U bent hier

Home

14-07-2018 Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux

Sfeer - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 14 juli ’18 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie voor de 3de keer naar Andenne geweest. Het natuurgebied “Réserve Naturelle de Sclaigneaux” is bijna 80ha groot en is één van de interessantste van Wallonië, de fauna en flora is er indrukwekkend. RN de Sclaigneaux ligt op de linkeroever van de Maas op het grondgebied Andenne tussen Namen en Hoei. Het gebied is geklasseerd als natuurreservaat sinds 1979.
 
De weersomstandigheden waren goed. Onbewolkt en windstil maar ook wel zeer warm, de temperatuur steeg tot dicht tegen de 30°C. Door de extreme droogte van de voorbije weken waren er nog weinig nectarplanten aanwezig. Daardoor vlogen er ook minder dagvlinders rond.
 
Soortenlijst:
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten)
1x Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1x Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
5x Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Rhamnus frangula (sporkehout)
2x Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Glyphipterigidae (parelmotten):
38x Acrolepia autumnitella (bitterzoetmot) op Solanum dulcamara (bitterzoet)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
6x Callisto denticulella (roestmijnmot) op Malus spec. (appel spec.)
1x Caloptilia betulicola (bruine berkensteltmot) op Betula pendula (ruwe berk)
3x Caloptilia cuculipennella (grauwe steltmot) op Ligustrum vulgare (wilde liguster)
1x Caloptilia fidella (hopsteltmot) op Humulus lupulus (hop)
3x Gracillaria syringella (seringensteltmot) op Fraxinus excelsior (es)
1x Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
3x Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
1x Phyllonorycter acerifoliella (Spaanse aakvouwmot) op Acer campestre (Spaanse aak)
4x Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
89x Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
4x Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk) en 3x op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
5x Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
2x Phyllonorycter joannisi (Noorse esdoornvouwmot) op Acer platanoides (Noorse esdoorn)
4x Phyllonorycter lantanella (sneeuwbalvouwmot) op Viburnum opulus (Gelderse roos)
19x Phyllonorycter lautella (prachteikenvouwmot) op Quercus robur (zomereik)
3x Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
65x Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
10x Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1x Phyllonorycter sagitella (rode espenvouwmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
1x Phyllonorycter schreberella (fraaie iepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
1x Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
2x Phyllonorycter trifasciella (oranje kamperfoelievouwmot) op Lonicera periclymenum (wilde kamperfoelie)
6x Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
10x Antispila metallella (grote kornoeljegaatjesmaker) op Cornus mas (gele kornoelje)
8x Antispila petryi op Cornus sanguinea (rode kornoelje)
4x Antispila treitschkiella (kleine kornoeljegaatjesmaker) op Cornus mas (gele kornoelje)
1x Heliozela hammoniella (berkenzilvervlekmot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Heliozela sericiella (eikenzilvervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Incurvariidae (witvlekmotten):
8x Phylloporia bistrigella (bandwitvlekmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
2x Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Betula pendula (ruwe berk) en op 2x Prunus avium (zoete kers)
2x Lyonetia prunifoliella (sleedoornhangmatmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
 
- Momphidae (wilgenroosjesmotten):
5x Mompha langiella (zwarte heksenkruidmot) op Epilobium hirsutum (harig wilgenroosje)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
1x Bohemannia pulverosella (vroege appeldwergmot) op Malus spec. (appel spec.)
3x Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer platanoides (Noorse esdoorn)
7x Stigmella betulicola (sociale berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2x Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
4x Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
1x Stigmella lemniscella (iepenbladrandmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
5x Stigmella malella (appelbladmineermot) op Malus spec. (appel spec.)
6x Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
2x Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
8x Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
1x Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
4x Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
3x Stigmella tiliae (lindemineermot) op Tilia cordata (winterlinde)
1x Stigmella ulmivora (iepenmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Tischeria decidua (hoefijzervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
3x Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
7x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Zakken (Psychidae – zakdragers)
4x Psyche casta (gewone zakdrager)
 
