U bent hier

Home

07-09-2019 Meeuwen ~ Vallei van de Abeek ~ Kolisbergen & In De Goorten

Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 7 september ’19 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders al voor de 3de keer naar de Vallei van de Abeek geweest. De Abeek is één van de meest natuurlijke beken van Vlaanderen. De bovenloop vertoont nog de typische meanders met bijhorende moerassen die vlak aan de beek liggen. De Abeek, die door Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt stroomt, vormt de ruggengraat van het natuurgebied "Vallei van de Abeek".
De beek ontspringt op het militair domein van Meeuwen en wordt gevoed met regenwater, onderweg komt kwelwater en oppervlaktewater van hoger gelegen delen bij de Abeek, zo wordt deze groter en groter. In de broekbossen staan heel specifieke planten zoals speenkruid, witte klaverzuring, verspreidbladig goudveil en dotterbloem. Op de drogere flanken van de vallei zijn er nog steeds heide- en schraalgraslandvegetaties te vinden.
Volgens de weersvoorspellingen gingen we een kletsnatte dag krijgen met veel wind en veel te frisse temperaturen…. De realiteit daarentegen was gelukkig anders! We gingen van start met een stralend zonnetje en relatief warme temperaturen. We konden zelfs de ganse voormiddag in T-shirt rondlopen.
In de namiddag werd het even wat bewolkter maar zonder veel erg want de zon kwam er terug door en het werd terug warm… de 10 druppels die we kregen tijdens de wandeling konden ons niet deren…
 
Bronvermelding: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/vallei-van-de-abeek#beschrijving
 
> Excursie samen met Chris, Peter, Jaak, Freddy, Peter, Réne, Zoë en Steve.
 
Soortenlijst Kolisbergen
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
18x mijnen van Bucculatrix cidarella (elzenooglapmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2x mijnen van Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
300x  mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
17x mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
15x mijnen van Cosmopterix scribaiella (zwarte rietprachtmot) op Phragmites australis (riet)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
6x mijnen van Chrysoesthia sexguttella (zesvlekmot) op Chenopodium spec. (ganzevoet spec.)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
4x mijnen van Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
1x mijn van Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot) op Salix spec. (wilg spec.)
1x mijn van Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
1x mijn van Parornix betulae (berkenzebramot) op Betula pendula (ruwe berk
1x mijn van Parornix fagivora (beukenzebramot) op Fagus sylvatica (beuk)
11x mijnen van Phyllocnistis valentinensis (geel-slakkenspoormot) op Salix fragilis (kraakwilg)
2x mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
4x mijnen van Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
8x mijnen van Phyllonorycter nicelii ( hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
3x mijnen van Phyllonorycter pastorella (late wilgenvouwmot) op Salix fragilis (kraakwilg)
5x mijnen van Phyllonorycter sagitella (rode espenvouwmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
3x mijnen van Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
2x mijnen van Phyllonorycter trifasciella (oranje kamperfoelievouwmot) op Lonicera peryclemum (wilde kamperfoelie)
1x mijn van Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
3x mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Prunus avium (zoete kers)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
2x mijnen van Ectoedemia albifasciella (gewone eikenblaasmijnmot) op Quercus robur (zomereik)
1x mijn van Stigmella aurella (goudbandmineermot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
3x mijnen van Stigmella betulicola (sociale berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
4x mijnen van Stigmella confusella (donkere berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
1x mijn van Stigmella luteella (late berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2x mijnen van Stigmella nylandriella (gewone lijsterbesmineermot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
1x mijn van Stigmella obliquella (schietwilgmineermot) op Salix fragilis (kraakwilg)
1x mijn van Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
5x mijnen van Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
1x mijn van Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
1x mijn van Stigmella salicis (gewone wilgenmineermot) op Salix spec. (wilg spec
3x mijnen van Stigmella splendidissimella (bosbramenmineermot) op Rubus fruticosus (braam)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
16x mijnen van Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot) op Rubus fruticosus (braam)
4x mijnen van Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
7x mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers
- Coleophoridae (kokermotten):
1x koker van Coleophora ibipennella (geelsnuiteikenkokermot) op Quercus robur (zomereik)
1x koker van Coleophora potentillae (braamkokermot) op Rubus fruticosus (braam)
2x kokers van Coleophora siccifolia (grote bladkokermot) op Betula pendula (ruwe berk) en op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
1x Coleophora violacea (witsprietkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
Zakken
- Psychidae (zakdragers):
4x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Nesten
- Notodontidae (tandvlinders):
1x Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups)
 
