U bent hier

Home

20-06-2015 Zichem ~ Demerbroeken - Vierkensbroek

Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 20 juni 2015 zijn we voor de eerste keer afgezakt naar de Demerbroeken. Dit uitgestrekt natuurgebied in de vallei van de Demer ligt tussen Testelt, Zichem, Averbode en Diest. De Demervallei vormt de grens tussen de Kempen en het Hageland. Deze bijna 2 km brede vallei is één groot moerasgebied of ‘broek’. De Demer en de hellingen langs de vallei voeren veel water aan. Door de kleiachtige bodem kan dit water moeilijk wegsijpelen en staat het gebied vaak blank. Typisch voor de ruigere stukken in deze streek is de aanwezigheid van poelruit (Thalictrum flavum). In de soortenrijkere hooilanden staan verschillende zeggesoorten (Carex spec.), dotterbloem (Caltha palustris), moeraswalstro (Galium palustre), echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), egelboterbloem (Ranunculus flammula), zeegroene muur (Stellaria palustris) en grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius). Door deze unieke omgeving en vegetatie is het duidelijk dat dit gebied ook interessante vlinders herbergt. Deze excursie was een samenwerking tussen de K.B.V.E. en onze bladmijnenwerkgroep van de V.V.E.
 
Soortenlijst van overdag
Bladmijnen
- Elachistidae:
Enkele mijntjes van Elachista spec. op Arrhenatherum eliatus (glanshaver)
3 mijntjes van Elachista spec. op Phalaris arundinacea (rietgras)
> Alle meegenomen mijnen worden uitgekweekt teneinde de soort te kunnen bepalen
 
- Eriocraniidae:
1 verlaten mijn van Dyseriocrania subpurpurella op Quercus spec. (eik)
1 verlaten mijn van Eriocrania salopiella op Betula pubescens (zachte berk) - (Deze soort is nieuw voor de provincie Brabant!)
 
- Gelechiidae:
12 jonge mijnen van Chrysoesthia sexguttella op Chenopodium spec. (ganzenvoet) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
9 mijnen van Scrobipalpa acuminatella op Carduus spec. (distel) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
 
- Gracillariidae:
5 mijnen van Acrocercops brongniardella op Quercus spec. (eik)
4 mijnen van Dialectica imperialella op Symphytum officinale (smeerwortel)
7 beginmijnen en 1 bladomslag van Parornix anglicella op Crataegus spec. (meidoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella op Crataegus spec. (meidoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae op Crataegus spec. (meidoorn)
1 mijn van Phyllonorycter quercifoliella op Quercus spec. (eik) – uitgekweekt exemplaar
 
- Heliozelidae:
3 mijnen van Heliozela resplendella op Alnus glutinosa (zwarte els)
 
- Momphidae:
Veel mijnen van Mompha langiella op Epilobium hirsutum (harig wilgenroosje)
 
- Nepticulidae:
4 mijnen van Stigmella hybnerella op Crataegus spec. (meidoorn)
4 mijnen van Stigmella plagicolella op Prunus spinosa (sleedoorn)
2 mijnen van Stigmella regiella op Crataegus spec. (meidoorn) – (Deze soort was enkel voor Brabant gekend vanuit de literatuur)
 
Kokers (Coleophoridae)
1 koker van Coleophora kuehnella op Quercus spec. (eik)
1 koker van Coleophora spinella op Crataegus spec. (meidoorn)
7 kokers van Coleophora trochilella op Artemisia spec. (bijvoet) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
 
Zakken (Psychidae)
8x Psyche casta
 
Rupsen
- Epermeniidae:
7 rupsen van Epermenia chaerophyllella op Heracleum sphondylium (gewone berenklauw)
 
- Erebidae:
1 rups van Arctia caja
 
- Momphidae:
32 rupsen van Mompha epilobiella op Epilobium hirsutum (harig wilgenroosje)
 
- Nymphalidae:
34 rupsen van Aglais io
1 rups van Araschnia levana
 
- Saturniidae:
1 rups van Saturnia pavonia
 
Poppen
- Yponomeutidae:
12 poppen van Yponomeuta padella. op Crataegus spec. (meidoorn)
 
Andere
- Sesiidae:
3 uitsluipgaten van Sesia apiformis op Populus x canadensis (Canadapopulier)
 
Nachtvlinders
- Adelidae:
8x Nemophora degeerella
 
- Argyresthiidae:
1x Argyresthia bonnetella – (aanpassing checklist)
1x Argyresthia pruniella
4x Argyresthia pygmaeella
3x Argyresthia retinella
 