Rupsen
- Epermeniidae (borstelmotten):
30x Epermenia chaerophyllella (mineerborstelmot) op Heracleum sphondylium (gewone berenklauw)
 
- Erebidae (spinneruilen):
9x Tyria jacobaeae (sint-jacobsvlinder) op Jacobaea vulgaris (jakobskruiskruid)
 
Nachtvlinders
- Argyresthidae (pedaalmotten):
3x Argyresthia brockeella (sierlijke pedaalmot)
2x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
18x Coleophora lixella (gouden sikkelkokermot)
 
- Crambidae (grasmotten):
5x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
6x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
1x Crambus perlella (bleke grasmot)
1x Pyrausta aurata (muntvlinder)
7x Pyrausta despicata (weegbreemot)
24x Pyrausta nigrata (stiptijmmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
2x Eilema griseola (glad beertje)
1x Euclidia glyphica (bruine daguil)
1x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
13x Setina irrorella (tijgerbeertje)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Helcystogramma rufescens (rietpalpmot)
110x Scrobipalpa artemisiella (fijnzandvleugeltje)
 
- Geometridae (spanners):
1x Ennomos erosaria (gehakkelde spanner)
1x Geometra papilionaria (zomervlinder)
3x Idaea biselata (schildstipspanner)
1x Idaea emarginata (geblokte stipspanner)
1x Idaea muricata (geelpurperen spanner)
2x Scopula immutata (bosspanner)
50x Scopula ornata (kantstipspanner)
1x Scotopteryx chenopodiata (bruinbandspanner)
2x Timandra comae (lieveling)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Phyllonorycter harrisella (witte eikenvouwmot)
 
- Lasiocampidae (spinners):
6x Lasiocampa quercus (hageheld)
 
- Noctuidae (uilen):
4x Autographa gamma (gamma-uil)
2x Calamia tridens (groene weide-uil)
1x Enargia paleacea (gele uil)
4x Macdunnoughia confusa (getekende gamma-uil) op feromoon Trichoplusia ni (ni-uil)
1x Noctua pronuba (huismoeder)
 
- Plutellidae (koolmotten):
1x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Emmelina monodactyla (windevedermot)
7x Merrifieldia leucodactyla (tijmvedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Acrobasis suavella (roodstreepmutsjeslichtmot)
2x Endotricha flammealis (strooiselmot)
7x Oncocera semirubella (prachtmot)
10x Synaphe punctalis (pinokkiomot)
 
- Scythrididae (dikkopmotten):
5x Scythris potentillella (tijmdikkopmot)
 
- Sesiidae (wespvlinders):
2x Bembecia ichneumoniformis (klaverwespvlinder)
1x Pyropteron affine (zonneroosjes-wespvlinder)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Macroglossum stellatarum (kolibrievlinder)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris comariana (okergele driehoekbladroller) - moet nog gegenitaliseerd worden
3x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Cnephasia pumicana (ivoorspikkelbladroller) op feromoon Cnephasia pumicana

 • 1x ♂ Cnephasia pumicana (ivoorspikkelbladroller) - PRE.SW.2204.18.M.AN.27

3x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
5x Epinotia nisella (variabele oogbladroller)
1x Epinotia tenerana (v-oogbladroller)
1x Hedya salicella (pinguintje)
1x Pammene aurana (oranje dwergbladroller)
1x Pseudargyrotoza conwagana (zilvervlekbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
1x Yponomeuta plumbella (grootvlekstippelmot)
 
- Zygaenidae (bloeddrupjes):
18x Zygaena filipendulae (sint-jansvlinder)
 
Dagvlinders
- Hesperiidae (dikkopjes):
5x Erynnis tages (bruin dikkopje)
1x Thymelicus lineola (zwartsprietdikkopje)
2x Thymelicus sylvestris (geelsprietdikkopje)
 
- Lycaenidae (blauwtjes):
6x Aricia agestis (bruin blauwtje)
22x Favonius quercus (eikenpage)
2x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
8x Lycaena tityrus (bruine vuurvlinder)
2x Plebejus argus (heideblauwtje)
5x Polyommatus icarus (icarusblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
5x Aglais io (dagpauwoog)
14x Aphantopus hyperantus (koevinkje)
6x Araschnia levana (landkaartje)
3x Argynnis paphia (keizersmantel)
4x Coenonympha pamphilus (hooibeestje)
1x Limenitis camilla (kleine ijsvogelvlinder)
10x Maniola jurtina (bruin zandoogje)
6x Melanargia galathea (dambordje)
3x Pararge aegeria (bont zandoogje)
4x Polygonia c-album (gehakkelde aurelia)
35x Pyronia tithonus (oranje zandoogje)
2x Vanessa atalanta (atalanta)
2x Vanessa cardui (distelvlinder)
 
- Papilionidae (grote pages):
13x Papilio machaon (koninginnenpage)
 
- Pieridae (witjes):
1x Leptidea spec. (boswitje spec.)
1x Pieris brassicae (groot koolwitje)
2x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
Er werden in totaal 14 bakken uitgezet doorheen het gebied. We deelden ons op in twee groepen en controleerden elk onze bakken, de resultaten hieronder zijn de tellingen van beide groepen!
Op licht
- Argyresthidae (pedaalmotten):
1x Argyresthia brockeella (sierlijke pedaalmot)
12x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
 
- Autostichidae (dominomotten):
1x Oegoconia spec. (dominomot spec.)
 
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
2x Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot)
1x Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
60x Coleophora lixella (gouden sikkelkokermot)
48x Coleophora niveicostella (egale sprietkokermot)
49x Coleophora spec. (kokermot spec.)

 • 1x ♂ Coleophora argentula (duizendbladkokermot) - PRE.SW.2187.18.M.AN.10
 • 1x ♂ Coleophora niveicostella (egale sprietkokermot) - PRE.SW.2185.18.M.AN.8
 • 1x ♀ Coleophora ramosella (gestreepte guldenroedekokermot) - PRE.SW.2186.18.F.AN.9
 • 1x ♂ Coleophora serratella (bruingrijze kokermot) - PRE.SW.2188.18.M.AN.11
 • 1x ♂ Coleophora trochilella (getreepte bijvoetkokermot) - PRE.SW.2192.18.M.AN.15

 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
1x Sorhagenia spec.

 • 1x ♀ Sorhagenia janiszewskae (wegedoorntwijgmot) - PRE.SW.2191.18.F.AN.14

 
- Cossidae (houtboorders):
5x Cossus cossus (wilgenhoutrups)
3x Zeuzera pyrina (gestippelde houtvlinder)
 
- Crambidae (grasmotten):
78x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
1x Agriphila tristella (variabele grasmot)
1x Anania coronata (gewone coronamot)
3x Anania hortulata (bonte brandnetelmot)
4x Anania lancealis (lichte coronamot)
4x Anania verbascalis (salielichtmot)
6x Catoptria falsella (drietandvlakjesmot)
9x Catoptria mytilella
50x Catoptria pinella (egale vlakjesmot)
3x Catoptria verellus (zwartbruine vlakjesmot)
28x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
4x Crambus perlella (bleke grasmot)
2x Cydalima perspectalis (buxusmot)
7x Cynaeda dentalis (gevlamde grasmot)
6x Eudonia lacustrata (lichte granietmot)
1x Evergestis pallidata (bonte valkmot)
4x Ostrinia nubilalis (maïsboorder)
7x Paratalanta hyalinalis (toortsmot)
1x Platytes alpinella (baardsnuitmot)
53x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
6x Pyrausta aurata (muntvlinder)
13x Pyrausta despicata (weegbreemot)
6x Pyrausta nigrata (stiptijmmot)
1x Pyrausta purpuralis (purpermot)
4x Sitochroa palealis (bruidsmot)
1x Udea olivalis (witvlekkruidenmot)
6x Udea prunalis (grijze kruidenmot)
2x Xanthocrambus saxonellus
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
2x Drepana curvatula (bruine eenstaart)
15x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
5x Falcaria lacertinaria (bleke eenstaart)
27x Habrosyne pyritoides (vuursteenvlinder)
3x Ochropacha duplaris (tweestip-orvlinder)
2x Tethea or (orvlinder)
1x Tetheella fluctuosa (berken-orvlinder)
11x Thyatira batis (braamvlinder)
5x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
19x Ethmia bipunctella (grote zwartwitmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
9x Arctia caja (grote beer)
2x Catocala promissa (eikenweeskind)
6x Catocala sponsa (karmozijnrood weeskind)
162x Eilema complana (streepkokerbeertje)
9x Eilema depressa (naaldboombeertje)
10x Eilema griseola (glad beertje)
63x Eilema lurideola (plat beertje)
15x Euplagia quadripunctaria (spaanse vlag)
19x Euproctis similis (donsvlinder)
2x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
3x Laspeyria flexula (bruine sikkeluil)
2x Lithosia quadra (viervlakvlinder)
3x Lymantria dispar (plakker)
11x Lymantria monacha (nonvlinder)
34x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
15x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
11x Rivula sericealis (stro-uiltje)
3x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
174x Setina irrorella (tijgerbeertje)
3x Spilosoma lutea (gele tijger)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
3x Acompsia schmidtiellus (Limburgse fluweelpalpmot)
12x Anacampsis blattariella (spikkelpalpmot)
1x Anarsia innoxiella (esdoornscheutboorder)
2x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)
39x Aroga velocella (zuringpalpmot)

