U bent hier

Home

18-05-2019 Kinrooi ~ Grootbroek

Eriocrania sparrmannella op Betula pendula - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 19 mei ’19 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders al voor de tweede keer naar het natuurgebied “Grootbroek” geweest gelegen te Kinrooi. Dit gebied ligt onder beheer van ANB.

“Grenspark Kempen-Broek, dat zich uitstrekt over Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik en het Nederlandse Weert, is een restant van een uitgestrekt moerasgebied waarin verschillende beken samenvloeien met op de hoger gelegen zandgronden bossen en heiden. Het Grootbroek in Kinrooi behoort, samen met Lozerheide en het Stamprooierbroek, tot de blikvangers van Kempen-Broek. Het Grootbroek is gedurende decennia bewerkt door de mens, maar vandaag heeft de natuur er vrij spel. Het domein heeft grotendeels statuut van bosreservaat. Er zijn zones met nulbeheer voorzien en daarin mogen geen menselijke ingrepen gedaan worden. In andere zones kan gericht beheer worden uitgevoerd ten behoeve van bepaalde fauna en flora. Dat maakt het gebied extra boeiend en levendig. De natuurgebieden in Kempen-Broek zijn grotendeels opengesteld voor het publiek, maar de natuur komt eerst. Overheid, natuurverenigingen en privé-eigenaars werken hier aan herstel van het moeraskarakter. Het water wordt hier vastgehouden om te voorkomen dat elders steden en dorpen overstromen. De moerassen zijn een klimaatbuffer.”
 
Bronvermelding: https://www.natuurenbos.be/grootbroek
 
Het weer viel in vergelijking met de vorige weken héél goed mee. We mochten genieten van relatief warm weer met een temperatuur van om en bij de 20°C, het was met momenten wel zwaar bewolkt en er viel zelfs nu en dan een lichte druppel naar beneden. We maakten met beperkte groep een korte wandeling doorheen het gebied en tekenden de volgende soorten op. Het grootste deel van de groep kon pas tegen de middag aansluiten.
 
Soorten overdag
Bladmijnen
- Eriocraniidae (purpermotten):
7x Dyseriocrania subpurpurella (eikenpurpermot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
1x Stigmella splendidissimella (bosbramenmineermot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
10x verlaten mijnen van Ectoedemia rubivora (bramenblaasmijnmot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
3x Acrocercops brongniardella (zilvermijnmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers
- Coleophoridae (kokermotten):
2x Coleophora follicularis (koninginnekruidkokermot) op Eupatorium cannabinum (koninginnekruid)
2x Coleophora ibipennella (geelsnuiteikenkokermot) op Quercus robur (zomereik)
1x Coleophora kuehnella (blaasjespistoolkokermot) op Quercus robur (zomereik)
 
Zakken
- Psychidae (zakdragers):
2x Psyche casta (gewone zakdrager)
1x Sterrhopterix fusca (grijze heidezakdrager)
 
Rupsen
- Epermeniidae (borstelmotten):
5x Epermenia chaerophyllella (mineerborstelmot)
 
- Geometridae (spanners):
4x Erannis defoliaria (grote wintervlinder)
 
- Noctuidae (uilen):
2x Anorthoa munda (dubbelstipvoorjaarsuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
50x Thaumetopoea processionea (eikenprocessierupsvlinder)
 
Nesten
- Notodontidae (tandvlinders):
10-tallen nesten van Thaumetopoea processionea (eikenprocessierupsvlinder) met telkens 100-den vervellingen.
 
Vraatbeeld
- Sesiidae (wespvlinders):
3x Sesia apiformis (hoornaarvlinder) op Populus canadensis (Canadapopulier)
 
Nachtvlinders
- Adelidae (langsprietmotten):
3x Adela reaumurella (smaragdlangsprietmot)
12x Cauchas rufimitrella (pinksterbloemlangsprietmot)
 
- Choreutidae (glittermotten):
1x Anthophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
 
- Geometridae (spanners):
1x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Colostygia pectinataria (kleine groenbandspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten)
1x Cameraria ohridella (paardenkastanjemineermot)
 
- Tineidae (echte motten):
1x Monopis laevigella (kijkgaatje)
 
- Lypusidae (zaksikkelmotten):
1x Agnoea spec.
* 1x ♂ Agnoea latipennella (Oostelijke zaksikkelmot) - PRE.SW.2555.19.M.KIN.9
 
 
In de namiddag bezochten we een ander deel van het gebied met de volledige groep.
 
