed: 17 °C, windstil en zwaar bewolkt. De stop was om 05u20 bij een temperatuur van 15 °C.
 
Soortenlijst
 
- Argyresthidae (pedaalmotten):
6x Argyresthia brockeella (sierlijke pedaalmot)
 
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
1x Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot)
2x Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
1x Acentria ephemerella (duikermot)
1x Anania coronata (gewone coronamot)
3x Anania hortulata (bonte brandnetelmot)
10x Anania lancealis (lichte coronamot)
10x Anania verbascalis (salielichtmot)
35x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
19x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
1x Agriphila tristella (variabele grasmot)
9x Catoptria pinella (egale vlakjesmot)
4x Catoptria verellus (zwartbruine vlakjesmot)
2x Chilo phragmitella (rietmot)
3x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
1x Crambus pascuella (zilverstreepgrasmot)
1x Crambus perlella (bleke grasmot)
1x Evergestis limbata (gezoomde valkmot)
2x Parapoynx stratiotata (krabbenscheermot)
186x Pediasia contaminella (oranjebruine grasmot)
16x Platytes alpinella (baardsnuitmot)
8x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
2x Pyrausta despicata (weegbreemot)
1x Udea prunalis (grijze kruidenmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
10x Coleophora spec.

 • 1x Coleophora glaucicolella (bleke ruskokermot) – PRE.SW.1224.16.F.MO.15
 • 1x Coleophora lusciniaepennella (slanke wilgenkokermot) – PRE.SW.1229.16.M.MO.20
 • 2x Coleophora sternipennella (ganzenvoetkokermot) – PRE.SW.1210.16.M.MO.1 & PRE.SW.1215.16.F.MO.6 – Het was van 1980 geleden dat deze soort nog gemeld was uit de provincie Oost-Vlaanderen!

 
- Cossidae (houtboorders):
2x Zeuzera pyrina (gestippelde houtvlinder)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
16x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
8x Habrosyne pyritoides (vuursteenvlinder)
9x Ochropacha duplaris (tweestip-orvlinder)
1x Tethea or (orvlinder)
33x Thyatira batis (braamvlinder)
15x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
 
- Erebidae (spinneruilen):
8x Arctia caja (grote beer)
1x Atolmis rubricollis (zwart beertje)
396x Eilema complana (streepkokerbeertje)
35x Eilema depressa (naaldboombeertje)
10x Eilema griseola (glad beertje)
8x Euproctis similis (donsvlinder)
2x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
17x Lymantria dispar (plakker)
12x Lymantria monacha (nonvlinder)
16x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
1x Orgyia antiqua (witvlakvlinder)
1x Pechipogo plumigeralis (gepluimde snuituil)
384x Pelosia muscerda (muisbeertje)
10x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
9x Rivula sericealis (stro-uiltje)
1x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
2x Spilosoma lutea (gele tijger)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Agonopterix assimilella (gele bremkaartmot) 
1x Elachista canapennella (zilveren grasmineermot)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Anacampsis blattariella (spikkelpalpmot)
1x Anacampsis populella (populierenspikkelpalpmot)
8x Aroga velocella (zuringpalpmot)
1x Brachmia blandella (puntvleugelpalpmot)
10x Eulamprotes wilkella (zilverbandpalpmot)
8x Gelechiidae spec.

 • 1x Aroga velocella (zuringpalpmot) – PRE.SW.1212.16.M.MO.3
 • 2x Bryotropha senectella (donkere mospalpmot) – PRE.SW.1216.16.M.MO.7 & PRE.SW.1222.16.M.MO.13
 • 1x Helcystogramma lutatella (lichte rietpalpmot) – PRE.SW.1230.16.M.MO.21
 • 1x Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje) – PRE.SW.1213.16.M.MO.4

10x Helcystogramma rufescens (rietpalpmot)
1x Recurvaria leucatella (gordelpalpmot)
1x Syncopacma spec.

 • 1x Syncopacma larseniella (bandpalpmot) – PRE.SW.1221.16.M.MO.13

1x Teleiodes vulgella (gammapalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
2x Abraxas sylvata (porseleinvlinder)
17x Biston betularia (peper-en-zoutvlinder)
10x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
1x Campaea margaritaria (appeltak)
6x Cyclophora albipunctata (berkenoogspanner)
1x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
8x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
1x Cyclophora puppillaria (oranjerode oogspanner)
2x Ecliptopera silaceata (marmerspanner)
7x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
1x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Eupithecia centaureata (zwartvlekdwergspanner)
1x Eupithecia nanata (smalvleugeldwergspanner)
1x Eupithecia virgaureata (guldenroededwergspanner) – PRE.SW.1227.16.F.MO.18
16x Geometra papilionaria (zomervlinder)
1x Hemithea aestivaria (kleine zomervlinder)
2x Hydrelia flammeolaria (geel spannertje)
1x Hypomecis punctinalis (ringspikkelspanner)
2x Idaea aversata (grijze stipspanner)
25x Idaea biselata (schildstipspanner)
3x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
2x Idaea emarginata (geblokte stipspanner)
3x Jodis lactearia (melkwitte zomervlinder)
4x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
9x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
15x Macaria notata (klaverblaadje)
3x Perizoma alchemillata (hennepnetelspanner)
2x Selenia dentaria (herculesje)
3x Selenia lunularia (lindeherculesje)
1x Thera obeliscata (naaldboomspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
3x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Caloptilia populetorum (witte berkensteltmot)
2x Caloptilia spec.

 • 1x Caloptilia betulicola (bruine berkensteltmot) – PRE.SW.1214.16.F.MO.5
 • 1x Caloptilia rufipennella (donkere esdoornsteltmot) – PRE.SW.1223.16.M.MO.14

2x Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot)
 
- Lasiocampidae (spinners):
13x Euthrix potatoria (rietvink)
1x Lasiocampa quercus (hageheld)
 
- Limacodidae (slakrupsen):
10x Apoda limacodes (slakrups)
 
- Momphidae (wilgenroosjesmotten):
2x Mompha raschkiella (tweekleurige wilgenroosjesmot)
 
- Noctuidae (uilen):
3x Abrostola tripartita (brandnetelkapje)
4x Acronicta aceris (bont schaapje)
1x Acronicta auricoma (goudhaaruil)
12x Acronicta rumicis (zuringuil)
1x Actinotia polyodon (gevlamde uil)
1x Agrotis exclamationis (gewone worteluil)
2x Agrotis puta (puta-uil)
1x Agrotis segetum (gewone velduil)
31x Amphipoea spec.

 • 2x Amphipoea oculea (roodbruine vlekuil) – PRE.SW.1217.16.M.MO.8 & PRE.SW.1218.16.M.MO.9

2x Apamea monoglypha (graswortelvlinder)
12x Autographa gamma (gamma-uil)
13x Calamia tridens (groene weide-uil)
18x Cosmia trapezina (hyena)
3x Colocasia coryli (hazelaaruil)
3x Craniophora ligustri (schedeldrager)
2x Cryphia algae (donkergroene korstmosuil)
4x Deltote pygarga (donkere marmeruil)
3x Diachrysia chrysitis (koperuil)
4x Dypterygia scabriuscula (vogelwiekje)
7x Hoplodrina octogenaria (gewone stofuil)
1x Hydraecia micacea (aardappelstengelboorder)
2x Lacanobia oleracea (groente-uil)
1x Mamestra brassicae (kooluil)
7x Melanchra persicariae (perzikkruiduil)
25x Mesapamea spec.
4x Mesoligia furuncula (zandhalmuiltje)
1x Mythimna ferrago (gekraagde grasuil)
1x Noctua comes (volgeling)
1x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
1x Noctua interjecta (kleine huismoeder)
1x Noctua janthina (kleine breedbandhuismoeder)
65x Noctua pronuba (huismoeder)
14x Ochropleura plecta (haarbos)
1x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
4x Thalpophila matura (geelvleugeluil)
2x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
 
- Nolidae (visstaartjes):
2x Bena bicolorana (grote groenuil)
2x Meganola albula (groot visstaartje)
6x Pseudoips prasinana (zilveren groenuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
2x Clostera anachoreta (kleine wapendrager)
1x Clostera curtula (bruine wapendrager)
1x Clostera pigra (donkere wapendrager)
1x Drymonia querna  (witlijntandvlinder)
1x Furcula furcula (kleine hermelijnvlinder)
10x Phalera bucephala (wapendrager)
18x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
3x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
1x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
6x Ptilodon capucina (kroonvogeltje)
26x Notodonta dromedarius (dromedaris)
2x Notodonta tritophus (wilgentandvlinder)
1x Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups)
 