 • 1x ♂ Aroga velocella (zuringpalpmot) - PRE.SW.2200.18.M.AN.23

1x Athrips mouffetella (kamperfoeliepalpmot)
2x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot)
4x Bryotropha spec.

 • 1x ♂ Bryotropha senectella (donkere mospalpmot) - PRE.SW.2189.18.M.AN.12

2x Carpatolechia alburnella (satijnsmalpalpmot)
2x Eulamprotes atrella (geeltandboegsprietmot)
1x Gelechia sororculella (haakpalpmot)
33x Helcystogramma lutatella (lichte rietpalpmot)
10x Helcystogramma rufescens (rietpalpmot)
1x Metzneria spec.

 • 1x ♀ Metzneria aestivella (driedistelpalpmot) - PRE.SW.2193.18.F.AN.16

50x Neofriseria peliella (donkere gazonpalpmot)
1x Psoricoptera gibbosella (eikenborsteltje)
3x Recurvaria nanella (fruitpalpmot)
850x Scrobipalpa artemisiella (fijnzandvleugeltje)
7x Syncopacma spec. (bandpalplot)

 • 1x ♂ Syncopacma taeniolella (brede bandpalpmot) - PRE.SW.2194.18.M.AN.17
 • 1x Syncopacma taeniolella (brede bandpalpmot) - Prep. & gen. det. Ruben Recour
 • 1x ♂ Syncopacma vinella (fraaie bandpalpmot) - PRE.SW.2190.18.M.AN.13

2x Teleiodes vulgella (gammapalpmot)
5x Teleiopsis diffinis (fraaie korrelpalpmot)

 • 1x ♂ Teleiopsis diffinis (fraaie korrelpalpmot) - PRE.SW.2205.18.M.AN.28

1x Thiotricha subocellea (kustoogje)
 
- Geometridae (spanners):
43x Biston betularia (peper-en-zoutvlinder)
4x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
5x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
3x Charissa obscurata (heide-oogspanner)
11x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
3x Crocallis elinguaria (kortzuiger)
8x Cyclophora albipunctata (berkenoogspanner)
2x Cyclophora annularia (nekspindertje)
2x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
3x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
2x Ecliptopera silaceata (marmerspanner)
7x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
5x Ennomos alniaria (geelschouderspanner)
8x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
4x Eupithecia centaureata (zwartvlekdwergspanner)
16x Eupithecia impurata / semigraphata (grasklokjesdwergspanner / kalkdwergspanner)

