U bent hier

Home

28-04-2018 Kinrooi ~ Grootbroek

Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 28 april ’18 zijn is de Werkgroep Bladmineerders voor de tweede keer naar Kinrooi geweest. Deze keer gingen we naar een gebied dat onder beheer ligt van ANB, nl. “Grootbroek”.
 
“Grenspark Kempen-Broek, dat zich uitstrekt over Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik en het Nederlandse Weert, is een restant van een uitgestrekt moerasgebied waarin verschillende beken samenvloeien met op de hoger gelegen zandgronden bossen en heiden. Het Grootbroek in Kinrooi behoort, samen met Lozerheide en het Stamprooierbroek, tot de blikvangers van Kempen-Broek. Het Grootbroek is gedurende decennia bewerkt door de mens, maar vandaag heeft de natuur er vrij spel. Het domein heeft grotendeels statuut van bosreservaat. Er zijn zones met nulbeheer voorzien en daarin mogen geen menselijke ingrepen gedaan worden. In andere zones kan gericht beheer worden uitgevoerd ten behoeve van bepaalde fauna en flora. Dat maakt het gebied extra boeiend en levendig. De natuurgebieden in Kempen-Broek zijn grotendeels opengesteld voor het publiek, maar de natuur komt eerst. Overheid, natuurverenigingen en privé-eigenaars werken hier aan herstel van het moeraskarakter. Het water wordt hier vastgehouden om te voorkomen dat elders steden en dorpen overstromen. De moerassen zijn een klimaatbuffer.”
 
Bronvermelding: https://www.natuurenbos.be/grootbroek
 
We maakten een wandeling doorheen het gebied en tekenden de volgende soorten op.
 
Bladmijnen
- Eriocraniidae (purpermotten):
3 mijnen van Dyseriocrania subpurpurella (eikenpurpermot) op Quercus robur (zomereik) en 4 mijnen op Quercus rubra (Amerikaanse eik)
12 mijnen van Eriocrania sangii (grijsrupspurpermot) op Betula pendula (ruwe berk)
149 mijnen van Eriocrania semipurpurella (variabele purpermot) op Betula pendula (ruwe berk)
141 mijnen van Heringocrania unimaculella (zilvervlekpurpermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
Kokers (Coleophoridae – kokermotten)
2 kokers van Coleophora follicularis (koninginnekruidkokermot) op Eupatorium cannabinum (koninginnekruid)
1 koker van Coleophora otidipennella (vroege veldbieskokermot) op Luzula campestris (gewone veldbies)
3 kokers van Coleophora spinella (geelkopprunuskokermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
 
Zakken (Psychidae – zakdragers)
2x Bacotia claustrella (knopzakdrager)
2x Dahlica triquetrella (zandzakdrager)
105x Luffia ferchaultella (hoornzakdrager)
11x Narycia duplicella (poederzakdrager)
11x Proutia betulina (sierlijke zakdrager)
35x Psyche casta (gewone zakdrager)
48x Sterrhopterix fusca (grijze heidezakdrager)
44x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Rupsen
- Erebidae (spinneruilen)
1 rups van Euproctis similis (donsvlinder)
19 rupsen van Lymantria dispar (plakker)
 
- Geometridae (spanners)
4 rupsen van Erannis defoliaria (grote wintervlinder) op Quercus robur (zomereik) en op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Lasiocampidae (spinners)
1 rups van Euthrix potatoria (rietvink)
4 rupsen van Lasiocampa quercus (hageheld) op Prunus padus (gewone vogelkers)
1 rups van Macrothylacia rubi (veelvraat)
 
- Noctuidae (uilen)
2 rupsen van Diloba caeruleocephala (krakeling) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
29 rupsen van Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups)
10-tallen verlaten nesten met 1000-den vervellingen van Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
43 nesten met ongeveer 1290 rupsen van Yponomeuta evonymella (vogelkersstippelmot) op Prunus padus (gewone vogelkers)
 
Vraatbeelden
- Argyresthidae (pedaalmotten):
1 vraatbeeld van Argyresthia glabratella (fijnsparpedaalmot) op Picea abies (fijnspar)
 
100-tal samengesponnen bladeren van … op Prunus padus (gewone vogelkers) - moet nog worden onderzocht.
 
