U bent hier

Home

28-07-2018 - Moeskroen ~ 1000-soortendag - Fontaine bleue & Sterreberg

Apodia bifractella - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Stéphane Claerebout

Op zaterdag 28 juli ’18 gingen we met de Werkgroep Bladmineerders voor de eerste keer naar Moeskroen ter gelegenheid van de 1000-soortendag georganiseerd door de milieudienst van Moeskroen. Er werden twee gebieden open gesteld voor de grootschailige inventarisatie: het natuurreservaat ‘La Fontaine bleue’ en ‘Argilière du Sterreberg’.
 
Het Natuurreservaat van ‘La Fontaine Bleue’ viert in 2018 zijn dertigste verjaardag. Op 28 en 29 juli 2018 werd gekozen voor een unieke onderdompeling in de natuur! Met een zeer gevarieerd programma heeft ‘Cap Nature’ het publiek zeker bekoord: workshops, theatrale wandelingen, filmprojecties en nog allerlei andere animaties te midden van een prachtige natuur... Het was een unieke gelegenheid om de natuur in Moeskroen te ontdekken of beter te leren kennen.
 
Het reservaat van ‘La Fontaine bleue’ ligt aan de beek ‘Petite Espierre’ en bestaat uit vijvers, drassige gebieden, hooilanden en aanplantingen van wilg (Salix), els (Alnus), berk (Betula) en okkernoot (Juglans regia). Deze site staat geclassificeerd als Wetland of Biological interest sinds 2008.”
 
Bronvermelding:
https://www.mouscron.be/ma-ville/administration/environnement/nature/cap-nature-2018/save-the-date-cap-nature-te-moeskroen
http://biodiversite.wallonie.be/fr/1928-la-fontaine-bleue.html?IDC=1881&IDD=251659444
 
Soortenlijst ‘La Fontaine bleue’
 
Bladmijnen
- Bedelliidae (venstermineermotten):
26x Bedellia somnulentella (potloodmot) op Calystegia sepium (haagwinde)
 
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
10x Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
1x Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
2x Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2x Caloptilia falconipennella (variabele elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els) – Deze soort is nieuw voor de provincie Henegouwen!
10x Caloptilia roscipennella (walnootsteltmot) op Juglans regia (okkernoot)
500x Cameraria ohridella (paardenkastanjemineermot) op Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje)
22x Dialectica imperialella (smeerwortelsteltmot) op Symphytum officinale (gewone smeerwortel)
36x Gracillaria syringella (seringensteltmot) op Fraxinus excelsior (es)
1x Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
3x Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
10x Phyllocnistis saligna (wilgenslakkenspoormot) op smalbladige Salix spec. (smalbladige wilg spec.)
5x Phyllonorycter acerifoliella (Spaanse aakvouwmot) op Acer campestre (Spaanse aak)
5x Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
43x Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
5x Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
6x Phyllonorycter esperella (haagbeukblaasmijnmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
1x Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
77x Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
6x Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
5x Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
1x Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2x Phyllonorycter spinicolella (sleedoornvouwmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
3x Phyllonorycter stettinensis (elzenblaasmijnmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2x Phyllonorycter tenerella (haagbeukvouwmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
5x Leucoptera malifoliella (appelsneeuwmot) op Malus spec. (appel spec.) en Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
56x Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Prunus avium (zoete kers) en Betula pendula (ruwe berk)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
1x Bohemannia pulverosella (vroege appeldwergmot) op Malus spec. (appel spec.)
3x Ectoedemia louisella (akenvruchtmineermot) op de samara’s van Acer campestre (Spaanse aak)
2x Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer campestre (Spaanse aak)
4x Stigmella anomalella (bruine rozenmineermot) op Rosa spec. (roos spec.)
1x Stigmella floslactella (hazelaarmineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
2x Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
1x Stigmella incognitella (appelhoekmineermot) op Malus spec. (appel spec.)
3x Stigmella malella (appelbladmineermot) op Malus spec. (appel spec.)
6x Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
9x Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
1x Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
3x Stigmella speciosa (esdoornmineermot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
4x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
6x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik) en Castanea sativa (tamme kastanje)
 
Kokers (Coleophoridae - kokermotten)
7x Coleophora peribenanderi (distelkokermot) op Cirsium vulgare (speerdistel)
 