 • 2x ♀ & 1x ♂ Eupithecia semigraphata (kalkdwergspanner) - PRE.SW.2195.18.F.AN.18 / PRE.SW.2196.18.F.AN.19 / PRE.SW.2197.18.M.AN.20

4x Eupithecia inturbata (esdoorndwergspanner)
4x Eupithecia tripunctaria (schermbloemdwergspanner)
6x Geometra papilionaria (zomervlinder)
4x Gnophos furvata (grote bruine spanner)
2x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
3x Horisme radicaria / tersata (tweelingbosrankspanner / egale bosrankspanner )

 • 1x ♂ Horisme tersata (egale bosrankspanner) - PRE.SW.2202.18.M.AN.25

2x Horisme tersata (egale bosrankspanner)
2x Horisme vitalbata (bruine bosrankspanner)
6x Hydriomena furcata (variabele spanner)
6x Idaea aversata (grijze stipspanner)
16x Idaea biselata (schildstipspanner)
3x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
4x Idaea emarginata (geblokte stipspanner)
3x Idaea fuscovenosa (dwergstipspanner)
5x Idaea muricata (geelpurperen spanner)
5x Idaea rusticata (schaduwstipspanner)
4x Jodis lactearia (melkwitte zomervlinder)
24x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
6x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
2x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
14x Macaria notata (klaverblaadje)
2x Pareulype berberata (berberisspanner)
2x Peribatodes rhomboidaria (taxusspikkelspanner)
18x Perizoma alchemillata (hennepnetelspanner)
1x Perizoma flavofasciata (silenespanner)
4x Scopula immutata (bosspanner)
2x Scopula marginepunctata (prachtstipspanner)
48x Scopula ornata (kantstipspanner)
8x Scotopteryx chenopodiata (bruinbandspanner)
2x Selenia lunularia (lindeherculesje)
4x Selenia tetralunaria (halvemaanvlinder)
12x Timandra comae (lieveling)
1x Xanthorhoe ferrugata (vierbandspanner)
1x Xanthorhoe fluctuata (zwartbandspanner)
7x Xanthorhoe quadrifasiata (grote vierbandspanner)
3x Xanthorhoe spadicearia (bruine vierbandspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
5x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
2x Caloptilia populetorum (witte berkensteltmot)
1x Caloptilia robustella (eikensteltmot)
1x Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot)
1x Calybites phasianipennella (viervleksteltmot)
1x Phyllonorycter roboris (bonte eikenvouwmot)
1x Phyllonorycter spec. (vouwmot spec.)
1x Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot)
 
- Lasiocampidae (spinners):
6x Euthrix potatoria (rietvink)
19x Lasiocampa quercus (hageheld)
 
- Limacodidae (slakrupsen):
14x Apoda limacodes (slakrups)
 
