U bent hier

Home

20-07-2021 Krewinkel ~ Schartenknopf

Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert

Op dinsdag 20 juli '21 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders voor de eerste keer naar natuurreservaat Schartenknopf te Krewinkel gegaan. Het natuurgebied 'Schartenknopf' ligt in de oostelijke hoge ardennen op het grondgebied van de gemeente Bullingen, vlakbij het dorp Krewinkel, op een hoogte van 600 meter. Het is het meest oostelijke punt van Wallonië, grenzend aan de Duitse grens. Het is een open habitat die blootgesteld wordt aan de wind en word omgeven door weiden. Gelukkig zijn er hier en daar kleine bosjes die voor windluwe plaatsen zorgen. Het gebied dat in beheer is van Natagora heeft een oppervlakte van ongeveer 8 ha.

Bronvermelding: http://biodiversite.wallonie.be/fr/6785-schartenknopf.html?IDC=2831&IDD=335544932

We maakten zoals gewoonlijk een wandeling doorheen het gebied om allerlei soorten Lepidoptera waar te nemen. Daarna werden in de vooravond 7 bakken uitgezet doorheen de verschillende biotopen.

De uitschieters van deze excursie waren:

1. Eupithecia expallidata - kruiskruiddwergspanner : Deze zeer zeldzame soort komt voornamelijk in het zuid-oostelijke deel van ons land voor.

2. Aplocera praeformata - bonte blokspanner : Zeer zeldzaam in ons land. Voornamelijk te vinden in de provincie Luik in bergachtige gebieden tegen de Duitse grens.