Poppen
- Erebidae (spinneruilen):
1 pop van Lymantria dispar (plakker)
 
Uitsluipgaten (Sesiidae – wespvlinders)
5 uitsluipgaten van Sesia apiformis (hoornaarvlinder) op Populus x canadensis (Canadapopulier)
 
Nachtvlinders
- Adelidae (langsprietmotten):
7x Adela reaumurella (smaragdlangsprietmot)
13x Cauchas rufimitrella (pinksterbloemlangsprietmot)
4x Nematopogon adansoniella (gevlekte langsprietmot)
4x Nematopogon swammerdamella (bleke langsprietmot)
 
- Alucitidae (waaiermotten):
1x Alucita hexadactyla (waaiermot)
 
- Chimabachidae (kortvleugelmotten):
1x Diurnea fagella (voorjaarskortvleugelmot)
 
- Choreutidae (glittermotten):
3x Anthophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
1x Coleophora otidipennella (vroege veldbieskokermot)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Elachista apicipunctella (zilverpuntgrasmineermot)
1x Elachista canapennella (zilveren grasmineermot)
1x Elachista maculicerusella (grijsgevlekte grasmineermot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
 
- Eriocraniidae (purpermotten):
1x Dyseriocrania subpurpurella (eikenpurpermot)
 
- Incurvariidae (witvlekmotten):
3x Incurvaria masculella (gewone witvlekmot)
2x Incurvaria pectinea (berkenbladsnijdermot)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Carpatolechia proximella (smalpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
3x Aethalura punctulata (berkenspikkelspanner)
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
1x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
3x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
8x Ematurga atomaria (gewone heispanner)
5x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Eupithecia abbreviata (voorjaarsdwergspanner)
5x Jodis lactearia (melkwitte zomervlinder)
1x Selenia tetralunaria (halvemaanvlinder)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
6x Phyllonorycter harrisella (witte eikenvouwmot)
1x Phyllonorycter lautella (prachteikenvouwmot)
6x Phyllonorycter quercifoliella (gewone eikenvouwmot)
1x Phyllonorycter tenerella (haagbeukvouwmot)
1x Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot)
1x Phyllocnistis unipunctella (eenstipslakkenspoormot)
 
- Micropterigidae (oermotten):
4x Micropterix calthella (dotterbloemoermot)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
1x Esperia sulphurella (esperiamot)
 
- Psychidae (zakdragers):
1x Psyche casta (gewone zakdrager)
 
- Schreckensteiniidae (gevorkte motten):
1x Schreckensteinia festaliella (gevorkte mot)
 
- Tineidae (echte motten):
1x Monopis laevigella (kijkgaatje)
 
- Tortricidae (bladrollers):
4x Epinotia immundana (elzenoogbladroller)
2x Pammene argyrana (fruitdwergbladroller)
1x Syndemis musculana (struikbladroller)
 
Dagvlinders
- Nymphalidae (aurelia's):
3x Araschnia levana (landkaartje)
1x Aglais io (dagpauwoog)
7x Pararge aegeria (bont zandoogje)
 
- Pieridae (witjes):
10x Anthocharis cardamines (oranjetipje)
5x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
4x Pieris napi (klein geaderd witje)
 
Start van de nachtvangst was om 20u45 bij een temperatuur van 15 °C.  Het was zwaar bewolkt en windstil. Het was zo goed als volle maan, maar door de bewolking was die in het begin van de nacht niet zichtbaar. We stelden in totaal 13 lichtbakken op doorheen het gebied.
 
Soortenlijst:
 
- Adelidae (langsprietmotten):
2x Adela reaumurella (smaragdlangsprietmot)
3x Nematopogon swammerdamella (bleke langsprietmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
3x Pyrausta despicata (weegbreemot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
3x Drepana curvatula (bruine eenstaart)
2x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
1x Falcaria lacertinaria (bleke eenstaart)
3x Tethea or (orvlinder)
 
- Elachistidae (grasmineermotten)::
2x Elachista apicipunctella (zilverpuntgrasmineermot)
2x Elachista canapennella (zilveren grasmineermot)
9x Elachista maculicerusella (grijsgevlekte grasmineermot)
1x Semioscopis steinkellneriana (meidoornplatlijf)
 
- Erebidae (spinneruilen):
3x Calliteara pudibunda (meriansborstel)
10x Diaphora mendica (mendicabeer)
10x Eilema sororcula (geel beertje)
2x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
 
- Eriocraniidae (purpermotten):
5x Eriocrania spec.
 