Zakken (Psychidae - zakdragers)
3x Psyche casta (gewone zakdrager)
 
Rupsen
- Epermeniidae (borstelmotten):
3x Epermenia chaerophyllella (mineerborstelmot) op Heracleum sphondylium (gewone berenklauw)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Tyria jacobaeae (sint-jacobsvlinder) op Jacobaea vulgaris (jakobskruiskruid)
 
- Momphidae (wilgenroosjesmotten):
10x Mompha epilobiella (gewone wilgenroosjesmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Smerinthus ocellata (pauwoogpijlstaart)
 
Nachtvlinders
- Choreutidae (glittermotten):
1x Anthophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
11x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
1x Anania hortulata (bonte brandnetelmot)
5x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
1x Pyrausta aurata (muntvlinder)
1x Sitochroa palealis (bruidsmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
4x Catocala nupta (rood weeskind)
1x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
3x Apodia bifractella (heelblaadjespalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
2x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
1x Ematurga atomaria (gewone heispanner)
1x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
 
- Lasiocampidae (spinners):
3x Lasiocampa quercus (hageheld)
 
- Noctuidae (uilen):
3x Autographa gamma (gamma-uil)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
1x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
2x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Tortricidae (bladrollers):
2x Cacoecimorpha pronubana (anjerbladroller)
4x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
3x Grapholita compositella (sergeant-majoortje)
1x Pammene aurana (oranje dwergbladroller)
1x Pseudargyrotoza conwagana (zilvervlekbladroller)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
3x Aricia agestis (bruin blauwtje)
3x Celastrina argiolus (boomblauwtje)
1x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
7x Polyommatus icarus (icarusblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
2x Maniola jurtina (bruin zandoogje)
5x Pararge aegeria (bont zandoogje)
9x Pyronia tithonus (oranje zandoogje)
1x Vanessa atalanta (atalanta)
1x Vanessa cardui (distelvlinder)
 
- Pieridae (witjes):
1x Pieris brassicae (groot koolwitje)
7x Pieris rapae (klein koolwitje)
3x Pieris brassicae (groot koolwitje)
1x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
‘Argilière du Sterreberg’, de tweede plaats waar geïnventariseerd werd, ligt op ongeveer 1 km van ‘La Fontaine bleue’. Deze site is een kleiput werd in het verleden door het bedrijf Wienerberger, gekend van de bakstenen en de dakpannen, geëxploiteerd. Momenteel is het gebied in handen van de stad Moeskroen. Sinds kort koloniseert een pioniersvegetatie de site. Op het laagste punt in de kleiput ligt een vijver, een rietveld en een wilgenbos die omgeven worden door een woestenij van voornamelijk Asteraceae (composieten) en Fabaceae (vlinderbloemigen).
 
Bronvermelding: pers. comm. Christophe Gruwier
 
Soortenlijst ‘Argilière du Sterreberg’
 
Bladmijnen
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje) op Cirsium vulgare (speerdistel)
2x Scrobipalpula tussilaginis (hoefbladpalpmot) op Tussilago farfara (klein hoefblad) – Deze soort is nieuw voor de provincie Henegouwen!!
 
- Gracillariidae (mineermotten):
10x Phyllocnistis xenia (printplaatmot) op Populus alba (witte abeel)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
3x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers (Coleophoridae - kokermotten)
1x Coleophora peribenanderi (distelkokermot) op Cirsium vulgare (speerdistel)
142x Coleophora trifolii (lichte metaalkokermot) op Melilotus albus (witte honingklaver)
 
Rupsen
- Yponomeutidae (spinselmotten):
1x Yponomeuta evonymella (vogelkersstippelmot)
 
Nachtvlinders
- Argyresthidae (pedaalmotten):
2x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Apodia bifractella (heelblaadjespalpmot)
 
- Noctuidae (uilen):
3x Autographa gamma (gamma-uil)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
2x Aricia agestis (bruin blauwtje)
10x Polyommatus icarus (icarusblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Maniola jurtina (bruin zandoogje)
2x Pyronia tithonus (oranje zandoogje)
 
- Pieridae (witjes):
5x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
We plaatsten 3 lichtbakken en voorzagen een 25-tal bomen van smeer in ‘La Fontaine bleue’. De nachtvangst werd gestart om 22:00 bij een temperatuur van tussen de 12°C en 15°C. Het was onbewolkt en windstil.
 
