U bent hier

Home

18-08-2018 Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek

Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 18 augustus ’18 gingen de werkgroep Bladmineerders naar ‘De Vallei van de Ziepbeek’ te Lanaken.
 
Het stroomgebied van de Ziepbeek omvat 250 ha, waarvan 161 ha door een koninklijk besluit sinds 17 april 1970 is beschermd als staatsnatuurreservaat. De Vallei van de Ziepbeek is één van de zeldzame beekdalen die intact is gebleven met een vrij natuurlijke begroeiing, en maakt sinds haar ontstaan deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen.
De Ziepbeek ontspringt nabij de Gaarvijver, die zijn water aan de beek onttrekt. Het grootste deel van de vallei is bedekt met droge en natte heidevelden. Er zijn broekbossen met zwarte els, berk en wilg, op de drogere plaatsen bevindt zich eikenberkenbos. In het natuurgebied groeien droge en vochtige heidesoorten. Van belang zijn plantensoorten als beenbreek, wilde gagel, witte snavelbies, bruine snavelbies, kleine zonnedauw, liggende vleugeltjesbloem, blauwe zegge en dwergzegge, veenbies, moeraswolfsklauw en klokjesgentiaan
.”
 
Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziepbeek
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
15x Bucculatrix cidarella (elzenooglapmot) op Myrica gale (wilde gagel)
3x Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
13x Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Rhamnus frangula (sporkehout)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
3x Cosmopterix scribaiella (zwarte rietprachtmot) op Phragmites australis (riet)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
8x Acrocercops brongniardella (zilvermijnmot) op Quercus robur (zomereik) en 1x op Quercus rubra (Amerikaanse eik)
1x Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
4x Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot) op Salix spec. (wilg spec.)
2x Parornix betulae (berkenzebramot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
26x Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
1x Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
7x Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
7x Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
1x Phyllonorycter quercifoliella (gewone eikenvouwmot) op Quercus rubra (Amerikaanse eik)
26x Phyllonorycter quinqueguttella (kruipwilgvouwmot) op Salix repens (kruipwilg) – deze soort is nieuw voor Limburg!!!
2x Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
53x Phyllonorycter sagitella (rode espenvouwmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
2x Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
3x Phyllonorycter stettinensis (elzenblaasmijnmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2x Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
8x Heliozela hammoniella (berkenzilvervlekmot) op Betula pubescens (zachte berk)
 
- Incurvariidae (witvlekmotten):
8x Phylloporia bistrigella (bandwitvlekmot) op Betula pubescens (zachte berk)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
2x Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
4x Ectoedemia albifasciella (gewone eikenblaasmijnmot) op Quercus robur (zomereik)
1x Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
6x Stigmella betulicola (sociale berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
5x Stigmella confusella (donkere berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
39x Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
4x Stigmella magdalenae (grijze lijsterbesmineermot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
1x Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
3x Stigmella nylandriella (gewone lijsterbesmineermot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
1x Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
5x Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
 
- Praydidae (gladkopjes):
1x Atemelia torquatella (vanillevlekje) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
4x Tischeria decidua (hoefijzervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
7x Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik) en 1x op Quercus rubra (Amerikaanse eik)
42x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik) en 1x op Quercus rubra (Amerikaanse eik)
 
Kokers (Coleophoridae - kokermotten)
2x Coleophora ahenella (heksenmutskokermot) op Rhamnus frangula (sporkehout)
5x Coleophora alnifoliae (elzenkokermot) op Betula pubescens (zachte berk)
5x Coleophora milvipennis (spatel-berkkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Coleophora potentillae (braamkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
7x Coleophora siccifolia (grote bladkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Coleophora trifolii (lichte metaalkokermot) op Melilotus albus (witte honingklaver)
 
Zakdragers (Psychidae - zakdragers)
1x Pachythelia villosella (grote reuzenzakdrager)
5x Sterrhopterix fusca (grijze heidezakdrager)
1x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Rupsen
- Erebidae (spinneruilen):
1x Orgyia antiqua (witvlakvlinder)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
 
Nachtvlinders
-Crambidae (grasmotten):
10x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
3x Agriphila selasella (smalle witlijngrasmot)
2x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
8x Agriphila tristella (variabele grasmot)
2x Crambus perlella (bleke grasmot)
 
- Geometridae (spanners):
1x Timandra comae (lieveling)
 
- Noctuidae (uilen):
4x Autographa gamma (gamma-uil)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Pterophoridae spec. (vedermot spec.)