Bladmijnen
- Eriocraniidae (purpermotten):
5x Dyseriocrania subpurpurella (eikenpurpermot) op Quercus robur (zomereik)
3x Eriocrania sparrmannella (late purpermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
10x verlaten mijnen van Ectoedemia rubivora (bramenblaasmijnmot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
 
Kokers
- Coleophoridae (kokermotten):
3x Coleophora follicularis (koninginnekruidkokermot) op Eupatorum cannabinum (koninginnekruid)
2x Coleophora ibipennella (geelsnuiteikenkokermot) op Quercus robur (zomereik)
4x Coleophora currucipennella (okervlerkkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
Zakken
- Psychidae (zakdragers):
2x Proutia betulina (sierlijke zakdrager)
5x Psyche casta (gewone zakdrager)
11x Sterrhopterix fusca (grijze heidezakdrager)
8x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Rupsen
- Geometridae (spanners):
3x Erannis defoliaria (grote wintervlinder)
 
 -Noctuidae (uilen):
7x Anorthoa munda (dubbelstipvoorjaarsuil)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Euproctis similis (donsvlinder)
2x Lymantria dispar (plakker)
1x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
50x Thaumetopoea processionea (eikenprocessierupsvlinder)
 
Nesten
- Notodontidae (tandvlinders):
10-tallen verlaten nesten van Thaumetopoea processionea (eikenprocessierupsvlinder) met telkens 100-den vervellingen erin.
180 nesten met ongeveer 20 rupsen per nest van Yponomeuta evonymella (vogelkersstippelmot) op Prunus padus (vogelkers)
 
Op feromonen
1x Cydia servillana (wilgenspiegelmot)
 
Nachtvlinders
- Adelidae (langsprietmotten):
3x Adela reaumurella (smaragdlangsprietmot)
6x Cauchas rufimitrella (pinksterbloemlangsprietmot)
2x Nemophora degeerella (geelbandlangsprietmot)
1x Nematopogon swammerdamella (bleke langsprietmot)
 
- Alucitidae (waaiermotten):
1x Alucita hexadactyla (waaiermot)
 
- Choreutidae (glittermotten):
1x Antophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
1x Crambus lathoniellus (vroege grasmot)
7x Elophila nymphaeata (waterleliemot)
1x Ostrinia nubilalis (maïsboorder)
1x Scoparia ambigualis (vroege granietmot)
1x Pyrausta aurata (muntvlindertje)
1x Pyrausta despicata (weegbreemot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
13x Coleophora otidipennella (veldbieskokermot)
4x Coleophora spec.
* 2x ♀ Coleophora caespititiella (bieskokermot) - PRE.SW.2548.19.F.KIN.2 & PRE.SW.2550.19.F.KIN.4
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Elachista maculicerusella (grijsgevlekte grasmineermot)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
2x Neofaculta ericetella (heidepalpmot)
1x Scrobipalpa spec.
* 1x ♂ Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje) - PRE.SW.2553.19.M.KIN.7
1x ♀ Scrobipalpa costella (vlekzandvleugeltje) - PRE.SW.2554.19.F.KIN.8
1x Teleiopsis diffinis (fraaie korrelpalpmot)
3x Teleiodes spec.
* 2x ♂ Teleiodes wagae (lichte korrelpalpmot) - PRE.SW.2551.19.M.KIN.5 & PRE.SW.2552.19.M.KIN.6
 
- Geometridae (spanners):
1x Aethalura punctulata (berkenspikkelspanner)
1x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
5x Ematurga atomaria (gewone heispanner)
3x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
2x Timandra comae (lieveling)
 
- Glyphipterigidae (parelmotten):
7x Glyphipterix simpliciella (kleine parelmot)
 
- Micropterigidae (oermotten):
1x Micropterix mansuetella (zeggeoermot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
1x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Adaina microdactyla (dwergvedermot)
 