- Noctuidae (uilen):
2x Abrostola triplasia (donker brandnetelkapje)
5x Acronicta leporina (schaapje)
3x Acronicta psi / tridens (psi-uil / drietand)
14x Acronicta rumicis (zuringuil)
3x Actinotia polyodon (gevlamde uil)
6x Agrotis exclamationis (gewone worteluil)
3x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
4x Agrotis puta (puta-uil)
3x Agrotis segetum (gewone velduil)
6x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
9x Anarta trifolii (spurrie-uil)
4x Apamea lithoxylaea (bleke grasworteluil)
35x Apamea monoglypha (graswortelvlinder)
47x Autographa gamma (gamma-uil)
2x Axylia putris (houtspaander)
120x Calamia tridens (groene weide-uil)
1x Calophasia lunula (vlasbekuiltje)
12x Colocasia coryli (hazelaaruil)
106x Cosmia trapezina (hyena)
26x Craniophora ligustri (schedeldrager)
9x Cryphia algae (donkergroene korstmosuil)
2x Deltote pygarga (donkere marmeruil)
3x Diachrysia chrysitis (koperuil)
42x Enargia paleacea (gele uil)
1x Euplexia lucipara (levervlek)
1x Hadena bicruris (gewone silene-uil)
84x Hoplodrina blanda (egale stofuil)
42x Hoplodrina octogenaria (gewone stofuil)
22x Hoplodrina superstes (twijfelstofuil)
1x Ipimorpha retusa (heremietuil)
1x Ipimorpha subtusa (tweekleurige heremietuil)
6x Lacanobia oleracea (groente-uil)
2x Lateroligia ophiogramma (moeras-grasuil)
1x Leucania obsoleta (gestreepte rietuil)
2x Lycophotia porphyrea (granietuil)
1x Macdunnoughia confusa (getekende gamma-uil)
8x Mamestra brassicae (kooluil)
3x Melanchra persicariae (perzikkruiduil)
64x Mesapamea secalella / secalis (weidehalmuiltje / halmrupsvlinder)
19x Mesoligia furuncula (zandhalmuiltje)
4x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
13x Mythimna conigera (eenstreepgrasuil)
7x Mythimna ferrago (gekraagde grasuil)
2x Mythimna impura (stompvleugelgrasuil)
1x Mythimna pallens (bleke grasuil)
8x Noctua comes (volgeling)
4x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
4x Noctua interjecta (kleine huismoeder)
50x Noctua janthe / janthina (open-breedbandhuismoeder / kleine breedbandhuismoeder)
12x Noctua pronuba (huismoeder)
8x Nyctobrya muralis (groene korstmosuil)
223x Ochropleura plecta (haarbos)
1x Panthea coenobita (schijn-nonvlinder)
2x Photedes minima (bochtige smele-uil)
2x Plusia festucae (goudvenstertje)
1x Sideridis rivularis (gevorkte silene-uil)
3x Subacronicta megacephala (schilddrager)
2x Trachea atriplicis (meldevlinder)
1x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
3x Xestia triangulum (driehoekuil)
 
- Nolidae (visstaartjes):
4x Earias clorana (kleine groenuil)
2x Nycteola revayana (variabele eikenuil)
7x Pseudoips prasinana (zilveren groenuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
1x Clostera anachoreta (kleine wapendrager)
1x Clostera curtula (bruine wapendrager)
12x Drymonia obliterata (beukentandvlinder)
2x Furcula bicuspis (berkenhermelijnvlinder)
3x Furcula furcula (kleine hermelijnvlinder)
36x Notodonta dromedarius (dromedaris)
1x Notodonta torva (geelbruine tandvlinder)
1x Notodonta tritophus (wilgentandvlinder)
9x Notodonta ziczac (kameeltje)
2x Phalera bucephala (wapendrager)
8x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
9x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
1x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
10x Ptilodon capucina (kroonvogeltje)
6x Ptilodon cucullina (esdoorntandvlinder)
1x Stauropus fagi (eekhoorn)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
3x Crassa unitella (zwamboorder)
1x Metalampra italica (Italiaanse kaneelsikkelmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
24x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
51x Merrifieldia leucodactyla (tijmvedermot)

 • 1x ♂ Merrifieldia leucodactyla (tijmvedermot) – PRE.SW.2198.18.M.AN.21

1x Pterophoridae spec. (vedermot spec.)

 • 1x ♂ Capperia brittaniodactylus (salievedermot) - PRE.SW.2201.18.M.AN.24

 
- Pyralidae (lichtmotten):
3x Acrobasis consociella (eikentopspinselmot)
1x Acrobasis marmorea (hoekige mutsjeslichtmot)
1x Acrobasis suavella (roodstreepmutsjeslichtmot)
25x Ancylosis cinnamomella

 • 1x ♂ Ancylosis cinnamomella - PRE.SW.2206.18.M.AN.29

1x Assara terebrella (fijnsparkegelmot)
60x Delplanqueia spec.

 • 1x ♂ Delplanquenia inscriptella (grote tijmlichtmot) - PRE.SW.2199.18.M.AN.22

59x Endotricha flammealis (strooiselmot)
1x Euzophera pinguis (tweekleurige lichtmot)
4x Moitrelia obductella (honinglichtmot)
51x Oncocera semirubella (prachtmot)
42x Phycita roborella (eikenlichtmot)
3x Phycitodes spec. (weidemot spec.)

