You are here

Home
www.bladmineerders.be: 

Elachista serricornis Stainton, 1854

Gezaagde zeggemineermot
Familie: 
Soort mijn: 
Mijn: 

In de herfst maakt de rups een lange gangmijn waarin ze overwintert. Nadien wordt een nieuwe mijn gemaakt die van onder naar boven loopt. Het is een brede gang met veel frass van 5 tot 7 cm lang.

Cocon/pop: 

Heel typisch voor deze soort is dat de rups verpopt op een blad zonder cocon. Ze maakt daar een spinsel tussen de twee bladranden waaronder ze verpopt.

Opmerkingen: 
  • Nieuw ontdekt door Tymo Muus in 2021.
  • Ondertussen in 3 provincies opgemerkt.
Waardplanten: 
Carex elata
Stijve zegge
Carex ericetorum
Heidezegge
Carex sylvatica
Boszegge
Carex vesicaria
Blaaszegge
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Foto's imago: 
Foto's mijn: