U bent hier

Home

26-08-2017 Zichem ~ De Demerbroeken

Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Ben Steeman

Op zaterdag 26 augustus 2017 is de Werkgroep Bladmineerders voor de 3de keer naar de Demerbroeken geweest. Dit uitgestrekt natuurgebied in de vallei van de Demer ligt tussen Testelt, Zichem, Averbode en Diest. De Demervallei vormt de grens tussen de Kempen en het Hageland. Deze bijna 2 km brede vallei is één groot moerasgebied. De Demer en de hellingen langs de vallei voeren veel water aan. Door de kleiachtige bodem kan dit water moeilijk wegsijpelen en staat het vaak blank, waardoor de excursie van vorig jaar niet in de Demerbroeken kon doorgaan. Deze keer was het volledig anders: eerder dit het jaar werd het gebied zelfs afgesloten wegens droogte.
 
Typisch voor de ruigere stukken in deze streek is de aanwezigheid van poelruit (Thalictrum flavum). In de soortenrijkere hooilanden staan verschillende zeggesoorten (Carex spec.), dotterbloem (Caltha palustris), moeraswalstro (Galium palustre), echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), egelboterbloem (Ranunculus flammula), zeegroene muur (Stellaria palustris) en grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius). Door deze unieke omgeving en vegetatie is het duidelijk dat dit gebied ook interessante vlindersoorten herbergt.
 
Soortenlijst van overdag.
 
Bladmijnen
- Bedelliidae (venstermineermotten):
14 mijnen van Bedellia somnulentella (potloodmot) op Convolvulus sepium (haagwinde)
 
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
2 mijnen van Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
25 mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
17 mijnen van Bucculatrix thoracella (lindeooglapmot) op Tilia platyphyllos (zomerlinde)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
7 mijnen van Cosmopterix zieglerella (hopprachtmot) op Humulus lupulus (hop)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1 mijn van Monochroa conspersella (witvlekboegsprietmot) op Lysimachia vulgaris (grote wederik)
2 mijnen van Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje) op Cirsium arvense (akkerdistel)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
4 mijnen van Acrocercops brongniardella (zilvermijnmot) op Quercus robur (zomereik)
9 mijnen van Callisto denticulella (roestmijnmot) op Malus spec. (appel spec.)
1 mijn van Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2 mijnen van Calybites phasianipennella (viervleksteltmot) op Persicaria hydropiper (waterpeper)
100 mijnen van Cameraria ohridella (paardenkastanjemineermot) op Aesculus hippocastanum (wilde paardenkastanje)
24 mijnen van Dialectica imperialella (smeerwortelsteltmot) op Symphytum officinale (smeerwortel)
680 mijnen van Macrosaccus robiniella (acaciavouwmot) op Robinia pseudoacacia (valse acasia)
2 mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Parornix fagivora (beukenzebramot) op Fagus sylvatica (beuk)
10 mijnen van Phyllocnistis unipunctella (eenstipslakkenspoormot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
39 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
10 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot)op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn), 1 mijn op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes) en 10 mijnen op Malus spec. (appel spec.)
11 mijnen van Phyllonorycter esperella (haagbeukblaasmijnmot)op Carpinus betulus (haagbeuk)
1 mijn van Phyllonorycter issikii (lindevouwmot) op Tilia platyphyllos (zomerlinde) – Deze soort is nieuw voor de provincie Vlaams-Brabant. Het was tot nu toe enkel in de provincie Limburg dat deze soort was waargenomen.
6 mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
5 mijnen van Phyllonorycter lantanella (sneeuwbalvouwmot) op Viburnum opulus (Gelderse roos)
6 mijnen van Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
6 mijnen van Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
1 mijn van Phyllonorycter populifoliella (grijze populierenvouwmot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
2 mijnen van Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
11 mijnen van Phyllonorycter spinicolella (sleedoornvouwmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
5 mijnen van Phyllonorycter tenerella (haagbeukvouwmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
1 mijn van Heliozela sericiella (eikenzilvervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
11 mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Betula pendula (ruwe berk) en 18 mijnen op Malus spec. (appel spec.)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
1 mijn van Bohemannia pulverosella (vroege appeldwergmot) op Malus spec. (appel spec.)
2 mijnen van Stigmella anomalella (bruine rozenmineermot) op Rosa multiflora (veelbloemige roos) 
36 mijnen van Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
1 mijn van Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2 mijnen van Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
2 mijnen van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Stigmella malella (appelbladmineermot) op Malus spec. (appel spec.)
6 mijnen van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
92 mijnen van Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn
13 mijnen van Stigmella prunetorum (spiraalmineermot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
3 mijnen van Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
6 mijnen van Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1 mijn van Stigmella samiatella (bruine eikenmineermot) op Castanea sativa (tamme kastanje)
4 mijnen van Stigmella spec. op Filipendula ulmaria (moerasspirea) - De kans is groot dat het hier om Stigmella filipendulae gaat maar verder onderzoek zal uitwijzen of we hier correct gedetermineerd hebben.
26 mijnen van Stigmella tiliae (lindemineermot)op Tilia platyphyllos (zomerlinde)
2 mijnen van Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
2 mijnen van Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot) op Rubus fruticosus (framboos)
215 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik) en 3 mijnen op Castanea sativa (tamme kastanje)
2 mijnen van Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
5 mijnen van Paraswammerdamia albicapitella (witkraagduifmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
 
