U bent hier

Home

Lotus corniculatus

 • Hieronder alle soorten die op gewone rolklaver voorkomen.
Coleophora discordella - Rolklaverkokermot
Rolklaverkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's van deze soort worden waarschijnlijk over het hoofd gezien omdat ze weinig of niet door licht aangetrokken worden.
 • Op bepaalde plaatsen niet zeldzaam.
Aproaerema anthyllidella - Wondklaverpalpmot
Wondklaverpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Het zijn alleen rupsen van de eerste generatie die minerende activiteit vertonen.
 • Buiten België wordt de soort ook op Chamaecytisus, Doronicum rectum, Hymenocarpos circinnatus, Ononis rosifolia, Oxytropis pilosa, Psoralea bituminosa en Trigonella monspeliaca waargenomen.
Syncopacma taeniolella - Brede bandpalpmot
Brede bandpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is makkelijk te herkennen door de opvallende roodbruine rups.
 • Imago's daarentegen zijn zeer moeilijk op naam te brengen zonder op genitaliën te controleren. Daarmee dat de soort waarschijnlijk minder wordt gemeld.
Leucoptera lotella - Rolklaversneeuwmot
Rolklaversneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • De mijnen met vrij donker centrum zijn vanop een afstand duidelijk te zien.
 • Deze soort kan verschillende mijnen maken vooraleer te verpoppen.
 • Het is een zeldzame soort die recent werd waargenomen in de provincies Antwerpen, Brabant, Namen, Luik en Luxemburg. Op de plaatsen waar hij voorkomt kunnen de mijnen soms in aantal gevonden worden.
Geelvlekdrievorkmot
Familie: Nepticulidae
 • Stengelmineerder.
 • De plant ondervind geen problemen bij de minerende activiteiten van de rups in de stengel.  
Trifurcula eurema - Gebandeerde rolklavermineermot
Gebandeerde rolklavermineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort is gecheckt geweest op DNA door Camiel Doorenweerd en werd in Nederland aldus gedetermineerd naar Trifurcula eurema.
 • Gelijkende soort is bij ons Trifurcula cryptella die aan de hand van de mijnen zo goed als niet uit elkaar te houden.
 • Komt in het zuiden van Europa het meest voor op Dorycnium spec. zoals hirsutum, pentaphyllum en rectum en ook op andere soorten Lotus.
Trifurcula cryptella - Eenvlekrolklavermineermot
Eenvlekrolklavermineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort is gecheckt geweest op DNA door Camiel Doorenweerd en werd aldus gedetermineerd naar Trifurcula cryptella.
 • Gelijkende soort is bij ons Trifurcula eurema die aan de hand van de mijnen zo goed als niet uit elkaar te houden zijn. 
 • Kan ook worden gevonden op Coronilla emerus, varia, Hippocrepsis comosa en Anthyllis montana.
Scythris picaepennis - Goudspikkelige dikkopmot
Goudspikkelige dikkopmot
Familie: Scythrididae
 • Deze soort wordt vooral gevonden op kalkrijke grond in de kustregio's.
Polyommatus icarus - Icarusblauwtje
Icarusblauwtje
Familie: Lycaenidae
 • Het icarusblauwtje is het algemeenste blauwtje in ons land en het komt vooral voor op bloemrijke graslanden en ruigtes.