- Scythrididae (dikkopmotten):
53x Scythris potentillella (tijmdikkopmot)
* 1x ♂ Scythris potentillella (tijmdikkopmot) – preparaat door Ruben Recour
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmineermot
 
- Tortricidae (bladrollers):
15x Bactra spec.
* 2x ♂ & 1x ♀ Bactra lancealana (gewone biesbladroller) – preparaat door Ruben Recour
1x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
2x Cydia succedana (scherpe spiegelmot)
1x Epinotia immundana (elzenoogbladroller)
1x Eucosmomorpha albersana (roetvlekbladroller)
1x Grapholita discretana (v-haakspiegelmot)
1x Olethreutes arcuella (geisha)
1x Pammene argyrana (fruitdwergbladroller) - PRE.SW.2558.19.F.KIN.12
1x Pammene rhediella (luciferbladroller)
1x Ptycholoma lecheana (koraalbladroller)
 
- Noctuidae (uilen):
2x Callistege mi (mi-vlinder)
1x Xestia c-nigrum (zwarte c-uil)
 
Dagvlinders
- Pieridae (witjes):
11x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
1x Pieris rapae (klein koolwitje)
4x Anthocharis cardamines (oranjetipje)
 
- Nymphalidae (aurelia’s):
2x Araschnia levana (landkaartje)
9x Pararge aegeria (bont zandoogje)
2x Coenonympha pamphilus (hooibeestje)
 
- Lycaenidae (blauwtjes):
4x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
1x Celastrina argiolus (boomblauwtje)
 
- Hesperiidae (dikkopjes):
1x Carterocephalus palaemon (bont dikkopje)
 
De start van de nachtvangst was om 21u30, het was zwaar bewolkt en windstil. We gingen van start met een temperatuur van 14°C. Er werden in totaal 10 bakken uitgezet. De gehele nacht bleef het zwaar bewolkt en zakte de temperatuur niet onder de 10.5°C. Tegen de ochtend kregen we een lichte bui over ons.
 
Soorten op licht
- Adelidae (langsprietmotten):
5x Nematopogon swammerdamella (bleke langsprietmot)
1x Nemophora degeerella (geelbandlangsprietmot)
 
- Alucitidae (waaiermotten):
9x Alucita hexadactyla (waaiermot)
 
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
1x Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot)
2x Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
2x Anania hortulata (bonte brandnetelmot)
3x Donacaula forficella (liesgrassnuitmot)
2x Nascia cilialis (moerasduiveltje)
8x Scoparia ambigualis (vroege granietmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
4x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
5x Falcaria lacertinaria (bleke eenstaart)
4x Tethea or (orvlinder)
2x Thyatira batis (braamvlinder)
5x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
 
- Depressariidae (kaartmotten):
1x Agonopterix ocellana (roodvlekkaartmot)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
10x Elachista atricomella (grote grasmineermot) – 1x PRE.SW.2549.19.M.KIN.3
1x ♂ Elachista bisulcella (duinrietmineermot) - PRE.SW.2547.19.M.KIN.1
79x Elachista maculicerusella (grijsgevlekte grasmineermot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
35x Calliteara pudibunda (meriansborstel)
15x Diaphora mendica (mendicabeer)
13x Eilema sororcula (geel beertje)
1x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
1x Rivula sericealis (stro-uiltje)
3x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
15x Spilosoma lubricipeda (witte tijger)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
5x Carpatolechia proximella (smalpalpmot)
22x Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje)
1x Scrobipalpa costella (vlekzandvleugeltje)
5x Teleiodes luculella (maanpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
63x Aethalura punctulata (berkenspikkelspanner)
6x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
11x Campaea margaritaria (appeltak)
1x Chloroclystis v-ata (v-dwergspanner)
11x Colostygia pectinataria (kleine groenbandspanner)
11x Cyclophora albipunctata (berkenoogspanner)
1x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
6x Cyclophora pendularia (gemarmerde oogspanner)
3x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
1x Dysstroma truncata (schimmelspanner)
1x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Euphyia unangulata (scherphoekbandspanner)
5x Eupithecia abbreviata (voorjaarsdwergspanner)
1x Eupithecia tantillaria (fijnspardwergspanner)
1x Eupithecia tripunctaria (schermbloemdwergspanner)
1x Hydrelia flammeolaria (geel spannertje)
1x Hydriomena impluviata (groenbandspanner)
1x Hylaea fasciaria (rode dennenspanner)
2x Hypomecis punctinalis (ringspikkelspanner)
1x Idaea aversata (grijze stipspanner)
1x Isturgia limbaria (oranje bremspanner)
18x Jodis lactearia (melkwitte zomervlinder)
4x Lobophora halterata (lichte blokspanner)
110x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Lycia hirtaria (dunvlerkspanner)
20x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
12x Macaria notata (klaverblaadje)
1x Opisthograptis luteolata (hagedoornvlinder)
9x Pterapherapteryx sexalata (kleine blokspanner)
12x Stegania trimaculata (drievlekspanner)
1x Timandra comae (lieveling)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot)
1x Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot)
1x Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot)
1x Phyllonorycter roboris (bonte eikenvouwmot)
 