Bullingen, Liège, Belgium (LA08) 20/07/2021 8 bakken uitgezet. Starttemperatuur 13,5°C tegen de ochtend in de vallei 0°C, de iets hoger gelegen plaatsen tegen het bos > 6°C Krewinkel - Schartenknopf  
Family Species Ned. naam AANTAL Way of recording
Nepticulidae        
  Fomoria septembrella (Stainton, 1849) hertshooimineermot 1 leaf mine
Adelidae        
  Nemophora metallica (Poda, 1761) gouden langsprietmot 2 observed during daytime
Tineidae        
  Monopis weaverella (Scott, 1858) witvlekkijkgaatje 1 on light
Gracillariidae        
  Phyllonorycter maestingella (Müller, 1764) beukenvouwmot 1 leaf mine
Yponomeutidae        
  Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805) witkraagduifmot 1 on light
  Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796) wilgenstippelmot 1 on light
Ypsolophidae        
  Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761) witvlekspitskopmot 1 observed during daytime
Plutellidae        
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 4 on light
Argyresthiidae        
  Argyresthia conjugella Zeller, 1839 grote pedaalmot 1 observed during daytime
  Argyresthia conjugella Zeller, 1839 grote pedaalmot 1 on light
  Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) berkenpedaalmot 3 on light
  Argyresthia retinella Zeller, 1839 gevlekte pedaalmot 1 on light
Depressariidae        
  Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832) gele bremkaartmot 1 on light
Gelechiidae        
  Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) rietpalpmot 16 on light
  Bryotropha senectella (Zeller, 1839) donkere mospalpmot 2 on light
  Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775) oranje mospalpmot 1 on light
  Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775) oranje mospalpmot 5 observed during daytime
  Oxypteryx atrella (Denis & Schiffermüller, 1775) geeltandboegsprietmot 4 on light
  Chionodes electella (Zeller, 1839) gevlekte witkoppalpmot 1 observed during daytime
  Gelechia muscosella Zeller, 1839 donkere haakpalpmot 3 on light
  Gelechia sororculella (Hübner, 1817) haakpalpmot 6 on light
  Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) smalpalpmot 2 on light
Elachistidae        
  Elachista canapennella (Hübner, 1813) zilveren grasmineermot 7 on light
Batrachedridae        
  Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839) gele smalvleugelmot 1 observed during daytime
Momphidae        
  Mompha raschkiella (Zeller, 1839) tweekleurige wilgenroosjesmot 1 on light
Pterophoridae        
  Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) windevedermot 1 on light
  Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) ereprijsvedermot 3 on light
  Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) ereprijsvedermot 4 observed during daytime
Tortricidae        
  Epagoge grotiana (Fabricius, 1781) schemerbladroller 3 on light
  Paramesia gnomana (Clerck, 1759) scherpbandbladroller 23 on light
  Archips crataegana (Hübner, 1799) meidoornbladroller 2 on light
  Archips podana (Scopoli, 1763) grote appelbladroller 2 on light
  Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) gevlamde bladroller 5 on light
  Pandemis cerasana (Hübner, 1786) kersenbladroller 3 on light
  Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852) sint-jacobsbladroller 1 on light
  Apotomis betuletana (Haworth, 1811) berkenmarmerbladroller 3 on light
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 7 observed during daytime
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 8 on light
  Celypha rivulana (Scopoli, 1763) roodbruine lijnbladroller 2 observed during daytime
  Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775) paardenbloembladroller 8 on light
  Hedya nubiferana (Haworth, 1811) gewone witvlakbladroller 5 on light
  Hedya ochroleucana (Frölich, 1828) grote witvlakbladroller 1 on light
  Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775) roestlijnbladroller 1 on light
  Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775) dwarsstreephaakbladroller 4 on light
  Ancylis laetana (Fabricius, 1775) witte haakbladroller 1 on light
  Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835) gemarmerde kruiskruidzadelmot 1 on light
  Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767) witvlekoogbladroller 1 on light
  Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761) fraaie oogbladroller 2 on light
  Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840) berkenoogbladroller 2 on light
  Epinotia nisella (Clerck, 1759) variabele oogbladroller 1 on light
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 1 observed during daytime
  Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775) zwartwit knoopvlekje 10 on light
  Eucosma cana (Haworth, 1811) distelknoopvlekje 1 on light
  Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828) loofboombladroller 1 on light
  Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) bramenbladroller 1 on light
  Spilonota laricana (Heinemann, 1863) bonte lariksbladroller 3 on light
  Cydia fagiglandana (Zeller, 1841) beukenspiegelmot 1 on light
  Cydia splendana (Hübner, 1799) gewone spiegelmot 4 on light
  Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) hertshooibladroller 2 on light
Zygaenidae        
  Adscita statices (Linnaeus, 1758) metaalvlinder 2 observed during daytime
Hesperiidae        
  Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) geelsprietdikkopje 5 observed during daytime
  Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) zwartsprietdikkopje 10 observed during daytime
Pieridae        
  Pieris rapae (Linnaeus, 1758) klein koolwitje 1 observed during daytime
  Pieris napi (Linnaeus, 1758) klein geaderd witje 1 observed during daytime
Nymphalidae        
  Boloria eunomia (Esper, 1800) ringoogparelmoervlinder 1 observed during daytime
  Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) distelvlinder 7 observed during daytime
  Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) atalanta 2 observed during daytime
  Aglais io (Linnaeus, 1758) dagpauwoog 2 observed during daytime
  Aglais urticae (Linnaeus, 1758) kleine vos 4 observed during daytime
  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) hooibeestje 3 observed during daytime
  Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760) tweekleurig hooibeestje 2 observed during daytime
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) dambordje 23 observed during daytime
  Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) koevinkje 3 observed during daytime
  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) bruin zandoogje 71 observed during daytime
Pyralidae        
  Assara terebrella (Zincken, 1818) fijnsparkegelmot 1 on light
  Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775) sparappelboorder 8 on light
Crambidae        
  Anania hortulata (Linnaeus, 1758) bonte brandnetelmot 3 on light
  Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) lichte coronamot 1 on light
  Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) weegbreemot 3 on light
  Patania ruralis (Scopoli, 1763) parelmoermot 1 on light
  Udea lutealis (Hübner, 1809) witte kruidenmot 1 on light
  Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775) witvlekkruidenmot 1 on light
  Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) bonte valkmot 2 on light
  Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) lichte granietmot 191 on light
  Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) blauwooggrasmot 32 on light
  Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) blauwooggrasmot 27 observed during daytime
  Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775) gelijnde vlakjesmot 10 on light
  Catoptria verellus (Zincken, 1817) zwartbruine vlakjesmot 2 on light
  Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) gewone grasmot 85 observed during daytime
  Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) gewone grasmot 31 on light
  Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) zilverstreepgrasmot 4 on light
  Crambus perlella (Scopoli, 1763) bleke grasmot 12 observed during daytime
  Crambus perlella (Scopoli, 1763) bleke grasmot 26 on light
Drepanidae        
  Cilix glaucata (Scopoli, 1763) witte eenstaart 4 on light
  Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) tweestip-orvlinder 2 on light
  Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775) orvlinder 1 on light
Lasiocampidae        
  Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) ringelrups 1 on light
  Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) hageheld 1 on light
  Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) rietvink 1 on light
Sphingidae        
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 10 on light
  Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) groot avondrood 2 on light
Geometridae        
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 78 on light
  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) klaverspanner 2 on light
  Macaria liturata (Clerck, 1759) gerimpelde spanner 4 on light
  Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) geelbruine bandspanner 1 on light
  Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) vliervlinder 1 on light
  Biston betularia (Linnaeus, 1758) peper-en-zoutvlinder 19 on light
  Alcis repandata (Linnaeus, 1758) variabele spikkelspanner 3 on light
  Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775) geveerde spikkelspanner 13 on light
  Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) bruine grijsbandspanner 11 on light
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 4 on light
  Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761) appeltak 1 on light
  Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) grijsgroene zomervlinder 1 on light
  Geometra papilionaria Linnaeus, 1758 zomervlinder 4 on light
  Idaea aversata (Linnaeus, 1758) grijze stipspanner 26 on light
  Idaea biselata (Hufnagel, 1767) schildstipspanner 5 on light
  Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) vlekstipspanner 4 on light
  Scopula immutata (Linnaeus, 1758) bosspanner 3 on light
  Scopula immutata (Linnaeus, 1758) bosspanner 3 observed during daytime
  Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) zuringspanner 1 observed during daytime
  Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) gestreepte goudspanner 7 on light
  Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) gestreepte goudspanner 1 observed during daytime
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 10 on light
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 1 observed during daytime
  Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759) grote vierbandspanner 1 on light
  Euphyia biangulata (Haworth, 1809) dubbelhoekbandspanner 1 on light
  Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) variabele spanner 11 on light
  Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) blauwbandspanner 1 on light
  Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775) gele agaatspanner 9 on light
  Hydria undulata (Linnaeus, 1758) gegolfde spanner 2 on light
  Aplocera praeformata (Hübner, 1826) bonte blokspanner 1 on light
  Odezia atrata (Linnaeus, 1758) rouwspanner 13 observed during daytime
  Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) hennepnetelspanner 26 on light
  Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) v-dwergspanner 1 on light
  Eupithecia expallidata Doubleday, 1856 kruiskruiddwergspanner 1 on light
  Eupithecia icterata (De Villers, 1789) oranje dwergspanner 1 on light
  Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) vlasbekdwergspanner 1 on light
  Eupithecia nanata (Hübner, 1813) smalvleugeldwergspanner 1 on light
  Pasiphila chloerata (Mabille, 1870) sleedoorndwergspanner 2 on light
  Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) bosbesdwergspanner 1 on light
Notodontidae        
  Clostera pigra (Hufnagel, 1766) donkere wapendrager 2 on light
  Drymonia obliterata (Esper, 1785) beukentandvlinder 3 on light
  Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) dromedaris 2 on light
  Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) kameeltje 1 on light
  Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) berkenbrandvlerkvlinder 4 on light
  Pterostoma palpina (Clerck, 1759) snuitvlinder 4 on light
  Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) kroonvogeltje 3 on light
  Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) esdoorntandvlinder 2 on light
Erebidae        
  Rivula sericealis (Scopoli, 1763) stro-uiltje 1 on light
  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) bruine snuituil 8 on light
  Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) kleine beer 5 on light
  Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) vierstipbeertje 8 on light
  Eilema complana (Linnaeus, 1758) streepkokerbeertje 30 on light
  Eilema depressa (Esper, 1787) naaldboombeertje 1 on light
  Eilema lurideola (Zincken, 1817) plat beertje 111 on light
  Thumatha senex (Hübner, 1808) rondvleugelbeertje 8 on light
  Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) wikke-uil 1 on light
  Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine sikkeluil 1 on light
Nolidae        
  Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) klein visstaartje 2 on light
Noctuidae        
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 35 observed during daytime
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 7 on light
  Autographa jota (Linnaeus, 1758) jota-uil 2 on light
  Autographa pulchrina (Haworth, 1809) donkere jota-uil 1 on light
  Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) koperuil 5 on light
  Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) donkere marmeruil 3 on light
  Panthea coenobita (Esper, 1785) schijn-nonvlinder 1 on light
  Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) schaapje 2 on light
  Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) schilddrager 5 on light
  Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) grauwe monnik 2 on light
  Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) egale stofuil 40 on light
  Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) gewone stofuil 96 on light
  Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) bleke grasworteluil 1 on light
  Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) graswortelvlinder 85 on light
  Litoligia literosa (Haworth, 1809) duinhalmuiltje 1 on light
  Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) zandhalmuiltje 2 on light
  Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) gelobd halmuiltje 3 on light
  Photedes minima (Haworth, [1809]) bochtige smele-uil 8 on light
  Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777) katwilguiltje 20 on light
  Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) hyena 1 on light
  Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) populierenuil 3 on light
  Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) groente-uil 6 on light
  Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) perzikkruiduil 1 on light
  Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) gekraagde grasuil 16 on light
  Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) eenstreepgrasuil 16 on light
  Mythimna impura (Hübner, 1808) stompvleugelgrasuil 37 on light
  Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) gewone worteluil 18 on light
  Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine groenuil 3 on light
  Axylia putris (Linnaeus, 1761) houtspaander 3 on light
  Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine breedvleugeluil 3 on light
  Graphiphora augur (Fabricius, 1775) dubbelpijl-uil 2 on light
  Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775) granietuil 1 on light
  Noctua comes Hübner, 1813 volgeling 3 on light
  Noctua fimbriata (Schreber, 1759) breedbandhuismoeder 117 on light
  Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) huismoeder 36 on light
  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) zwarte-c-uil 2 on light
  Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) driehoekuil 1 on light
  Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine zwartstipuil 4 on light
      1851  

 

Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Clossiana selene - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Aplocera praeformata - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Brachylomia viminalis - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Drymonia obliterata - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Epinotia cruciana - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Gelechia sororculella - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Hydriomena furcata - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Literoligia literosa - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Lygephila pastinum - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Peribatodes secundaria - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert
Ptilodon cucullina - Krewinkel ~ Schartenknopf (Luik) 20-07-2021 ©Steve Wullaert