- Choreutidae:
12x Anthophila fabriciana
 
- Crambidae:
3x Anania hortulata
171x Chrysoteuchia culmella
1x Crambus perlella
 
- Erebidae:
1x Cybosia mesomella
1x Hypena proboscidalis
6x Macrochilo cribrumalis
1x Pelosia muscerda
5x Rivula sericealis
 
- Gelechiidae:
1x Acompsia cinerella (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
3x Bryotropha terrella
>    1x ♂ (PRE.SW.502.15.M.ZI.24)
2x Teleiodes luculella
 
- Geometridae:
1x Alcis repandata
1x Cabera pusaria
3x Cabera exanthemata
1x Camptogramma bilineata
1x Cepphis advenaria
1x Chiasmia clathrata
1x Cyclophora punctaria
5x Epirrhoe alternata
1x Euchoeca nebulata
2x Idaea aversata
1x Idaea seriata
6x Lomaspilis marginata
3x Scopula immutata
 
- Glyphipterigidae:
120x Glyphipterix thrasonella
 
- Gracillariidae:
2x Dialectica imperialella
1x Leucospilapteryx omissella (Deze soort is nieuw voor de provincie Brabant!)
1x Phyllonorycter muelleriella
 
- Noctuidae:
1x Axylia putris
53x Deltote bankiana
1x Deltote pygarga
1x Xestia c-nigrum
 
- Oecophoridae:
2x Batia lunaris
>    1x ♂ (PRE.SW.503.15.M.ZI.25)
1x Crassa unitella
 
- Pterophoridae:
1x Adaina microdactyla
3x Emmelina monodactyla
1x Gillmeria ochrodactyla 
7x Pterophorus pentadactyla
 
- Stathmopodidae:
1x Stathmopoda pedella
 
- Tischeriidae:
7x Tischeria ekebladella
 
- Tortricidae:
1x Agapeta hamana
2x Aleimma loeflingiana
2x Archips podana
24x Celypha lacunana
1x Cnephasia incertana
44x Cnephasia spec.
>    1x ♂ Cnephasia stephensiana (PRE.SW.496.15.M.ZI.18)
1x Cochylidia rupicola
2x Dichrorampha agilana
2x Dichrorampha spec.
>    1x ♂ Dichrorampha obscuratana (PRE.SW.499.15.M.ZI.21)
3x Gypsonoma dealbana
1x Lathronympha strigana
2x Ptycholoma lecheana
1x Tortrix viridana
 
- Yponomeutidae:
2x Swammerdamia pyrella
 
Dagvlinders
- Hesperiidae:
15x Ochlodes sylvanus
 
- Nymphalidae:
2x Maniola jurtina
4x Pararge aegeria
4x Vanessa atalanta
 
Start van de nachtvangst om 22u30 met een temperatuur van 16.5°c, windstil en zwaar bewolkt. Er werden 11 lichtbakken in de strijd gegooid.
 
Soortenlijst
- Adelidae:
2x Nemophora degeerella
1x Nematopogon swammerdamella
 
- Argyresthiidae:
1x Argyresthia brockeella
4x Argyresthia pygmaeella
1x Argyresthia retinella
 
- Coleophoridae:
2x Coleophora mayrella
22x Coleophora spec.
>     1x ♂ Coleophora alticolella (PRE.SW.491.15.M.ZI.13) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
>     1x ♀ Coleophora peribenanderi (PRE.SW.482.15.F.ZI.4)
>     1x ♂ Coleophora striatipennella (PRE.SW.492.15.M.ZI.14)
 
- Cossidae:
1x Zeuzera pyrina
 
- Crambidae:
2x Acentria ephemerella
4x Anania coronata
20x Anania hortulata
11x Anania lancealis
13x Anania perlucidalis
2x Cataclysta lemnata
2x Catoptria verellus
1x Chilo phragmitella
142x Chrysoteuchia culmella
2x Crambus lathoniellus
3x Crambus perlella
17x Donacaula forficella
96x Eudonia pallida
24x Eudonia/Scoparia spec.
>     2x ♀ Eudonia delunella (PRE.SW.481.15.F.ZI.3 & PRE.SW.495.15.F.ZI.17)
>     1x ♂ & 1x ♀ Scoparia basistrigalis (PRE.SW.497.15.F.ZI.19 & PRE.SW.498.15.M.ZI.20)
4x Nascia cilialis
4x Ostrinia nubilalis
 