Op licht
- Argyresthidae (pedaalmotten):
7x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
1x Argyresthia pruniella (kersenpedaalmot)
 
- Autostichidae (dominomotten):
1x Oegoconia spec. (dominomot spec.)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
1x Sorhagenia spec.

  • 1x ♂ Sorhagenia janiszewskae (wegedoorntwijgmot) - PRE.SW.2222.18.M.MOE.5 – Deze soort is nieuw voor de provincie Henegouwen!!

 
- Crambidae (grasmotten):
255x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
1x Anania hortulata (bonte brandnetelmot)
8x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
2x Crambus pascuella (zilverstreepgrasmot)
5x Eudonia / Scoparia spec. (granietmot spec.)
1x Nomophila noctuella (luipaardlichtmot)
1x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Cilix glaucata (witte eenstaart)
1x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Depressaria depressana (klein peenplatlijfje)
2x Ethmia quadrillella (kleine zwartwitmot)
 
- Epermeniidae (borstelmotten):
1x Epermenia chaerophyllella (mineerborstelmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Eilema griseola (glad beertje)
1x Euplagia quadripunctaria (spaanse vlag)
6x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
1x Lymantria dispar (plakker)
5x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
15x Rivula sericealis (stro-uiltje)
1x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
2x Apodia bifractella (heelblaadjespalpmot)
1x Bryotropha domestica (mospalpmot)
3x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot)
9x Helcystogramma rufescens (rietpalpmot)
1x Isophrictis spec. (streepbandmot  spec.)

  • 1x ♂ Isophrictis striatella (streepbandmot) - PRE.SW.2221.18.M.MOE.4

2x Teleiodes vulgella (gammapalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
2x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
1x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
5x Crocallis elinguaria (kortzuiger)
1x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
1x Ennomos autumnaria (iepentakvlinder)
1x Eupithecia centaureata (zwartvlekdwergspanner)
7x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
1x Idaea aversata (grijze stipspanner)
2x Idaea biselata (schildstipspanner)
1x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
5x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Lomographa bimaculata (tweevlekspanner)
1x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
1x Scopula imitaria (ligusterstipspanner)
1x Stegania trimaculata (drievlekspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
18x Parornix spec. (zebramot spec.)
 
- Lasiocampidae (spinners):
1x Lasiocampa quercus (hageheld)
 
- Momphidae (wilgenroosjesmotten):
1x Mompha subbistrigella (basterdwederikpeulmot)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Acronicta rumicis (zuringuil)
2x Agrotis exclamationis (gewone worteluil)
2x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
5x Agrotis puta (puta-uil)
3x Agrotis segetum (gewone velduil)
2x Anarta trifolii (spurrie-uil)
13x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Caradrina morpheus (morpheusstofuil)
1x Colocasia coryli (hazelaaruil)
6x Cosmia trapezina (hyena)
6x Craniophora ligustri (schedeldrager)
3x Cryphia algae (donkergroene korstmosuil)
1x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
1x Hydraecia micacea (aardappelstengelboorder)
3x Lacanobia oleracea (groente-uil)
6x Mamestra brassicae (kooluil)
15x Mesapamea secalella / secalis (weidehalmuiltje / halmrupsvlinder)
4x Mesoligia furuncula (zandhalmuiltje)
5x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
1x Mythimna pallens (bleke grasuil)
3x Noctua interjecta (kleine huismoeder)
1x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
14x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Nyctobrya muralis (groene korstmosuil)
3x Ochropleura plecta (haarbos)
3x Subacronicta megacephala (schilddrager)
10x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
1x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
-  Nolidae (visstaartjes):
1x Pseudoips prasinana (zilveren groenuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
1x Clostera curtula (bruine wapendrager)
1x Notodonta dromedarius (dromedaris)
2x Notodonta ziczac (kameeltje)
1x Phalera bucephala (wapendrager)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
1x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
5x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Emmelina monodactyla (windevedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Acrobasis advenella (mutsjeslichtmot)
3x Acrobasis suavella (roodstreepmutsjeslichtmot)
1x Euzophera pinguis (tweekleurige lichtmot)
 