Rupsen
4 rupsen van Tineidae spec. in afgezaagde populier
 
- Momphidae (wilgenroosjesmotten):
1 rups van Mompha epilobiella (gewone wilgenroosjesmot) op Epilobium hirsutum (harig wilgenroosje)
 
- Epermeniidae (borstelmotten):
25 rupsen van Epermenia chaerophyllella (mineerborstelmot) op Heracleum sphondylium (gewone berenklauw)
 
- Noctuidae (uilen):
1 rups van Acronicta rumicis (zuringuil)
1 rups van Simyra albovenosa (kleine rietvink)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
3 rupsen van Aglais io (dagpauwoog)
 
Vraatbeelden
- Tortricidae (bladrollers):
5 vraatbeelden van Acleris schalleriana (zuidelijke boogbladroller) op Viburnum opulus (Gelderse roos)
 
Zakken (Psychidae – zakdragers)
2x Psyche casta (gewone zakdrager)
 
Nachtvlinders
- Choreutidae (glittermotten):
7x Anthophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
1x Agriphila selasella (smalle witlijngrasmot)
1x Agriphila tristella (variabele grasmot)
1x Anania crocealis (gegolfde lichtmot)
3x Evergestis extimalis (aangebrande valkmot)
1x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
1x Pyrausta aurata (muntvlinder)
1x Pyrausta despicata (weegbreemot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
2x Eilema griseola (glad beertje)
 
- Geometridae (spanners):
4x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
3x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
11x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
1x Colostygia pectinataria (kleine groenbandspanner)
4x Timandra comae (lieveling)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Plusia festucae (goudvenstertje)
1x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
3x Emmelina monodactyla (windevedermot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Ancylis diminutana (lichte haakbladroller)
4x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Celypha rufana (smallijnbladroller)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
1 vleugel van Favonius quercus (eikenpage)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
2x Araschnia levana (landkaartje)
3x Pararge aegeria (bont zandoogje)
 
- Pieridae (witjes):
1x Colias croceus (oranje luzernevlinder)
1x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
1x Pieris napi (klein geaderd witje)
2x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
Er werden 9 lichtbakken met een 125W lamp en één actinic val opgesteld. Daarnaast werden ook verschillende bomen ingesmeerd.
 
Start van de nachtvangst om 21u bij een temperatuur van 16°C. Het was windstil en onbewolkt.
 
Op smeer
- Drepanidae (eenstaartjes):
2x Thyatira batis (braamvlinder)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Herminia grisealis (boogsnuituil)
3x Pelosia muscerda (muisbeertje)
 
- Geometridae (spanners):
1x Timandra comae (lieveling)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Abrostola triplasia (donker brandnetelkapje)
1x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
1x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
2x Diarsia rubi (gewone breedvleugeluil)
1x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
3x Lacanobia oleracea (groente-uil)
2x Mythimna pallens (bleke grasuil)
2x Noctua comes (volgeling)
1x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
21x Noctua pronuba (huismoeder)
2x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
1x Xestia sexstrigata (zesstreepuil)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Hypsopygia glaucinalis (tweelijnmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Archips podana (grote appelbladroller)
 
Op licht
- Bedelliidae (venstermineermotten):
2x Bedellia somnulentella (potloodmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
5x Coleophora spec.