- Incurvariidae (witvlekmotten):
1x Incurvaria masculella (gewone witvlekmot)
1x Phylloporia bistrigella (bandwitvlekmot)
 
- Lypusidae (zaksikkelmotten):
3x Agnoea spec.
* 2x ♂ Agnoea flavifrontella (vroege zaksikkelmot) - PRE.SW.2556.19.M.KIN.10 & PRE.SW.2557.19.M.KIN.11 – (deze soort is nieuw voor de provincie Limburg!)
 
- Micropterigidae (oermotten):
1x Micropterix calthella (dotterbloemoermot)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Acronicta alni (elzenuil)
1x Agrotis puta (puta-uil)
3x Colocasia coryli (hazelaaruil)
2x Lacanobia oleracea (groente-uil)
1x Mythimna pallens (bleke grasuil)
1x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Subacronicta megacephala (schilddrager)
1x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
2x Clostera anachoreta (kleine wapendrager)
1x Clostera pigra (donkere wapendrager)
1x Drymonia ruficornis (maantandvlinder)
10x Peridea anceps (eikentandvlinder)
1x Phalera bucephala (wapendrager)
3x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
2x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
2x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
3x Ptilodon capucina (kroonvogeltje)
 
- Psychidae (zakdragers):
1x Sterrhopterix fusca (grijze heidezakdrager)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Adaina microdactyla (dwergvedermot)
 
- Schreckensteiniidae (gevorkte motten):
1x Schreckensteinia festaliella (gevorkte mot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
7x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
2x Mimas tiliae (lindepijlstaart)
8x Smerinthus ocellata (pauwoogpijlstaart)
 
- Tortricidae (bladrollers):
2x Ancylis apicella (fijngestreepte haakbladroller)
4x Ancylis diminutana (lichte haakbladroller)
2x Ancylis laetana (witte haakbladroller)
1x Ancylis mitterbacheriana (oranje haakbladroller)
19x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
2x Clepsis spectrana (koolbladroller)
3x Cochylis nana (vroege dwergbladroller)
2x Epinotia immundana (elzenoogbladroller)
1x Epinotia tedella (sparrenoogbladroller)
1x Epinotia tetraquetrana (vierkantoogbladroller)
3x Eucosmomorpha albersana (roetvlekbladroller)
4x Eulia ministrana (papegaaibladroller)
2x Notocelia cynosbatella (hermelijnbladroller)
1x Notocelia trimaculana (breedgehaakte hermelijnbladroller)
1x Ptycholoma lecheana (koraalbladroller)
4x Syndemis musculana (struikbladroller)
 
Stop om 06u15 met een temperatuur van 10.5°C.
 
 
 

Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Cydia servillana - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Eriocrania sparrmannella op Betula pendula - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Thaumetopoea processionea - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Thaumetopoea processionea - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Cyclophora pendularia - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Cyclophora pendularia - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Eucosmomorpha albersana - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Grapholita discretana - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Laothoe populi - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Lomaspilis marginata - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Nascia cilialis - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Olethreutes arcuella - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Spilosoma lubricipeda - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert
Teleiodes wagae - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 18-05-2019 ©Steve Wullaert