U bent hier

Home

Populus nigra

 • Hieronder alle soorten die op zwarte populier voorkomen.
Caloptilia stigmatella - Wilgensteltmot
Wilgensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een gemakkelijk herkenbare soort Caloptilia. Vermeld uit het hele land en gewoon.
Phyllocnistis extrematrix - peppeltwijgmineermot
Peppeltwijgmineermot
Familie: Gracillariidae
 • in 2018 voor het eerst in ons land gevonden op populier. Ondertussen bijna overal in Vlaanderen te vinden.
 • In Wallonië enkel in Henegouwen gevonden, maar vermoedelijk ook in andere provincies te vinden. 
Phyllocnistis unipunctella - Eenstipslakkenspoormot
Eenstipslakkenspoormot
Familie: Gracillariidae
 • De gewoonste Phyllocnistis-soort in België.
 • Populus nigra is de hoofdvoedselplant. De soort leeft ook op andere populierensoorten, maar vermeldingen van P. alba, P. x canescens en P. tremula duiden meestal op verwarring met P. labyrinthella, P. saligna en P. xenia
Phyllonorycter populifoliella - Grijze populierenvouwmot
Grijze populierenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een gewoon geworden zeldzaamheid!
 • Buiten België ook op Populus euramericana.
Leucoptera sinuella - Populierensneeuwmot
Populierensneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • Meestal vrij grote mijnen doordat er meerdere rupsen per mijn aanwezig zijn.
 • Opgelet! Door de grote gelijkenis in de mijnen met Heterarthrus ochropoda is deze soort niet altijd even makkelijk te onderscheiden daarvan.
 • Een zeldzame soort in België.
Ectoedemia hannoverella Populierenbladsteelmineermot
Populierenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn een aantal soorten rupsen van mineerders die in het najaar hun mijnen pas maken, dit is ongeveer op het moment dat de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren door de herfst. Deze rupsen scheiden in hun mijn cytokininen (plantenhormonen) af die het verouderingsproces van het omringende bladweefsel tegengaan. De mijnen zijn zeer makkelijk te vinden in de maand oktober en november wanneer de bladeren reeds van de bomen zijn gevallen, de mijnen liggen aan de basis van zo'n groen eiland en verraden zo hun aanwezigheid. (Duidelijk te zien op fig.4)
Populierenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Een soort die zo goed als overal in België voorkomt, maar nooit in grote aantallen. 
 • Op populier kunnen er twee soorten Nepticulidae voorkomen bij ons.
 • Stigmella assimilella vooral op Populus tremula. Minder vaak op Populus alba.
 • Stigmella trimaculella vooral op Populus x canadensisnigra en soms ook op alba
Rode populierenbladroller
Familie: Tortricidae
 • Het meest op populieren maar deze soort kan ook op sommige Salix soorten voorkomen. 
Gypsonoma oppressana op witte abeel. Ooigem - Wielsbeke. 22-09-2011 ©Steve Wullaert
Zwarte populierenbladroller
Familie: Tortricidae
 • Een lokale soort die in bijna elke provincie reeds is waargenomen behalve in Luxemburg. 
 • In Nederland ook op Salix caprea waargenomen. (Zie ook microlepidoptera.nl)