U bent hier

Home

26-05-2022 Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche & Weisse Stein

Panthea coenobita - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 26 mei zijn we opnieuw naar de Hoge Venen geweest met onze Werkgroep. Deze keer ging de dagvangst door in de Vallei aan de Holzwarche zelf en de nachtvangst aan de witte steen. Deze steen, een kwartsietrots, achtergelaten door de modderstromen toen het klimaat opwarmde na de jongste ijstijd, ligt op een officieele hoogte van 692.5m boven de zeespiegel. Het is daar dus meestal kouder dan in de rest van de omliggende gebieden. Het weer overdag was heel goed, zonnig en warm en zoals het moet zijn dreef tijdens de vooravond de bewolking binnen wat ervoor zorgde dat de temperatuur niet te fel afkoelde. Ideale omstandigheden voor een nachtvangst dus...

Tijdens de daginventarisatie vonden we heel wat leuke soorten! De uitschieters van die wandeling waren:

  • Ancylis geminana - witrughaakbladroller : Een zeldzame en lokale soort die leeft op Salix.
  • Cydia pactolana - c-spiegelmot : Eveneens een zeldzame verschijning in ons land. De rups leeft op Picea en Larix.
  • Rheumaptera subhastata - kleine speerpuntspanner : Een zeer zeldzame soort die de laatste jaren enkel zeer lokaal waargenomen is in Luik. Waardplanten: Ribes, Betula en Vaccinium.

Voor de nachtinventarisatie gingen we dus naar de Witte Steen iets verder dan de lager gelegen vallei. We stelden in totaal 9 bakken op doorheen het gebied. We gingen van start om 22:00 en stopten om 06:00. De temperatuur was bij aanvangst 12.5°C en tegen de ochtend nog 9°C. De bewolking was de ganse nacht aanwezig. Wat wel wat minder was was de motregen die vanaf 05:00 begonnen was en ons dus parten speelde tijdens het controleren van de bakken.

Uitschieters van de nachtvangst waren:

  • Nemophora congruella - geaderde langsprietmot : Een zeer zeldzame soort die enkel in de provincie Luik al werd gemeld. De rups leeft op Picea.
  • Papestra biren - heide-schaaruil : Een zeldzame soort die vooral in de provincie Luik en Luxemburg wordt gemeld.
  • Hyppa rectilinea - zwartstreepuil : Deze soort wordt alleen in de 3 zuidelijke provincies gemeld maar nooit in hoge aantallen.
  • Apamea illyria - tweekleurige grasuil : Een zeer zeldzame soort, alleen bekend uit het zuidelijke, meer bergachtige deel van het land. De soort was in de jaren vijftig en tachtig sterk in opkomst, maar is de laatste decennia, sinds 2000, zeer zeldzaam geworden. Toch hadden we 10 exemplaren van deze zeer zeldzame soort!
  • Epirrhoe molluginata - grauwe bandspanner : Deze zeer zeldzame soort komt alleen in de zuidoostelijke kant van ons land voor. De rups leeft op Galium.