Nachtvlinders
- Crambidae (grasmotten):
1x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
1x Agriphila selasella (smalle witlijngrasmot)
1x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
2x Agriphila tristella (variabele grasmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
1x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Autographa gamma (gamma-uil)
 
- Tortricidae (bladrollers):
8x Bactra spec.
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
1x Celastrina argiolus (boomblauwtje)
1x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
6x Pararge aegeria (bont zandoogje)
2x Polygonia c-album (gehakkelde aurelia)
8x Vanessa atalanta (atalanta)
 
- Pieridae (witjes):
1x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
In de namiddag zijn we even naar een ander stuk geweest van de Vallei van de Abeek. We bezochten het natuurgebied In De Goorten te Meeuwen en vonden de volgende soorten.
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
10x mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
19x mijnen van Cosmopterix zieglerella (hopprachtmot) op Humulus lupulus (hop)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
5x mijnen van Monochroa conspersella (witvlekboegsprietmot) op Lysimachia vulgaris (grote wederik)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
6x mijnen van Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2x mijnen van Caloptilia fidella (hopsteltmot) op Hupulus humulus (hop)
1x mijn van Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
2x mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
3x mijnen van Parornix betulae (berkenzebramot) op Betula pendula (ruwe berk
2x mijnen van Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
4x mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
1x mijn van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1x mijn van Phyllonorycter emberizaepenella (kamperfoelievouwmot) op Symphoricarpos albus (sneeuwbes)
44x mijnen van Phyllonorycter esperella (haagbeukblaasmijnmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
2x mijnen van Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
1x mijn van Phyllonorycter joannisi (Noorse esdoornvouwmot) op  Acer platanoides (Noorse esdoorn)
17x mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)  en op Alnus incana (grauwe els)
7x mijnen van Phyllonorycter nicelii ( hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
1x mijn van Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1x mijn van Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2x mijnen van Phyllonorycter strigulatella (fraaie elzenvouwmot) op Alnus incana (grauwe els)
3x mijnen van Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Incurvariidae (witvlekmotten):
3x mijnen van Phylloporia bistrigella (bandwitvlekmot) op Betula pubescens (zachte berk)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
3x mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Prunus avium (zoete kers)
 
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
3x mijnen van Ectoedemia hannoverella (populierenbladsteelmineermot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
1x mijn van Ectoedemia occultella (ronde berkenblaasmijnmot) op Betula pendula (ruwe berk)
5x mijnen van Fomoria septembrella (hertshooimineermot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
3x mijnen van Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer campestre (Spaanse aak)
2x mijnen van Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x mijn van Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
2x mijnen van Stigmella splendidissimella (bosbramenmineermot) op Rubus fruticosus (braam)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
5x mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers
- Coleophoridae (kokermotten):
1x koker van Coleophora milvipennis (spatel-berkkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x koker van Coleophora siccifolia (grote bladkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x koker van Coleophora violacea (witsprietkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
Vraatbeelden
- Tortricidae (bladrollers):
3x vraatbeelden van Grapholita janthinana op de vruchten van Crataegus spec. (meidoorn spec.)
 
Nachtvlinders
- Erebidae (spinneruilen):
1x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
8x Bactra spec. (biesbladroller spec.)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
1x Celastrina argiolus (boomblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Polygonia c-album (gehakkelde aurelia)
1x Vanessa atalanta (atalanta)
 
- Pieridae (witjes):
3x Colias croceus (oranje luzernevlinder)
 
De nachtvangst zelf werd uitgevoerd in Kolisbergen te Meeuwen waar we de wandeling in de voormiddag waren gestart. We zetten in totaal 6 bakken op doorheen het gebied.
We gingen van start om 20u20 met een temperatuur van 12°C, we kregen tijdens de nacht slechts een paar druppels te verwerken, dus dat viel al bij al nog mee. Het was ook zo goed als zwaar bewolkt de ganse nacht door. We stopten om 07u15 met dezelfde temperatuur als de starttemperatuur. Alleen in het open veld zakte de temperatuur naar 9°C.
 