- Tineidae (echte motten):
1x Monopis laevigella (kijkgaatje)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris forsskaleana (kleine boogbladroller)
1x Acleris variegana (witschouderbladroller)
1x Agapeta hamana (distelbladroller)
9x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
2x Clepsis spectrana (koolbladroller)
1x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
5x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
1x Epinotia nisella (variabele oogbladroller)
1x Pammene aurana (oranje dwergbladroller)
1x Pseudargyrotoza conwagana (zilvervlekbladroller)
2x Spilonota ocellana (rode knopbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
18x Yponomeuta spec. (stippelmot spec.)
 
Op smeer
1x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
1x Tethea ocularis (peppel-orvlinder)
6x Catocala nupta (rood weeskind)
1x Catocala sponsa (karmozijnrood weeskind)
1x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
1x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
1x Abrostola triplasia (donker brandnetelkapje)
1x Acronicta rumicis (zuringuil)
1x Agrotis segetum (gewone velduil)
1x Lacanobia oleracea (groente-uil)
1x Mamestra brassicae (kooluil)
1x Mormo maura (zwart weeskind)
1x Mythimna pallens (bleke grasuil)
4x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
1x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
Er werden 4 lichtvallen uitgezet in ‘Argilière du Sterreberg’. De nachtvangst werd gestart rond 22:00. Het was onbewolkt en windstil.
 
Op licht
- Argyresthidae (pedaalmotten):
4x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
 
- Batrachedridae (smalvleugelmotten):
2x Batrachedra praeangusta (katjessmalvleugelmot)
 
Coleophoridae (kokermotten):
1x Coleophora spec. (kokermot spec.)

  • 1x ♂ Coleophora peribenanderi (distelkokermot) - PRE.SW.2219.18.M.MOE.2

1x Coleophora trifolii (lichte metaalkokermot)
 
- Crambidae (grasmotten):
84x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
3x Agriphila tristella (variabele grasmot)
3x Calamotropha paludella (lisdoddesnuitmot)
1x Cydalima perspectalis (buxusmot)
3x Eudonia lacustrata (lichte granietmot)
1x Nomophila noctuella (luipaardlichtmot)
1x Sitochroa palealis (bruidsmot)
1x Udea prunalis (grijze kruidenmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
5x Cilix glaucata (witte eenstaart)
1x Drepana curvatula (bruine eenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Agonopterix purpurea (purperkaartmot)
10x Depressaria depressana (klein peenplatlijfje)
1x Ethmia quadrillella (kleine zwartwitmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
2x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
1x Lymantria dispar (plakker)
1x Pelosia muscerda (muisbeertje)
8x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
4x Apodia bifractella (heelblaadjespalpmot)
9x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)
1x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot)
5x Helcystogramma rufescens (rietpalpmot)
1x Scrobipalpa spec. (zandvleugeltje spec.)

  • 1x ♂ Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje)- PRE.SW.2223.18.M.MOE.6

1x Ptocheuusa paupella (alantpalpmot) – Deze soort is nieuw voor de provincie Henegouwen!!
 
- Geometridae (spanners):
6x Aplocera efformata (sint-janskruidblokspanner)
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
1x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
2x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
1x Crocallis elinguaria (kortzuiger)
1x Ennomos fuscantaria (essenspanner)
1x Eupithecia absinthiata (egale dwergspanner)
2x Eupithecia centaureata (zwartvlekdwergspanner)
3x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
3x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
6x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Scopula imitaria (ligusterstipspanner)
15x Scotopteryx chenopodiata (bruinbandspanner)
 
- Lasiocampidae (spinners):
8x Lasiocampa quercus (hageheld)
 
- Momphidae (wilgenroosjesmotten):
3x Mompha epilobiella (gewone wilgenroosjesmot)
2x Mompha subbistrigella (basterdwederikpeulmot)
 