  • 1x Coleophora glaucicolella (bleke ruskokermot) - PRE.SW.1824.17.M.ZI.58

 
- Crambidae (grasmotten):
2x Acentria ephemerella (duikermot)
17x Agriphila geniculea (gepijlde grasmot)
9x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
6x Agriphila latistria (witlijngrasmot)
8x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
60x Agriphila tristella (variabele grasmot)
2x Anania crocealis (gegolfde lichtmot)
2x Calamotropha paludella (lisdoddesnuitmot)
6x Catoptria falsella (drietandvlakjesmot)
1x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
73x Cydalima perspectalis (buxusmot)
1x Duponchelia fovealis (duponcheliamot)
1x Elophila nymphaeata (waterleliemot)
55x Eudonia pallida (moerasgranietmot)
1x Eudonia truncicolella (nazomergranietmot)
17x Evergestis extimalis (aangebrande valkmot)
1x Nascia cilialis (moerasduiveltje)
13x Parapoynx stratiotata (krabbenscheermot)
5x Pediasia contaminella (oranjebruine grasmot)
6x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
3x Pyrausta despicata (weegbreemot)
1x Udea ferrugalis (oranje kruidenmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
5x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
1x Falcaria lacertinaria (bleke eenstaart)
9x Thyatira batis (braamvlinder)
4x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
9x Elachista maculicerusella (grijsgevlekte grasmineermot)
2x Ethmia quadrillella (kleine zwartwitmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
4x Arctia caja (grote beer)
2x Eilema depressa (naaldboombeertje)
15x Eilema griseola (glad beertje)
1x Eilema lurideola (plat beertje)
4x Herminia grisealis (boogsnuituil)
9x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
40x Laspeyria flexula (bruine sikkeluil)
1x Lithosia quadra (viervlakvlinder)
1x Lymantria monacha (nonvlinder )
1x Macrochilo cribrumalis (stippelsnuituil)
5x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
87x Pelosia muscerda (muisbeertje)
2x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
8x Rivula sericealis (stro-uiltje)
13x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Chrysoesthia drurella (gloriemot)
1x Gelechia rhombelliformis (harmoenpalpmot) - PRE.SW.1825.17.M.ZI.59 – Deze soort is nieuw voor de provincie Vlaams-Brabant!!!
1x Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje) - PRE.SW.1826.17.M.ZI.60
 
- Geometridae (spanners):
1x Anticollix sparsata (wederikdwergspanner)
1x  Biston betularia (peper-en-zoutvlinder)
30x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
24x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
83x Campaea margaritaria (appeltak)
4x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
25x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
27x Colostygia pectinataria (kleine groenbandspanner)
1x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
30x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
1x Cyclophora spec.
1x Dysstroma truncata (schimmelspanner)
13x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
1x Ennomos alniaria (geelschouderspanner)
3x Epione repandaria (puntige zoomspanner)
6x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Euphyia unangulata (scherphoekbandspanner)
1x Eupithecia succenturiata (witvlakdwergspanner)
2x Eupithecia tripunctaria (schermbloemdwergspanner)
4x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
1x Hylaea fasciaria (rode dennenspanner)
4x Idaea aversata (grijze stipspanner)
30x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
2x Idaea straminata (egale stipspanner)
1x Ligdia adustata (aangebrande spanner)
21x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
7x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
4x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
6x  Macaria notata (klaverblaadje)
6x Opisthograptis luteolata (hagedoornvlinder)
6x Peribatodes rhomboidaria (taxusspikkelspanner)
1x Pterapherapteryx sexalata (kleine blokspanner)
6x Scopula immutata (bosspanner)
23x Timandra comae (lieveling)
5x Xanthorhoe ferrugata (vierbandspanner)
2x Xanthorhoe fluctuata (zwartbandspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Aspilapteryx tringipennella (weegbreesteltmot)
3x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Caloptilia robustella (eikensteltmot)
 
