U bent hier

Home

27-10-2017 Tielt-Winge ~ Het Walenbos

Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 28 oktober organiseerde de Werkgroep Bladmineerders al voor het 15de jaar op rij de ‘Bladmijnenwandeling van de V.V.E’. In de herfst zijn heel veel bladmijnen te vinden en daarom werd geopperd om dit keer eens wat later in het jaar te doen. De excursie ging door in ‘Het Walenbos’ te Tielt-Winge.
 
Dit natuurreservaat is meer dan 500 ha groot en heeft verscheidene bostypes, waaronder uitgestrekte en bijna ontoegankelijke elzenbroekbossen met veenmostapijten en open natte zones. In het bos zijn er heel wat open plekken waar orchideeën en zeldzame plantensoorten zoals moerasviooltje (Viola palustris), blauwe knoop (Succisa pratensis) en stekelbrem (Genista anglica). Het reservaat is ook bekend als topgebied voor zeldzame dagvlindersoorten zoals de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) en keizersmantel (Argynnis paphia).
 
De weergoden lieten ons deze keer een beetje gerust. Er was wel wat wind, maar het bleef droog en zwaar bewolkt. We maakten een vrij lange wandeling doorheen het gebied er tekenden de volgende soorten op.
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
14 mijnen van Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
3 mijnen van Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
43 mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
215 mijnen van Bucculatrix noltei (bijvoetooglapmot) op Artemisia campestris (bijvoet)
5 mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
3 mijnen van Bucculatrix ulmifoliae (donkere iepenooglapmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
183 mijnen van Antispila treitschkiella (kleine kornoeljegaatjesmaker) op Cornus mas (gele kornoelje)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
4 mijnen van Acrocercops brongniardella (zilvermijnmot) op Quercus robur (zomereik)
2 mijnen van Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
4 mijnen van Gracillaria syringella (seringensteltmot) op Ligustrum vulgare (wilde liguster)
620 mijnen van Macrosaccus robiniella (acaciavouwmot) op Robinia pseudoacasia (acasia)
2 mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
24 mijnen van Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
1 mijn van Parornix fagivora (beukenzebramot) op Fagus sylvatica (beuk)
2 mijnen van Phyllocnistis xenia (printplaatmot) op Populus alba (witte abeel)
5 mijnen van Phyllonorycter acerifoliella (Spaanse aakvouwmot) op Acer campestre (Spaanse aak)  
23 mijnen van Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
301 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
7 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
49 mijnen van Phyllonorycter esperella (haagbeukblaasmijnmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
4 mijnen van Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
5 mijnen van Phyllonorycter joannisi (Noorse esdoornvouwmot) op  Acer platanoides (Noorse esdoorn)
29 mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)                         
1 mijn van Phyllonorycter lantanella (sneeuwbalvouwmot) op Viburnum opulus (Gelderse roos) op Viburnum lantana (wollige sneeuwbal)
303 mijnen van Phyllonorycter lautella (prachteikenvouwmot) op Quercus robur (zomereik)
43 mijnen van Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
18  mijnen van Phyllonorycter medicaginella (honingklavervouwmot) op Melilotus alba (witte honingklaver)
7 mijnen van Phyllonorycter nicelii ( hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
16 mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
4 mijnen van Phyllonorycter platani (plataanvouwmot) op Platanus x hispanica (plataan)
4 mijnen van Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
615 mijnen van Phyllonorycter schreberella (fraaie iepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
2  mijnen van Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
76 mijnen van Phyllonorycter spinicolella (sleedoornvouwmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
1 mijn van Phyllonorycter stettinensis (elzenblaasmijnmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
27 mijnen van Phyllonorycter tenerella (haagbeukvouwmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
8 mijnen van Phyllonorycter trifasciella (oranje kamperfoelievouwmot) op Lonicera peryclemum (wilde kamperfoelie)
46 mijnen van Phyllonorycter tristrigella (geelkopiepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
8 mijnen van Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
10 mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Prunus avium (zoete kers)
31 mijnen van Lyonetia prunifoliella (sleedoornhangmatmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
11 mijnen van Ectoedemia argyropeza (espenbladsteelmineermot) op Populus tremula (ratelpopulier)
1 mijn van Ectoedemia atricollis (zwartkopblaasmijnmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
2 mijnen van Ectoedemia hannoverella (populierenbladsteelmineermot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
3 mijnen van Ectoedemia heringi (oostelijke eikenblaasmijnmot) op Quercus robur (zomereik)
2 mijnen van Ectoedemia intimella (wilgennerfmineermot) op Salix spec. (wilg spec.)
66 mijnen van Ectoedemia rubivora (bramenblaasmijnmot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
19 mijnen van Ectoedemia septembrella (hertshooimineermot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
56 mijnen van Ectoedemia subbimaculella (gespleten eikenblaasmijnmot) op Quercus robur (zomereik)
19 mijnen van Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer campestre (Spaanse aak) en 7 mijnen op Acer platanoides (Noorse esdoorn)
2 mijnen van Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
2 mijnen van Stigmella confusella (donkere berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
1 mijn van Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
4 mijnen van Stigmella floslactella (hazelaarmineermot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
11 mijnen van Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
4 mijnen van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
1 mijn van Stigmella lemniscella (iepenbladrandmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
24 mijnen van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
17 mijnen van Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
63 mijnen van Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
27 mijnen van Stigmella prunetorum (spiraalmineermot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
1 mijn van Stigmella pyri (perenbladmineermot) op Pyrus pyraster (wilde peer)
6 mijnen van Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
6 mijnen van Stigmella salicis (gewone wilgenmineermot) op Salix spec. (wilg spec.)
9 mijnen van Stigmella samiatella (bruine eikenmineermot) op Castanea sativa (tamme kastanje)   
1 mijn van Stigmella splendidissimella (bosbramenmineermot) op Rubus fruticosus (braam)
9 mijnen van Stigmella tiliae (lindemineermot) op Tilia spec. (linde spec.)
94 mijnen van Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
13 mijnen van Stigmella ulmivora (iepenmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
33 mijnen van Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot) op Rubus fruticosus (braam)
1 mijn van Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
1150 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik) en 65 mijnen op Castanea sativa (tamme kastanje) en 3 mijnen op Quercus rubra (Amerikaanse eik)
 
Kokers (Coleophoridae – kokermotten)
1 koker van Coleophora anatipenella (witte meidoornkokermot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
6 kokers van Coleophora argentula (duizendbladkokermot) op Achillea millefolium (duizendblad)
4 kokers van Coleophora fuscocuprella (lichte groenglanskokermot) op Corylus avellana (hazelaar)
80 kokers van Coleophora lineolea (andoornkokermot) op Stachys byzantina (ezelsoor)
8 kokers van Coleophora solitariella (oranje muurkokermot) op Stellaria holostea (grote muur)
1 koker van Cf. Coleophora spinella (geelkopprunuskokermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1 koker van Coleophora violacea (witsprietkokermot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
 
Zakken (Psychidae – zakdragers)
3x Proutia betulina (sierlijke zakdrager)
10x Psyche casta (gewone zakdrager)
1x Sterrhopterix fusca (grijze heidezakdrager)
3x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Rupsen
- Lasiocampidae (spinners):
1 rups van Lasiocampa quercus (hageheld)
 
Uitsluipgaten (Sesiidae – wespvlinders)
2 uitsluipgaten van Sesia apiformis (hoornaarvlinder)
 
 
Nachtvlinders
- Chimabachidae (kortvleugelmotten):
6x Diurnea lipsiella (herfstkortvleugelmot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Endotricha flammealis (strooiselmot)
 
Tijdens de vooravond werden in totaal 7 lichtbakken opgesteld. Eveneens hingen we wijntouwen uit en smeerden aantal bomen in. De weersomstandigheden voor de nachtvangst waren redelijk goed omwille van de zware bewolking die ervoor zorgt dat de temperatuur niet te hard afkoelde. We startten de vangst om 18u45 bij een temperatuur van 11 °C. Het was zwaar bewolkt en er stond een beetje wind. Gedurende de nacht viel af en toe regen.
 
Soorten op wijntouwen
- Noctuidae (uilen):
17x Agrochola circellaris (bruine herfstuil)
1x Agrochola lota (zwartstipvlinder)
38x Conistra vaccinii (bosbesuil)
16x Eupsilia transversa (wachtervlinder)
1x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
 
Soorten op smeer
- Erebidae (spinneruilen):
1x Scoliopteryx libatrix (roesje)
 
- Noctuidae (uilen):
9x Agrochola circellaris (bruine herfstuil)
1x Agrochola macilenta (geelbruine herfstuil)
2x Allophyes oxyacanthae (meidoornuil)
2x Conistra rubiginea (gevlekte winteruil)
35x Conistra vaccinii (bosbesuil)
6x Eupsilia transversa (wachtervlinder)
 
Soorten op licht
- Chimabachidae (kortvleugelmotten):
4x Diurnea lipsiella (herfstkortvleugelmot)
 
- Choreutidae (glittermotten):
1x Tebenna micalis (zilveroogje)
 
- Crambidae (grasmotten):
1x Catoptria verellus (zwartbruine vlakjesmot)
1x Eudonia lacustrata (lichte granietmot)
1x Palpita vitrealis (satijnlichtmot)
 
- Geometridae (spanners):
9x Chloroclysta siterata (papegaaitje)
17x Colotois pennaria (gepluimde spanner)
109x Epirrita spec.
12x Erannis defoliaria (grote wintervlinder)
2x Thera juniperata (jeneverbesspanner)
 
- Lasiocampidae (spinners):
3x Poecilocampa populi (zwarte herfstspinner)
 
- Nolidae (visstaartjes):
1x Nycteola revayana (variabele eikenuil)
 
- Noctuidae (uilen):
12x Agrochola circellaris (bruine herfstuil)
4x Agrochola macilenta (geelbruine herfstuil)
2x Asteroscopus sphinx (kromzitter)
1x Conistra erythrocephala (roodkopwinteruil)
18x Conistra vaccinii (bosbesuil)
4x Eupsilia transversa (wachtervlinder)
1x Hoplodrina octogenaria (gewone stofuil)
1x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
12x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
2x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris cristana (diamantborsteltje)
37x Acleris notana / ferrugana (oranje boogbladroller / lichte boogbladroller)
 
Stop van de nachtvangst om 08u00 bij een temperatuur van 11 °C. Het was nog steeds zwaar bewolkt.
 

Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Bucculatrix ulmifoliae - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia argyropeza - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia hannoverella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia heringi - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia subbimaculella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia intimella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia rubivora - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia septembrella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia septembrella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Lyonetia prunifoliella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella lemniscella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella microtheriella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella oxyacanthella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella plagicolella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella prunetorum - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella tiliae - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella tityrella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella ulmivora - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora anatipenella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora fuscocuprella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora fuscocuprella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora solitariella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora solitariella - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Asteroscopus sphinx - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Nycteola revayana - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Poecilocampa populi - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Tebenna micalis - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Steve Wullaert
Agrochola circellaris - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman
Allophyes oxyacanthae - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman
Carcina quercana - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman
Collotois pennaria - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman
Conistra erythrocephala - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman
Conistra rubiginea - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman
Palpita vitrealis - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman
Scoliopteryx libatrix - Tielt-Winge ~ Het Walenbos (Vlaams-Brabant) 27-10-2017 ©Chris Steeman