 • 1x Phycitodes binaevella (weidemot) – Prep. & gen. det. Ruben Recour

210x Synaphe punctalis (pinokkiomot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
4x Deilephila elpenor (groot avondrood)
21x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
2x Sphinx ligustri (ligusterpijlstaart)
6x Sphinx pinastri (dennenpijlstaart)
 
- Tineidae (echte motten):
1x Morophaga choragella (elfenbankjesmot)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
2x Acleris cristana (diamantborsteltje)
1x Acleris ferrugana / notana (lichte boogbladroller / oranje boogbladroller)
23x Acleris forsskaleana (kleine boogbladroller)
1x Acleris hastiana (kameleonbladroller)
1x Acleris rhombana (gehoekte boogbladroller)
1x Acleris shepherdana (spireaboogbladroller)
1x Acleris variegana (witschouderbladroller)
2x Adoxophyes orana (vruchtbladroller)
3x Aethes bilbaensis (bruinschoudersmalsnuitje)
2x Ancylis tineana (bruine haakbladroller)
2x Apotomis betuletana (berkenmarmerbladroller)
2x Apotomis sororculana (variabele marmerbladroller)
1x Apotomis turbidana (zwartwitte marmerbladroller)
1x Argyrotaenia ljungiana (bruinbandbladroller)
1x Celypha cespitana (oranjegele lijnbladroller)
3x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
9x Cnephasia spec. (spikkelbladroller spec.)

 • 1x Cnephasia genitalana (vale spikkelbladroller) – Prep. & gen. det. Ruben Recour
 • 1x ♂ Cnephasia longana (topbladroller) - PRE.SW.2203.18.M.AN.26

1x Cochylidia rupicola (veelkleurige bladroller)
2x Cochylis dubitana (blauwe distelbladroller)
17x Cochylis hybridella (koperrandbladroller)
1x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
1x Cydia pomonella (fruitmot)
38x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
1x Ditula angustiorana (zomerbladroller)
2x Epagoge grotiana (schemerbladroller)
5x Epinotia nisella (variabele oogbladroller)
4x Eucosma cana (distelknoopvlekje)
2x Eucosma conterminana (sladistelknoopvlekje)
2x Eudemis porphyrana (schaduwfruitbladroller)
2x Eudemis profundana (bonte fruitbladroller)
2x Eupoecilia angustana (gewoon smalsnuitje)
1x Gypsonoma dealbana (loofboombladroller)
5x Hedya salicella (pinguintje)
14x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
4x Metendothenia atropunctana (kleine stipbladroller)
1x Notocelia uddmanniana (bramenbladroller)
2x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
4x Pseudargyrotoza conwagana (zilvervlekbladroller)
3x Rhopobota naevana (topspinnertje)
2x Spilonota ocellana (rode knopbladroller)
1x Zeiraphera isertana (grootkopbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
13x Yponomeuta plumbella (grootvlekstippelmot)
1x Yponomeuta sedella (hemelsleutelstippelmot)
32x Yponomeuta spec. (stippelmot spec.)
 
- Ypsolophidae (spitskopmotten):
1x Ypsolopha horridella (grijze spitskopmot)
1x Ypsolopha nemorella (lichte spitskopmot)
2x Ypsolopha scabrella (gelijnde spitskopmot)
 
Stop om 05u15 met een temperatuur van 11°C, nog steeds onbewolkt en windstil.

Sfeer - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Philippe Vanmeerbeeck
Arctia caja - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Dries De Vreeze
Calamia tridens - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Dries De Vreeze
Calamia tridens - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Philippe Vanmeerbeeck
Cynaeda dentalis - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Philippe Vanmeerbeeck
Xanthocrambus saxonellus - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Philippe Vanmeerbeeck
Calophasia lunula - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Philippe Vanmeerbeeck
Idaea biselata - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Philippe Vanmeerbeeck
Coleophora lixella - Andenne ~ Réserve naturelle de Sclaigneaux (Luik) 14-07-2018 ©Steve Wullaert