- Hepialidae (wortelboorders):
8x Triodia sylvina (oranje wortelboorder)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Abrostola tripartita (brandnetelkapje)
1x Abrostola triplasia (donker brandnetelkapje)
7x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
2x Agrotis puta (puta-uil)
3x Agrotis segetum (gewone velduil)
8x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
2x Anarta trifolii (spurrie-uil)
1x Atethmia centrago (essengouduil)
2x Autographa gamma (gamma-uil)
8x Chrysodeixis chalcites (turkse uil)
1x Colocasia coryli (hazelaaruil)
1x Cosmia trapezina (hyena)
2x Craniophora ligustri (schedeldrager)
1x Deltote uncula (zilverhaak)
1x  Denticucullus pygmina (zeggeboorder)
13x Diachrysia chrysitis (koperuil)
35x Diarsia rubi (gewone breedvleugeluil)
1x Gortyna flavago (goudgele boorder)
12x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
2x Hoplodrina blanda (egale stofuil)
1x Hydraecia micacea (aardappelstengelboorder)
99x Lacanobia oleracea (groente-uil)
3x Luperina testacea (gewone grasuil)
1x Mesapamea spec.
1x Mesoligia furuncula (zandhalmuiltje)
1x Mormo maura (zwart weeskind)
6x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
2x Mythimna ferrago (gekraagde grasuil)
1x Mythimna l-album (witte-l-uil)
99x Mythimna pallens (bleke grasuil)
5x Noctua comes (volgeling)
6x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
4x Noctua interjecta (kleine huismoeder)
38x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
228x Noctua pronuba (huismoeder)
48x Ochropleura plecta (haarbos)
5x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
12x Plusia festucae (goudvenstertje)
2x Simyra albovenosa (kleine rietvink)
2x Subacronicta megacephala (schilddrager)
1x Xestia baja (bruine zwartstipuil)
186x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
38x Xestia sexstrigata (zesstreepuil)
29x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
- Nolidae (visstaartjes):
5x Pseudoips prasinana (zilveren groenuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
2x Clostera anachoreta (kleine wapendrager)
1x Clostera pigra (donkere wapendrager)
3x Notodonta dromedarius (dromedaris)
1x Notodonta ziczac (kameeltje)
2x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
2x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
2x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
1x Ptilodon capucina (kroonvogeltje)
3x Ptilodon cucullina (esdoorntandvlinder)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
20x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
1x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
3x Emmelina monodactyla (windevedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Acrobasis suavella (roodstreepmutsjeslichtmot)
6x Hypsopygia costalis (triangelmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
7x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris variegana (witschouderbladroller)
10x Adoxophyes orana (vruchtbladroller)
2x Ancylis diminutana (lichte haakbladroller)
8x Archips podana (grote appelbladroller)
33x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
3x Celypha rufana (smallijnbladroller)
52x Clepsis spectrana (koolbladroller)
2x Cochylidia implicitana (kamillebladroller)
12x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
1x Endothenia quadrimaculana (paardenkopbladroller)
2x Epinotia nisella (variabele oogbladroller)
1x Epinotia signatana (bruine oogbladroller)
1x Gypsonoma minutana (rode populierenbladroller)
1x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
8x Pandemis cerasana (kersenbladroller)
1x Pandemis cinnamomeana (witsnuitbladroller)
13x Pandemis corylana (hazelaarbladroller)
21x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
3x Spilonota ocellana (rode knopbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
1x Scythropia crataegella (doornspinnertje)
 
Stop van de nachtvangst om 06u30 bij een temperatuur van 16 °C.

Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Aglais io - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Rene Meeuwis
Simyra albovenosa - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Lychnis flos-cuculi (echte koekoeksbloem) - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Rene Meeuwis
Pholidoptera griseoptera (bramensprinkhaan) - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Rene Meeuwis
Chrysochraon dispar (gouden sprinkhaan) - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Rene Meeuwis
Epermenia chaerophyllella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Rene Meeuwis
Bohemannia pulverosella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Dialectica imperialella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Ben Steeman
Dialectica imperialella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Ben Steeman
Macrosaccus robiniella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Ben Steeman
Macrosaccus robiniella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Ben Steeman
Monochroa conspersella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter issikii - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella anomalella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella malella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella plagicolella - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Acleris variegana - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Athetmia centrago - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Chrysodeixis chalcites - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Clostera pigra - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Deltote uncula - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Duponchelia fovealis - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Elophila nymphaeata - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Eupithecia succenturiata - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Nascia cilialis - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert
Simyra albovenosa - Zichem ~ De Demerbroeken (Vlaams-Brabant) 26-08-2017 ©Steve Wullaert