- Nymphalidae (aurelia’s):
1x Araschnia levana (landkaartje)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
5x Harpella forficella (bruine molmboorder)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
14x Carcina quercana
 
- Plutellidae (koolmotten):
49x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
9x Acrobasis repandana (oranje eikenlichtmot)
4x Acrobasis suavella (roodstreepmutsjeslichtmot)
35x Acrobasis tumidana (rode eikenlichtmot)
4x Cryptoblabes bistriga (boslichtmot)
1x Dioryctria abietella (sparappelboorder)
2x Elegia similella (armbandmot)
26x Endotricha flammealis (strooiselmot)
1x Euzophera pinguis (tweekleurige lichtmot)
35x Phycita roborella (eikenlichtmot)
4x Phycitodes spec.

 • 1x Phycitodes maritima (smalle weidemot) – PRE.SW.1231.16.M.MO.22

1x Synaphe punctalis (pinokkiomot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
2x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
1x Sphinx ligustri (ligusterpijlstaart)
13x Sphinx pinastri (dennenpijlstaart)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris laterana (variabele driehoekbladroller)
26x Adoxophyes orana (vruchtbladroller)
2x Ancylis apicella (fijngestreepte haakbladroller)
1x Ancylis diminutana (lichte haakbladroller)
1x Ancylis unculana (purperrode haakbladroller)
4x Apotomis betuletana (berkenmarmerbladroller)
1x Celypha rufana (smallijnbladroller)
4x Clavigesta purdeyi (kleine dennenbladroller)
4x Cochylis dubitana (blauwe distelbladroller)
38x Cydia amplana (oranje eikenbladroller)
1x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
17x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
1x Eucosma campoliliana (zwartwit knoopvlekje)
3x Eupoecilia ambiguella (blauw smalsnuitje)
1x Gypsonoma dealbana (loofboombladroller)
1x Gypsonoma sociana (witsnuitpopulierenbladroller)
2x Hedya nubiferana (gewone witvlakbladroller)
1x Hedya pruniana (pruimwitvlakbladroller)
13x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
4x Metendothenia atropunctana (kleine stipbladroller)
2x Pandemis corylana (hazelaarbladroller)
3x Rhyacionia buoliana (gewone dennenlotboorder)
2x Tortrix viridana (groene eikenbladroller)
4x Tortricidae spec.

 • 1x Cnephasia genitalana (vale spikkelbladroller) – PRE.SW.1225.16.M.MO.16 - Het was van 1980 geleden dat deze soort nog gemeld was uit de provincie Oost-Vlaanderen!
 • 1x Cymolomia hartigiana (leemvlekbladroller) – PRE.SW.1226.16.M.MO.17
 • 1x Dichrorampha simpliciana (bleke vlekwortelmot) – PRE.SW.1211.16.M.MO.2
 • 1x Endothenia marginana (scherpe kuifbladroller) – PRE.SW.1220.16.M.MO.11

3x Zeiraphera isertana (grootkopbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
15x Yponomeuta spec.
 
- Ypsolophidae (spitskopmotten):
1x Ypsolopha dentella (bonte spitskopmot)
1x Ypsolopha sequella (panterspitskopmot)
 
Totaal aantal exemplaren nachtvangst: 2287
Totaal aantal soorten nachtvangst: 215
 
 

Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Tyria jacobaeae - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Lythria cruentaria - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Ectoedemia occultella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Heliozela sericiella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Eriocrania sparrmannella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Stigmella lapponica - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Stigmella confusella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Cocon van Bucculatrix ainsliella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Calamia tridens - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Calamia tridens - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Phalera bucephala - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Phalera bucephala - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Amphipoea oculea - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Thalpophila matura - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Notodonta tritophus - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Cyclophora puppilaria - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Platytes alpinella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Ypsolopha sequella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Cydia amplana - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Chilo phragmitella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Coleophora sternipennella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert
Lymantria monacha - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 30-07-2016 ©Steve Wullaert