  • 1x ♀ Buckleria paludum (zonnedauwvedermot) - PRE.SW.2243.18.F.LA.28

 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Epinotia ramella (gemarmerde oogbladroller)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
1x Aricia agestis (bruin blauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Pararge aegeria (bont zandoogje)
1x Vanessa atalanta (atalanta)
 
- Papilionidae (grote pages):
2x Papilio machaon (koninginnenpage)
 
- Pieridae (witjes):
1x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
1x Pieris brassicae (groot koolwitje)
2x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
We plaatsten 9 lichtbakken en smeerden een 40-tal bomen. De nachtvangst werd gestart om 21u10 bij een temperatuur van 15 °C op de open stukken en 18 °C in het bos.
 
Op licht
- Argyresthidae (pedaalmotten):
3x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
3x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
1x Agriphila latistria (witlijngrasmot)
4x Agriphila selasella (smalle witlijngrasmot)
29x Agriphila tristella (variabele grasmot)
14x Eudonia / Scoparia spec. (granietmot spec.)
3x Eudonia truncicolella (nazomergranietmot)
3x Nomophila noctuella (luipaardlichtmot)
3x Pediasia contaminella (oranjebruine grasmot)
1x Pyrausta despicata (weegbreemot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
2x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
1x Falcaria lacertinaria (bleke eenstaart)
1x Ochropacha duplaris (tweestip-orvlinder)
4x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
2x Agonopterix assimilella (gele bremkaartmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Arctia caja (grote beer)
1x Eilema caniola (vaal kokerbeertje)
3x Eilema griseola (glad beertje)
1x Herminia tarsicrinalis (schaduwsnuituil)
24x Hypenodes humidalis (moeras-micro-uil)
4x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
10x Pelosia muscerda (muisbeertje)
2x Rivula sericealis (stro-uiltje)
5x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)
1x Aroga velocella (zuringpalpmot)
1x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot)

  • 1x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot) - PRE.SW.2245.18.M.LA.30

1x ♂ Scrobipalpa ocellatella (bietzandvleugeltje) - PRE.SW.2244.18.M.LA.29
 
- Geometridae (spanners):
1x Acasis viretata (groene blokspanner)
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
13x Campaea margaritaria (appeltak)
1x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
1x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
4x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
4x Eulithis testata (oranje agaatspanner)
3x Eupithecia absinthiata (egale dwergspanner)

  • 1x ♂ Eupithecia absinthiata (egale dwergspanner) - PRE.SW.2246.18.M.LA.31

1x Eupithecia icterata (oranje dwergspanner)
2x Eupithecia nanata (smalvleugeldwergspanner)
1x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
13x Hylaea fasciaria (rode dennenspanner)
2x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
1x Idaea seriata (paardenbloemspanner)
7x Idaea straminata (egale stipspanner)
1x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
11x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
2x Macaria notata (klaverblaadje)
1x Pseudoterpna pruinata (grijsgroene zomervlinder)
2x Scopula nigropunctata (zwartstipspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Parornix spec. (zebramot spec.)
 