- Drepanidae:
1x Drepana curvatula
1x Drepana falcataria
8x Tethea ocularis
3x Thyatira batis
 
- Elachistidae:
11x Elachista maculicerusella
2x Elachista spec.
1x Ethmia quadrillella
 
- Epermeniidae:
13x Epermenia falciformis
1x Phaulernis dentella (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
 
- Erebidae:
1x Atolmis rubricollis
12x Cybosia mesomella
21x Eilema sororcula
6x Herminia tarsicrinalis
2x Herminia tarsipennalis
24x Hypena proboscidalis
1x Hypena rostralis
1x Laspeyria flexula
10x Macrochilo cribrumalis
14x Pelosia muscerda
191x Rivula sericealis
6x Schrankia costaestrigalis
72x Spilosoma lubricipeda
5x Spilosoma lutea
4x Spilosoma urticae
1x Tyria jacobaeae
 
- Gelechiidae:
3x Acompsia cinerella (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
2x Aristotelia subdecurtella (Deze soort is nieuw voor Brabant!)
1x Brachmia inornatella
1x Carpatolechia notatella
>     1x ♂ (PRE.SW.490.15.M.ZI.12) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
1x Gelechia muscosella
>     1x ♂ (PRE.SW.479.15.M.ZI.1)
1x Metzneria metzneriella
>     1x ♀ (PRE.SW.500.15.F.ZI.22)
1x Monochroa conspersella
>     1x ♂ (PRE.SW.486.15.M.ZI.8) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
56x Monochroa divisella (Deze soort is nieuw voor Brabant!)
1x Monochroa lutulentella
>     1x ♂ (PRE.SW.483.15.M.ZI.5) - (Deze soort is nieuw voor Brabant!)
2x Parachronistis albiceps
>     1x ♂ (PRE.SW.501.15.M.ZI.23)
4x Teleiodes luculella
2x Teleiodes vulgella
 
- Geometridae:
1x Alcis repandata
2x Angerona prunaria
5x Biston betularia
9x Cabera exanthemata
5x Cabera pusaria
1x Campaea margaritaria
1x Camptogramma bilineata
3x Cepphis advenaria
21x Chiasmia clathrata
42x Comibaena bajularia
1x Dysstroma truncata
1x Ecliptopera silaceata
7x Ectropis crepuscularia
1x Electrophaes corylata
2x Epirrhoe alternata
2x Eulithis mellinata
1x Euphyia unangulata
14x Eupithecia spec.
>    11x Eupithecia subfuscata
>    1x Eupithecia tenuiata
>    1x Eupithecia valerianata
>    1x Eupithecia vulgata
1x Gandaritis pyraliata
2x Gymnoscelis rufifasciata
11x Hemithea aestivaria
5x Hydria undulata
5x Hydriomena furcata
1x Hydriomena impluviata
5x Hypomecis punctinalis
10x Hypomecis roboraria
12x Idaea aversata
1x Idaea biselata
8x Idaea dimidiata
1x Idaea straminata
3x Lomographa temerata
67x Lomaspilis marginata
4x Macaria alternata
5x Macaria notata
3x Opisthograptis luteolata
3x Peribatodes rhomboidaria
1x Petrophora chlorosata
2x Pterapherapteryx sexalata
4x Scopula immutata
1x Timandra comae
1x Xanthorhoe fluctuata
1x Xanthorhoe montanata
 
- Gracillariidae:
2x Caloptilia alchimiella
 
- Hepialidae:
3x Pharmacis lupulina
 
- Limacodidae:
21x Apoda limacodes
 
- Noctuidae:
2x Abrostola triplasia
1x Acronicta leporina
6x Acronicta megacephala
2x Acronicta psi / tridens
1x Agrotis clavis
7x Agrotis exclamationis
1x Agrotis ipsilon
1x Anaplectoides prasina
4x Apamea crenata
3x Apamea monoglypha
1x Apamea sordens
6x Apamea unanimis
2x Autographa gamma
78x Axylia putris
15x Caradrina morpheus
10x Charanyca ferruginea
1x Chilodes maritima
1x Cosmia pyralina
19x Deltote bankiana
31x Deltote pygarga
3x Deltote uncula
26x Diachrysia chrysitis
54x Diarsia rubi
5x Elaphria venustula
4x Euplexia lucipara
2x Hada plebeja
2x Hoplodrina ambigua
31x Hoplodrina octogenaria
37x Lacanobia oleracea
2x Lacanobia thalassina
4x Leucania comma
42x Leucania obsoleta
8x Moma alpium
3x Mythimna albipuncta
99x Mythimna impura
8x Mythimna pallens
1x Mythimna straminea
11x Noctua pronuba
46x Ochropleura plecta
9x Oligia fasciuncula
1x Oligia spec.
1x Phlogophora meticulosa
3x Plusia festucae
8x Polia nebulosa
1x Sideridis rivularis
23x Xestia c-nigrum
34x Xestia triangulum
 