- Gelechiidae (palpmotten):
4x Carpatolechia proximella (smalpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
1x Acasis viretata (groene blokspanner)
29x Aethalura punctulata (berkenspikkelspanner)
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
1x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
3x Cyclophora albipunctata (berkenoogspanner)
2x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
2x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
2x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
78x Eupithecia abbreviata (voorjaarsdwergspanner)
24x Eupithecia dodoneata (eikendwergspanner)
3x Eupithecia indigata (dennendwergspanner)
3x Eupithecia tripunctaria (schermbloemdwergspanner)
5x Jodis lactearia (melkwitte zomervlinder)
2x Lobophora halterata (lichte blokspanner)
30x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
10x Lycia hirtaria (dunvlerkspanner)
6x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
15x Macaria notata (klaverblaadje)
4x Plagodis pulveraria (geelbruine bandspanner)
2x Selenia dentaria (herculesje)
4x Selenia tetralunaria (halvemaanvlinder)
1x Stegania trimaculata (drievlekspanner)
9x Xanthorhoe designata (koolbandspanner)
4x Xanthorhoe ferrugata (vierbandspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
2x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Caloptilia spec.
2x Parornix spec.
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
3x Stigmella spec.
 
- Noctuidae (uilen):
1x Acronicta rumicis (zuringuil)
24x Colocasia coryli (hazelaaruil)
1x Lacanobia oleracea (groente-uil)
2x Orthosia cerasi (tweestreepvoorjaarsuil)
3x Orthosia gothica (nunvlinder)
3x Orthosia incerta (variabele voorjaarsuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
8x Clostera anachoreta (kleine wapendrager)
14x Clostera curtula (bruine wapendrager)
4x Clostera pigra (donkere wapendrager)
13x Drymonia ruficornis (maantandvlinder)
1x Furcula bifida (wilgenhermelijnvlinder)
3x Notodonta dromedarius (dromedaris)
1x Notodonta ziczac (kameeltje)
24x Peridea anceps (eikentandvlinder)
3x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
6x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
4x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
13x Ptilodon capucina (kroonvogeltje)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
2x Esperia sulphurella (esperiamot)
- Psychidae (zakdragers):
2 zakken van Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager) kropen op het laken.
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Mimas tiliae (lindepijlstaart)
1x Smerinthus ocellata (pauwoogpijlstaart)
 
- Tineidae (echte motten):
1x Montescardia tessulatellus (zwamneusje)
 
-Tortricidae (bladrollers):
1x Ancylis apicella (fijngestreepte haakbladroller)
1x Epinotia immundana (elzenoogbladroller)
1x Lobesia reliquana (harlekijnbladroller)
1x Metendothenia atropunctana (kleine stipbladroller)
3x Pammene argyrana (fruitdwergbladroller)
1x Pseudococcyx turionella (gewone dennenknopmot)
11x Syndemis musculana (struikbladroller)
 
Stop van de nachtvangst was om 06u15 bij een temperatuur van slechts 3 °C ! Tijdens de nacht was de bewolking opgelost en scheen de maan volop! Dit samen met de koude zorgde ervoor dat de meeste vlinders wegbleven.
 
 
 
 
 
 

Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Dolomedes spec. (oeverspin spec.) - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sterrhopterix fusca - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Diloba caeruleocephala - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Dyseriocrania subpurpurella op Quercus rubra (Amerikaanse eik) - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Eriocrania sangii op Betula pendula (ruwe berk) - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Heringocrania unimaculella op Betula pendula (ruwe berk) - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Heringocrania unimaculella op Betula pendula (ruwe berk) - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Clostera anachoreta - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Clostera curtula - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Clostera pigra - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Cyclophora albipunctata - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Drepana curvatula - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Jodis lactearia - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Mimas tiliae - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Smerinthus ocellata - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Montescardia tessulatellus - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Notodonta ziczac - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Pseudococcyx turionella - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert
Xanthorhoe designata - Kinrooi ~ Het Grootbroek (Limburg) 28-04-2018 ©Steve Wullaert