Rocherath, Liège, Belgium (LA09) 26/05/2022 Vallée de la Holzwarche   Temp.: 12,5°C – 9°C  
Family Species Ned. naam AANTAL Text96 OPMERKING
Micropterigidae          
  Micropterix aureatella (Scopoli, 1763) gebandeerde oermot 1 on light Weisse Stein.
  Micropterix aureatella (Scopoli, 1763) gebandeerde oermot 15 observed during daytime  
Adelidae          
  Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) smaragdlangsprietmot 1 observed during daytime  
  Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775) dwerglangsprietmot 6 observed during daytime  
  Nemophora congruella (Zeller, 1839) geaderde langsprietmot 1 on light Weisse Stein
  Nematopogon robertella (Clerck, 1759) naaldboslangsprietmot 2 observed during daytime Weisse Stein.
Incurvariidae          
  Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796) bosbeswitvlekmot 1 observed during daytime  
Tineidae          
  Monopis weaverella (Scott, 1858) witvlekkijkgaatje 1 on light Weisse Stein.
Bucculatricidae          
  Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839) margrietooglapmot 1 on light Weisse Stein.
Gracillariidae          
  Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) weegbreesteltmot 1 on light Weisse Stein.
  Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846) vossenbesvouwmot 1 observed during daytime PRE.SW.4125.22.F.RO.175
Plutellidae          
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 1 observed during daytime  
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 3 on light Weisse Stein.
Oecophoridae          
  Denisia stipella (Linnaeus, 1758) vaal stamgastje 6 on light Weisse Stein.
  Denisia stipella (Linnaeus, 1758) vaal stamgastje 1 observed during daytime Weisse Stein.
  Denisia stipella (Linnaeus, 1758) vaal stamgastje 2 observed during daytime  
  Pleurota bicostella (Clerck, 1759) gemsmot 3 observed during daytime  
Gelechiidae          
  Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) heidepalpmot 2 on light Weisse Stein.
  Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) heidepalpmot 2 observed during daytime  
  Oxypteryx unicolorella (Duponchel, 1843) purpertandboegsprietmot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4127.22.F.RO.177
  Oxypteryx unicolorella (Duponchel, 1843) purpertandboegsprietmot 1 on light Weisse Stein.
  Mirificarma interrupta (Curtis, 1827) streephoutmot 1 on light Weisse Stein.
  Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850) distelzandvleugeltje 3 on light Weisse Stein
  Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850) distelzandvleugeltje 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4148.22.M.RO.191
  Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) smalpalpmot 1 on light Weisse Stein.
  Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) smalpalpmot 1 observed during daytime  
  Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) smalpalpmot 1 observed during daytime Weisse Stein.
Elachistidae          
  Elachista atricomella Stainton, 1849 grote grasmineermot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4137.22.M.RO.187
  Elachista canapennella (Hübner, 1813) zilveren grasmineermot 1 observed during daytime PRE.SW.4126.22.M.RO.176
  Elachista subalbidella Schläger, 1847 pijpestrootjesmineermot 26 on light Weisse Stein.
Coleophoridae          
  Coleophora alticolella Zeller, 1849 gewone ruskokermot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4150.22.M.RO.193
  Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) vroege veldbieskokermot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4130.22.M.RO.180
  Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) vroege veldbieskokermot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4128.22.F.RO.178
  Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) vroege veldbieskokermot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4129.22.M.RO.179
  Coleophora saturatella Stainton, 1850 driekleurige bremkokermot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4149.22.F.RO.192
  Coleophora therinella Tengström, 1848 zwaluwtongkokermot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4147.22.M.RO.190
  Coleophora trifariella Zeller, 1849 bremkokermot 1 case  
Momphidae          
  Mompha raschkiella (Zeller, 1839) tweekleurige wilgenroosjesmot 1 on light Weisse Stein.
Alucitidae          
  Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758 waaiermot 1 observed during daytime  
Choreutidae          
  Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) brandnetelmot 7 observed during daytime  
Tortricidae          
  Capua vulgana (Frölich, 1828) meibladroller 2 observed during daytime  
  Capua vulgana (Frölich, 1828) meibladroller 7 on light Weisse Stein.
  Clepsis senecionana (Hübner, 1819) gagelbladroller 1 observed during daytime  
  Syndemis musculana (Hübner, 1799) struikbladroller 1 observed during daytime  
  Syndemis musculana (Hübner, 1799) struikbladroller 27 on light Weisse Stein.
  Eana argentana (Clerck, 1759) zilverbladroller 5 on light Weisse Stein.
  Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) papegaaibladroller 1 observed during daytime  
  Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) papegaaibladroller 5 pheromone Weisse Stein. Op feromoon van G. lobarzewski
  Aethes rubigana (Treitschke, 1830) donker c-smalsnuitje 1 observed during daytime  
  Aethes rubigana (Treitschke, 1830) donker c-smalsnuitje 1 observed during daytime Weisse Stein.
  Aethes rubigana (Treitschke, 1830) donker c-smalsnuitje 11 on light Weisse Stein.
  Lobesia reliquana (Hübner, 1825) harlekijnbladroller 2 observed during daytime  
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 8 observed during daytime  
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 6 on light Weisse Stein.
  Celypha rurestrana (Duponchel, 1843) grauwe lijnbladroller 3 on light Weisse Stein.
  Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775) woudbladroller 2 observed during daytime  
  Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794) tweepuntige lijnbladroller 1 on light Weisse Stein.
  Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794) tweepuntige lijnbladroller 5 observed during daytime  
  Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775) roestlijnbladroller 1 on light Weisse Stein.
  Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775) roestlijnbladroller 1 observed during daytime  
  Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846) vosrode lijnbladroller 1 observed during daytime  
  Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) sparrenbladroller 11 on light Weisse Stein.
  Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) sparrenbladroller 2 observed during daytime  
  Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) fijngestreepte haakbladroller 3 observed during daytime  
  Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) fijngestreepte haakbladroller 4 on light Weisse Stein.
  Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) fijngestreepte haakbladroller 1 observed during daytime Weisse Stein.
  Ancylis geminana (Donovan, 1806) witrughaakbladroller 3 on light Weisse Stein.
  Ancylis geminana (Donovan, 1806) witrughaakbladroller 3 observed during daytime  
  Ancylis geminana (Donovan, 1806) witrughaakbladroller 1 observed during daytime Weisse Stein.
  Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775) oranje haakbladroller 1 on light Weisse Stein.
  Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830) bosbeshaakbladroller 1 on light Weisse Stein.
  Ancylis tineana (Hübner,[1799) bruine haakbladroller 1 on light Weisse Stein.
  Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799) witvleugeloogbladroller 1 observed during daytime  
  Epinotia signatana (Douglas, 1845) bruine oogbladroller 1 observed during daytime  
  Epinotia signatana (Douglas, 1845) bruine oogbladroller 2 on light Weisse Stein.
  Epinotia subocellana (Donovan, 1806) wilgenoogbladroller 1 observed during daytime  
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 75 observed during daytime Weisse Stein.
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 21 observed during daytime  
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 60 on light Weisse Stein.
  Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) vierkantoogbladroller 1 observed during daytime Weisse Stein.
  Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) vierkantoogbladroller 7 on light Weisse Stein.
  Eucosma balatonana (Osthelder, 1937) bitterkruidknoopvlekje 12 on light Weisse Stein
  Eucosma balatonana (Osthelder, 1937) bitterkruidknoopvlekje 1 observed during daytime PRE.SW.4135.22.M.RO.185
  Eucosma balatonana (Osthelder, 1937) bitterkruidknoopvlekje 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4138.22.M.RO.188
  Eucosma cana (Haworth, 1811) distelknoopvlekje 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4139.22.M.RO.189
  Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845) bosbesbladroller 2 observed during daytime  
  Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851) doffe sparspiegelmot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.4136.22.M.RO.186
  Cydia pactolana (Zeller, 1840) c-spiegelmot 1 observed during daytime PRE.SW.4133.22.F.RO.183
  Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775) scherpe spiegelmot 5 observed during daytime  
  Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) asgrauwe wortelmot 1 observed during daytime PRE.SW.4134.22.M.RO.184
  Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) hertshooibladroller 3 on light Weisse Stein.
  Pammene albuginana (Guenée, 1845) eikendwergbladroller 1 observed during daytime PRE.SW.4132.22.M.RO.182
  Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846) galdwergbladroller 1 observed during daytime PRE.SW.4131.22.F.RO.181
  Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) sparrendwergbladroller 2 observed during daytime  
  Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) sparrendwergbladroller 5 on light Weisse Stein.
  Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846) essendwergbladroller 1 pheromone Op feromoon van C. indivisa
Hesperiidae          
  Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) bont dikkopje 1 observed during daytime  
  Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) aardbeivlinder 1 observed during daytime  
Pieridae          
  Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) citroenvlinder 12 observed during daytime  
  Pieris rapae (Linnaeus, 1758) klein koolwitje 2 observed during daytime  
  Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) oranjetipje 11 observed during daytime  
Lycaenidae          
  Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) blauwe vuurvlinder 40 observed during daytime  
  Lycaena tityrus (Poda, 1761) bruine vuurvlinder 2 observed during daytime  
  Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) groentje 5 observed during daytime  
  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) icarusblauwtje 2 observed during daytime  
Nymphalidae          
  Brenthis ino (Rottemburg, 1775) purperstreepparelmoervlinder 1 observed during daytime  
  Boloria eunomia (Esper, 1800) ringoogparelmoervlinder 3 observed during daytime  
  Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) zilveren maan 3 observed during daytime  
  Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) atalanta 2 observed during daytime  
  Aglais io (Linnaeus, 1758) dagpauwoog 3 observed during daytime  
  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) hooibeestje 3 observed during daytime  
Pyralidae          
  Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775) sparappelboorder 1 on light Weisse Stein.
Crambidae          
  Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) lichte coronamot 1 observed during daytime  
  Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) gewone grasmot 1 on light Weisse Stein.
  Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) vroege grasmot 10 on light Weisse Stein.
  Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) vroege grasmot 2 observed during daytime  
Drepanidae          
  Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) bruine eenstaart 1 on light Weisse Stein.
  Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) berkeneenstaart 2 on light Weisse Stein.
  Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) bleke eenstaart 1 on light Weisse Stein.
  Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) tweestip-orvlinder 2 on light Weisse Stein.
  Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775) orvlinder 2 on light Weisse Stein.
  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) braamvlinder 2 on light Weisse Stein.
Lasiocampidae          
  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) veelvraat 1 observed during daytime  
  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) veelvraat 12 on light Weisse Stein.
Sphingidae          
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 2 on light Weisse Stein.
  Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 dennenpijlstaart 3 on light Weisse Stein.
  Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) groot avondrood 5 on light Weisse Stein.
  Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) klein avondrood 10 on light Weisse Stein.
Geometridae          
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 5 observed during daytime  
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 27 on light Weisse Stein.
  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) klaverspanner 1 observed during daytime  
  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) klaverspanner 3 on light Weisse Stein.
  Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) donker klaverblaadje 3 on light Weisse Stein.
  Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) donker klaverblaadje 1 observed during daytime  
  Macaria liturata (Clerck, 1759) gerimpelde spanner 6 on light Weisse Stein.
  Macaria notata (Linnaeus, 1758) klaverblaadje 2 observed during daytime  
  Macaria signaria (Hübner, 1809) lariksspanner 2 on light Weisse Stein.
  Cepphis advenaria (Hübner, 1790) kleine herculesspanner 7 on light Weisse Stein.
  Cepphis advenaria (Hübner, 1790) kleine herculesspanner 2 observed during daytime  
  Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) varenspanner 2 on light Weisse Stein.
  Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) lindeknotsvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) hagedoornvlinder 5 on light Weisse Stein.
  Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) boterbloempje 44 observed during daytime  
  Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) boterbloempje 5 on light Weisse Stein.
  Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) halvemaanvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Odontopera bidentata (Clerck, 1759) getande spanner 29 on light Weisse Stein.
  Biston betularia (Linnaeus, 1758) peper-en-zoutvlinder 10 on light Weisse Stein.
  Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) berkenspikkelspanner 1 on light Weisse Stein.
  Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone spikkelspanner 1 on light Weisse Stein.
  Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) gewone heispanner 10 observed during daytime  
  Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) bruine grijsbandspanner 8 observed during daytime  
  Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) bruine grijsbandspanner 4 on light Weisse Stein.
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 2 on light Weisse Stein.
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 2 observed during daytime  
  Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) tweevlekspanner 9 on light Weisse Stein.
  Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) witte schaduwspanner 6 on light Weisse Stein.
  Siona lineata (Scopoli, 1763) vals witje 4 on light Weisse Stein.
  Perconia strigillaria (Hübner, 1787) gestreepte bremspanner 1 observed during daytime  
  Perconia strigillaria (Hübner, 1787) gestreepte bremspanner 5 on light Weisse Stein.
  Jodis putata (Linnaeus, 1758) spaansgroene zomervlinder 5 observed during daytime  
  Scopula immorata (Linnaeus, 1758) donkere prachtstipspanner 1 observed during daytime  
  Cyclophora linearia (Hübner, 1799) gele oogspanner 2 observed during daytime  
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 17 on light Weisse Stein.
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 24 observed during daytime  
  Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813) grauwe bandspanner 1 on light Weisse Stein.
  Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) bonte bandspanner 5 on light Weisse Stein.
  Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) bonte bandspanner 14 observed during daytime  
  Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) vierbandspanner 7 on light Weisse Stein.
  Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) vierbandspanner 1 observed during daytime  
  Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) zwartbandspanner 1 on light Weisse Stein.
  Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) geoogde bandspanner 3 observed during daytime  
  Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) geoogde bandspanner 8 on light Weisse Stein.
  Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine vierbandspanner 9 on light Weisse Stein.
  Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) roodachtige spanner 2 on light Weisse Stein.
  Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) blauwbandspanner 1 observed during daytime  
  Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) blauwbandspanner 3 on light Weisse Stein.
  Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) kleine groenbandspanner 3 on light Weisse Stein.
  Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) schimmelspanner 1 on light Weisse Stein.
  Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) marmerspanner 5 on light Weisse Stein.
  Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) kleine wortelhoutspanner 15 on light Weisse Stein.
  Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) fraaie walstrospanner 6 on light Weisse Stein.
  Asthena albulata (Hufnagel, 1767) wit spannertje 14 observed during daytime  
  Asthena albulata (Hufnagel, 1767) wit spannertje 39 on light Weisse Stein.
  Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870) kleine speerpuntspanner 1 observed during daytime  
  Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) lichte blokspanner 13 on light Weisse Stein.
  Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) kleine blokspanner 1 on light Weisse Stein.
  Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) loofboomdwergspanner 1 on light Weisse Stein.
  Eupithecia insigniata (Hübner, 1790) fruitboomdwergspanner 1 on light Weisse Stein.
  Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839) streepjesdwergspanner 1 on light Weisse Stein.
  Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) heidedwergspanner 17 on light Weisse Stein.
  Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) grijze dwergspanner 10 on light Weisse Stein.
  Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) grijze dwergspanner 2 observed during daytime  
  Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) grijze dwergspanner 1 observed during daytime Weisse Stein.
  Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 fijnspardwergspanner 48 on light Weisse Stein.
  Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 fijnspardwergspanner 1 observed during daytime  
  Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 schermbloemdwergspanner 1 on light Weisse Stein.
  Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) gewone dwergspanner 8 on light Weisse Stein.
Notodontidae          
  Clostera pigra (Hufnagel, 1766) donkere wapendrager 4 on light Weisse Stein.
  Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) gestreepte tandvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Drymonia obliterata (Esper, 1785) beukentandvlinder 4 on light Weisse Stein.
  Gluphisia crenata (Esper, 1785) populierentandvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) tweekleurige tandvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) dromedaris 3 on light Weisse Stein.
  Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) kameeltje 5 on light Weisse Stein.
  Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) berkenbrandvlerkvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Pheosia tremula (Clerck, 1759) brandvlerkvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Pterostoma palpina (Clerck, 1759) snuitvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) kroonvogeltje 1 on light Weisse Stein.
  Cerura erminea (Esper, 1783) witte hermelijnvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Cerura vinula (Linnaeus, 1758) hermelijnvlinder 1 on light Weisse Stein.
  Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) wapendrager 4 on light Weisse Stein.
  Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) eekhoorn 6 on light Weisse Stein.
Erebidae          
  Hypena crassalis (Fabricius, 1787) bosbessnuituil 3 on light Weisse Stein.
  Hypena crassalis (Fabricius, 1787) bosbessnuituil 1 observed during daytime  
  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) bruine snuituil 1 on light Weisse Stein.
  Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) meriansborstel 14 on light Weisse Stein.
  Arctia plantaginis (Linnaeus, 1758) weegbreebeer 2 observed during daytime  
  Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) roodbandbeer 3 on light Weisse Stein.
  Diaphora mendica (Clerck, 1759) mendicabeer 25 on light Weisse Stein.
  Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) kleine beer 2 observed during daytime  
  Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) kleine beer 11 on light Weisse Stein.
  Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766) gele tijger 1 on light Weisse Stein.
  Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) witte tijger 23 on light Weisse Stein.
  Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) zwart beertje 5 observed during daytime  
  Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) zwart beertje 15 on light Weisse Stein.
  Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) geel beertje 17 on light Weisse Stein.
  Euclidia mi (Clerck, 1759) mi-vlinder 3 observed during daytime  
  Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) bruine daguil 3 observed during daytime  
Nolidae          
  Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) zilveren groenuil 8 on light Weisse Stein.
Noctuidae          
  Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) brandnetelkapje 1 on light Weisse Stein.
  Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) donker brandnetelkapje 1 on light Weisse Stein.
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 3 on light Weisse Stein.
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 1 observed during daytime  
  Autographa pulchrina (Haworth, 1809) donkere jota-uil 1 on light Weisse Stein.
  Deltote bankiana (Fabricius, 1775) zilverstreep 1 observed during daytime  
  Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) bonte marmeruil 33 on light Weisse Stein.
  Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) bonte marmeruil 4 observed during daytime  
  Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) donkere marmeruil 15 on light Weisse Stein.
  Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) hazelaaruil 4 on light Weisse Stein.
  Panthea coenobita (Esper, 1785) schijn-nonvlinder 4 on light Weisse Stein.
  Acronicta alni (Linnaeus, 1767) elzenuil 6 on light Weisse Stein.
  Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) schilddrager 2 on light Weisse Stein.
  Acronicta auricoma ([enis & Schiffermüller, 1775) goudhaaruil 4 on light Weisse Stein.
  Moma alpium (Osbeck, 1778) gevlekte groenuil 1 on light Weisse Stein.
  Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) dwerghuismoeder 1 observed during daytime  
  Elaphria venustula (Hübner, 1790) gemarmerd heide-uiltje 1 on light Weisse Stein.
  Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) drielijnuil 4 on light Weisse Stein.
  Rusina ferruginea (Esper, 1785) randvlekuil 5 on light Weisse Stein.
  Actinotia polyodon (Clerck, 1759) gevlamde uil 11 on light Weisse Stein.
  Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) levervlek 1 on light Weisse Stein.
  Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) agaatvlinder 2 observed during daytime  
  Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) agaatvlinder 2 on light Weisse Stein.
  Apamea crenata (Hufnagel, 1766) variabele grasuil 12 on light Weisse Stein.
  Apamea illyria Freyer, 1846 tweekleurige grasuil 10 on light Weisse Stein.
  Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) oranjegeel halmuiltje 2 on light Weisse Stein.
  Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) gelobd halmuiltje 1 on light Weisse Stein.
  Hyppa rectilinea (Esper, 1788) zwartstreepuil 8 on light Weisse Stein.
  Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) erwtenuil 13 on light Weisse Stein.
  Hada plebeja (Linnaeus, 1761) schaaruil 1 on light Weisse Stein.
  Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) w-uil 9 on light Weisse Stein.
  Papestra biren (Goeze, 1781) heide-schaaruil  12 on light Weisse Stein.
  Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) marmeruil 1 on light Weisse Stein.
  Leucania comma (Linnaeus, 1761) komma-uil 18 on light Weisse Stein.
  Mythimna vitellina (Hübner, 1808) zuidelijke grasuil 2 on light Weisse Stein.
  Axylia putris (Linnaeus, 1761) houtspaander 2 on light Weisse Stein.
  Diarsia rubi (Vieweg, 1790) gewone breedvleugeluil 1 on light Weisse Stein.
  Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) haarbos 45 on light Weisse Stein.
  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) zwarte-c-uil 5 on light Weisse Stein.
      1508    

 

Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Norbert Paquay
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Norbert Paquay
Boloria eunomia - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Carterocephalus palaemon - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Lycena helle - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Parasemia plantaginis - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Rheumaptera subhastata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Siona lineata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Acronicta auricoma - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Ancylis geminana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Apamea illyria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Autographa pulchrina - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Cauchas fibulella - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Celypha rurestrana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Clostera pigra - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Eana argentana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Elaphria venustula - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Electrophaes corylata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Epinotia signatana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Epirrhoe molluginata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Eupithecia satyrata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten
Hypena crassalis - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Leucania comma - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Leucodonta bicoloria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Mythimna vitellina - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Odontopera bidentata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Papestra biren - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Steve Wullaert
Rhopobota myrtillana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche + Weisse Stein (Luik) 26-05-2022 ©Johan Verstraeten