- Noctuidae (uilen):
2x Acronicta rumicis (zuringuil)
10x Agrotis clavis (geoogde worteluil)
1x Agrotis exclamationis (gewone worteluil)
2x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
3x Agrotis segetum (gewone velduil)
8x Anarta trifolii (spurrie-uil)
28x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Caradrina clavipalpis (huisuil)
1x Chrysodeixis chalcites (turkse uil)
1x Colocasia coryli (hazelaaruil)
1x Diachrysia chrysitis (koperuil)
1x Hadena compta (witband-silene-uil)
1x Helotropha leucostigma (gele lis-boorder)
8x Hoplodrina blanda (egale stofuil)
11x Hydraecia micacea (aardappelstengelboorder)
10x Lacanobia oleracea (groente-uil)
5x Mamestra brassicae (kooluil)
18x Mesapamea secalella / secalis (weidehalmuiltje / halmrupsvlinder)
18x Mesoligia furuncula (zandhalmuiltje)
5x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
1x Mythimna ferrago (gekraagde grasuil)
1x Mythimna impura (stompvleugelgrasuil)
8x Mythimna pallens (bleke grasuil)
2x Noctua pronuba (huismoeder)
9x Nonagria typhae (lisdoddeboorder)
12x Ochropleura plecta (haarbos)
2x Subacronicta megacephala (schilddrager)
17x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
 
- Nolidae (visstaartjes):
2x Pseudoips prasinana (zilveren groenuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
1x Notodonta dromedarius (dromedaris)
1x Phalera bucephala (wapendrager)
1x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
1x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
1x Ptilodon cucullina (esdoorntandvlinder)
 
- Plutellidae (koolmotten):
13x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
3x Platyptilia gonodactyla (hoefbladvedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
2x Acrobasis advenella (mutsjeslichtmot)
1x Endotricha flammealis (strooiselmot)
1x Ephestia unicolorella (sobere restjesmot)
2x Euzophera pinguis (tweekleurige lichtmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
2x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
 
- Tortricidae (bladrollers):
2x Aethes francillana (peensmalsnuitje)

  • 1x ♂ Aethes francillana (peensmalsnuitje) - PRE.SW.2218.18.M.MOE.1

1x Aethes smeathmanniana (kommabladroller)
3x Agapeta hamana (distelbladroller)
2x Apotomis betuletana (berkenmarmerbladroller)
9x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Celypha rufana (smallijnbladroller)
5x Clepsis spectrana (koolbladroller)
7x Cochylis atricapitana (sint-jacobsbladroller)
33x Cochylis hybridella (koperrandbladroller)
4x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
1x Eucosma spec. (knoopvlekje spec.)

  • 1x ♀ Eucosma obumbratana (tweekleurig knoopvlekje)- PRE.SW.2220.18.F.MOE.3

 
- Ypsolophidae (spitskopmotten):
3x Ypsolopha sequella (panterspitskopmot)
 
Op beide locaties werd de nachtvangst beëindigd tussen 05:15 en 05:30 bij een temperatuur van 15 °C.
Het aantal soorten tijdens de 1000-soortendag
 

Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Ectoedemia decentella - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Ectoedemia louisella - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Leucoptera malifoliella - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Caloptilia roscipennella - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Stigmella aceris - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Stigmella hybnerella - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Stigmella speciosa - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Smerinthus ocellata - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Thibaud Vanaudenard
Sfeer - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Dialectica imperialella - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Scrobipalpa acuminatella - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Scrobipalpa tussilaginis - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Scrobipalpa tussilaginis - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Coleophora trifolii - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Catocala nupta - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Christophe Gruwier
Catocala sponsa - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Christophe Gruwier
Mormo maura - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Thibaud Vanaudenard
Cilix glaucata - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Thibaud Vanaudenard
Sorhagenia janiszewskae - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Aethes francillana - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Batrachedra praeangusta - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Stéphane Claerebout
Chrysodeixis chalcites - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Stéphane Claerebout
Depressaria depressana - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Ennomos fuscantaria - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Thibaud Vanaudenard
Eucosma obumbratana - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Helotropha leucostigma - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Stéphane Claerebout
Pelosia muscerda - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Stéphane Claerebout
Scopula imitaria - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Stéphane Claerebout
Ptocheuusa paupella - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Steve Wullaert
Ypsolopha sequella - Moeskroen ~ Argilière du Sterreberg - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Christophe Gruwier
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Dries De Vreeze
Sfeer - Moeskroen ~ Réserve de la Fontaine bleue - 1000-soortendag (Henegouwen) 28-07-2018 ©Dries De Vreeze