- Lasiocampidae (spinners):
1x Euthrix potatoria (rietvink)
4x Lasiocampa trifolii (kleine hageheld)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Acronicta rumicis (zuringuil)
7x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
1x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
2x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Cryphia algae (donkergroene korstmosuil)
1x Deltote pygarga (donkere marmeruil)
12x Denticucullus pygmina (zeggeboorder)
1x Diarsia rubi (gewone breedvleugeluil)
3x Lacanobia oleracea (groente-uil)
4x Luperina testacea (gewone grasuil)
4x Lycophotia porphyrea (granietuil)
1x Mamestra brassicae (kooluil)
2x Mesapamea secalella / secalis (weidehalmuiltje / halmrupsvlinder)
2x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
1x Mythimna pallens (bleke grasuil)
6x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
1x Noctua interjecta (kleine huismoeder)
4x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
3x Noctua janthe / janthina (open-breedbandhuismoeder / kleine breedbandhuismoeder)
12x Noctua pronuba (huismoeder)
2x Ochropleura plecta (haarbos)
3x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
26x Xestia baja (bruine zwartstipuil)
31x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
11x Xestia sexstrigata (zesstreepuil)
4x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
42x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
2x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
2x Ptilodon capucina (kroonvogeltje)
1x Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
1x Hofmannophila pseudospretella (bruine huismot)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
31x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
5x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Amblyptilia acanthadactyla (scherphoekvedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Acrobasis suavella (roodstreepmutsjeslichtmot)
1x Acrobasis tumidana (rode eikenlichtmot)
47x Endotricha flammealis (strooiselmot)
1x Pempelia palumbella (heidelichtmot)
1x Phycita roborella (eikenlichtmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
 
- Tineidae (echte motten):
11x Monopis monachella (zustermot)
1x Tinea semifulvella (auroramot)
1x Tinea trinotella (gele pelsmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
3x Adoxophyes orana (vruchtbladroller)
1x Ancylis apicella (fijngestreepte haakbladroller)
1x Ancylis uncella (heidehaakbladroller)
6x Apotomis betuletana (berkenmarmerbladroller)
2x Archips podana (grote appelbladroller)
2x Bactra spec. (biesbladroller spec.)
1x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Clepsis spectrana (koolbladroller)
2x Cochylis dubitana (blauwe distelbladroller)
7x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
4x Epinotia ramella (gemarmerde oogbladroller)
2x Eupoecilia angustana (gewoon smalsnuitje)
1x Metendothenia atropunctana (kleine stipbladroller)
2x Pandemis cerasana (kersenbladroller)
1x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
1x ♂ Paramesia gnomana (scherpbandbladroller) - PRE.SW.2242.18.M.LA.27
1x Rhyacionia buoliana (gewone dennenlotboorder)
 
- Ypsolophidae (spitskopmotten):
1x Ypsolopha ustella (variabele spitskopmot)
 
Op smeer
- Erebidae (spinneruilen):
2x Catocala sponsa (karmozijnrood weeskind)
1x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
2x Pelosia muscerda (muisbeertje)
1x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
1x Apamea aquila (pijpenstro-uil)
1x Mesapamea secalella / secalis (weidehalmuiltje / halmrupsvlinder)

  • 1x ♀ Mesapamea secalella (weidehalmuiltje) - PRE.SW.2247.18.F.LA.32

1x Noctua pronuba (huismoeder)
5x Xestia baja (bruine zwartstipuil)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
3x Endotricha flammealis (strooiselmot)
 
De nachtvangst werd beëindigd om 06u00 bij een temperatuur van 11 °C op de open stukken tot 15°C in het bos.

Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Bucculatrix cidarella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Pachythelia villosella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Coleophora ahenella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter quinqueguttella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter sagitella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter sorbi - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Stigmella betulicola - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Stigmella continuella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Stigmella magdalenae - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Stigmella nylandriella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Tischeria decidua - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Tischeria dodonaea - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Adoxophyes orana - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Agrotis ipsilon - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Catocala sponsa - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Eupoecilia angustana - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Metendothenia atropunctana - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Paramesia gnomana - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Pempelia palumbella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Scrobipalpa ocellatella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Mesapamea secalella - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Xestia baja - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert
Xestia sexstrigata - Lanaken ~ De Vallei van de Ziepbeek (Limburg) 18-08-2018 ©Steve Wullaert