- Nolidae:
5x Nycteola revayana
1x Pseudoips prasinana
 
- Notodontidae:
7x Cerura erminea
2x Drymonia querna
5x Gluphisia crenata
1x Notodonta dromedarius
3x Phalera bucephala
5x Pheosia tremula
3x Pterostoma palpina
 
- Plutellidae:
4x Plutella xylostella
 
- Pterophoridae:
5x Adaina microdactyla
1x Emmelina monodactyla
6x Pterophorus pentadactyla
 
- Pyralidae:
1x Aphomia sociella
2x Acrobasis repandana
2x Hypsopygia costalis
1x Myelois circumvoluta
1x Phycita roborella
 
- Sphingidae:
10x Deilephila elpenor
10x Laothoe populi
3x Smerinthus ocellata
3x Sphinx pinastri
 
- Tortricidae:
1x Acleris laterana
10x Agapeta hamana
21x Aleimma loeflingiana
2x Ancylis achatana
35x Archips podana
29x Archips xylosteana
1x Bactra spec.
75x Celypha lacunana
18x Clepsis spectrana
201x Cnephasia spec.
>     1x ♂ & 1x ♀ Cnephasia asseclana (PRE.SW.485.15.F.ZI.7 & PRE.SW.493.15.M.ZI.15)
>     2x ♂ Cnephasia pasiuana (PRE.SW.484.15.M.ZI.6 & PRE.SW.494.15.M.ZI.16) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
>      ♂ Cnephasia stephensiana (PRE.SW.480.15.M.ZI.2) - (Van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie Brabant!)
1x Ditula angustiorana
1x Endothenia pullana
>     1x ♂ (PRE.SW.487.15.M.ZI.9) - (Deze soort is nieuw voor de provincie Brabant!)
10x Endothenia quadrimaculana
1x Epagoge grotiana
2x Epinotia cruciana
1x Epinotia tenerana
15x Eucosma spec.
>     1x ♂ Eucosma cana (PRE.SW.488.15.M.ZI.10)
8x Gypsonoma dealbana
15x Hedya nubiferana
1x Hedya pruniana
2x Hedya salicella
5x Lathronympha strigana
6x Notocelia spec.
12x Notocelia uddmanniana
15x Pandemis cerasana
4x Pandemis cinnamomeana
1x Pandemis corylana
2x Spilonota ocellana
56x Tortrix viridana
1x Zeiraphera isertana
 
- Yponomeutidae:
1x Swammerdamia pyrella
 
Stop om 04u30 met een temperatuur van 12.8°c. Nog steeds zwaar bewolkt en beetje wind.
Een leuke dag en nacht met veel soorten nieuw voor de provincie! In totaal hadden we 5 soorten die nog nooit eerder in de provincie Brabant werden waargenomen en 10 soorten waarvan het meer dan 35 jaar was geleden dat deze nog werden opgemerkt in de provincie! Ook 1 soort die enkel gekend was vanuit de literatuur voor de provincie Brabant. 
Ik dank iedereen die ons vergezelde tijdens de excursie in dit schitterende gebied! Zeker voor herhaling vatbaar! 

Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Chrysoesthia sexguttella op Chenopodium spec. - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Sfeer - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Acrobasis repandana - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Ancylis achatana - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Argyresthia brockeella - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Aristotelia subdecurtella - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Carpatolechia notatella (PRE.SW.490.15.M.ZI.12) - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Gelechia muscosella (PRE.SW.479.15.M.ZI.1) - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Monochroa conspersella (PRE.SW.486.15.M.ZI.8) - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Monochroa divisella - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Monochroa lutulentella (PRE.SW.483.15.M.ZI.5) - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Phaulernis dentella - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Nascia cilialis - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Epinotia cruciana - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Epermenia falciformis - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Coleophora peribenanderi (PRE.SW.15.F.ZI.4)- Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Dichrorampha agilana - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Endothenia pullana (PRE.SW.487.15.M.ZI.9) - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Endothenia quadrimaculana - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Chilodes maritima - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Drymonia querna - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert
Moma alpium - Zichem ~ De Demerbroeken (Pro. Bra.) 20-06-2015 ©Steve Wullaert