Op licht
- Crambidae (grasmotten):
1x Agriphila geniculea (gepijlde grasmot)
1x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
4x Agriphila selasella (smalle witlijngrasmot)
20x Agriphila tristella (variabele grasmot)
1x Catoptria falsella (drietandvlakjesmot)
1x Catoptria margaritella (gelijnde vlakjesmot)
17x Cydalima perspectalis (buxusmot)
2x Eudonia lacustrata (lichte granietmot)
1x Pediasia contaminella (oranjebruine grasmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Eilema caniola (vaal kokerbeertje)
2x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
1x Laspeyria flexula (bruine sikkeluil)
4x Pelosia muscerda (muisbeertje)
1x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
1x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Aroga velocella (zuringpalpmot)
1x Bryotropha senectella (donkere mospalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
4x Campaea margaritaria (appeltak)
1x Colostygia pectinataria (kleine groenbandspanner)
2x Cyclophora albipunctata (berkenoogspanner)
1x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
1x Dysstroma truncata (schimmelspanner)
1x Ennomos autumnaria (iepentakvlinder)
1x Ennomos erosaria (gehakkelde spanner)
1x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
11x Idaea straminata (egale stipspanner)
1x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
1x Opisthograptis luteolata (hagedoornvlinder)
1x Pachycnemia hippocastanaria (grijze heispanner)
2x Peribatodes rhomboidaria (taxusspikkelspanner)
1x Xanthorhoe ferrugata (vierbandspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
2x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot)
 
- Hepialidae (wortelboorders):
1x Triodia sylvina (oranje wortelboorder)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Agrotis puta (puta-uil)
1x Amphipoea spec.
7x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
1x Autographa gamma (gamma-uil)
3x Denticucullus pygmina (zeggeboorder)
9x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
1x Lacanobia oleracea (groente-uil)
4x Luperina testacea (gewone grasuil)
1x Mythimna impura (stompvleugelgrasuil)
3x Mythimna pallens (bleke grasuil)
2x Noctua comes (volgeling)
3x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
2x Noctua janthina (kleine breedbandhuismoeder)
58x Noctua pronuba (huismoeder)
3x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
3x Tholera cespitis (donkere grasuil )
13x Tholera decimalis (gelijnde grasuil)
1x Xanthia icteritia (gewone gouduil)
3x Xestia agathina (late heide-uil)
17x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
1x Xestia sexstrigata (zesstreepuil)
39x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
15x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
1x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
2x Acrobasis tumidana (rode eikenlichtmot)
1x Ancylosis oblitella (levervlekmot)
1x Elegia similella (armbandmot)
6x Endotricha flammealis (strooiselmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
2x Adoxophyes orana (vruchtbladroller)
1x Apotomis betuletana (berkenmarmerbladroller)
1x Archips podana (grote appelbladroller)
3x Bactra spec. (biesbladroller spec.)
3x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
1x Eudemis porphyrana (schaduwfruitbladroller)
1x Pandemis corylana (hazelaarbladroller)
1x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
 
- Ypsolophidae (spitskopmotten):
2x Ypsolopha parenthesella (witvlekspitskopmot)

Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Bucculatrix cidarella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Bucculatrix frangutella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Ectoedemia albifasciella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Lyonetia clerkella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Phyllocnistis valentinensis - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter pastorella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Stigmella plagicolella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Coleophora siccifolia - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Coleophora siccifolia - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Peter D'Joos
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Peter D'Joos
Caloptilia fidella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Ectoedemia hannoverella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Ectoedemia occultella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Monochroa conspersella - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Grapholita janthinana - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - In de Goorten (Limburg) 07-09-2019 ©Peter D'Joos
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Cydia splendana - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Ennomos autumnaria - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Tholera cespitis - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Tholera decimalis - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Xanthia icteritia - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert
Xestia agathina - Meeuwen ~ Vallei van de Abeek - Kolisbergen (Limburg) 07-09-2019 ©Steve Wullaert