U bent hier

Home

17-09-2016 Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek & Bilzen ~ De Motmolen

Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 17 september werd “De Vallei van de Gerlabeek” door onze werkgroep voor de eerste keer onderzocht. De Vallei van de Gerlabeek ligt in het verlengde van het “Wijngaerdbos tussen Werm en Hoeselt. De vallei wordt omsloten door akkers en laagstamboomgaarden. Door de afwisseling van reliëf, bodemstructuur, vochtigheid en kleinschaligheid, biedt deze vallei een grote variatie aan fauna en flora. De Vallei van de Gerlabeek ligt in handen van de natuurvereniging Orchis.
 
Soortenlijst
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
22 mijnen van Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn) en Pyrus spec. (peer spec.)
2 mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
3 mijnen van Bucculatrix ulmifoliae (donkere iepenooglapmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
2 mijnen van Coleophora badiipennella  (iepenkokermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
2 mijnen van Callisto denticulella (roestmijnmot) op Malus spec. (appel spec.)
2 mijnen van Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
8 mijnen van Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot) op smalbladige Salix spec. (wilg spec.)
8 mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
8 mijnen van Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
20 mijnen van Phyllocnistis saligna (wilgenslakkenspoormot) op smalbladige Salix spec. (wilg spec.)
24 mijnen van Phyllonorycter acerifoliella (spaanse aakvouwmot) op Acer campestre (Spaanse aak)
17 mijnen van Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
828 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
96 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn), Malus spec. (appel spec.) en Pyrus spec. (peer spec.)
267 mijnen van Phyllonorycter esperella (haagbeukblaasmijnmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
4 mijnen van Phyllonorycter froelichiella (oranje elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
98 mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
5 mijnen van Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
7 mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
5 mijnen van Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
10 mijnen van Phyllonorycter schreberella (fraaie iepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
3 mijnen van Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
2 mijnen van Phyllonorycter spinicolella (sleedoornvouwmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter stettinensis (elzenblaasmijnmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
4 mijnen van Phyllonorycter tenerella (haagbeukvouwmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
2 mijnen van Phyllonorycter tristrigella (geelkopiepenvouwmot) Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
14 mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Malus spec. (appel spec.) en Prunus avium (zoete kers)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
4 mijnen van Ectoedemia hannoverella (populierenbladsteelmineermot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
3 mijnen van Stigmella aceris (akenmineermot) Acer campestre (Spaanse aak)
6 mijnen van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Stigmella lemniscella (iepenbladrandmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
1 mijn van Stigmella malella (appelbladmineermot) op Malus spec. (appel spec.)
3 mijnen van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
5 mijnen van Stigmella perpygmaeella (meidoornhoekmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
29 mijnen van Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn) en Prunus fruticans (kroosjes)
177 mijnen van Stigmella pyri (perenbladmineermot) op Pyrus spec. (peer spec.)
4 mijnen van Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
10 mijnen van Stigmella trimaculella (populierenmineermot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
7 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Zakken (Psychidae – zakdragers)
3x Psyche casta (gewone zakdrager)
 
Rupsen
- Geometridae (spanners):
1 rups van Jodis lactearia op Quercus robur (zomereik)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
27 vraatbeelden van Nephopterix angustella (kraagvleugelmot) op de vruchten van Euonymus europaeus (kardinaalsmuts)
 
- Tortricidae (bladrollers):
2 vraatbeelden van Grapholita janthinana (rookkleurige fruitmot) op de vruchten van Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
 
Nachtvlinders
- Choreutidae (glittermotten):
3x Anthophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Geometridae (spanners):
1x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
 
- Erebidae (spinneruilen):
2x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Plutellidae (koolmotten):
1x Plutella xylostella (koolmotje)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
1x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
 
- Nymphalidae (aurelia’s):
3x Aglais io (dagpauwoog)
2x Vanessa atalanta (atalanta)
 
- Pieridae (witjes):
1x Pieris napi (klein geaderd witje)
 
In de latere namiddag gingen we naar Bilzen ~ De Motmolen waar we 2 jaar geleden ook al eens inventariseerden met onze werkgroep.
 
Soortenlijst
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
5 mijnen van Bucculatrix noltei (bijvoetooglapmot) op Artemisia campestris (bijvoet)
 
2 mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
3 mijnen van Bucculatrix ulmifoliae (donkere iepenooglapmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
17 mijnen van Chrysoesthia drurella (gloriemot) op Atriplex spec. (melde spec.)
8 mijnen van Chrysoesthia sexguttella (zesvleksmot) op Atriplex spec. (melde spec.)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
3 mijnen van Callisto denticulella (roestmijnmot) op Malus spec. (appel spec.)
4 mijnen van Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus incana (witte els)
8 mijnen van Calybites phasianipennella (viervleksteltmot) op Persicariae hydropiper (waterpeper)
13 mijnen van Dialectica imperialella (smeerwortelsteltmot) op Symphytum officinalis (smeerwortel)
2 mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
2 mijnen van Phyllocnistis unipunctella (eenstipslakkenspoormot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
4 mijnen van Phyllonorycter acerifoliella (spaanse aakvouwmot) op Acer campestre (Spaanse aak)
43 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
2 mijnen van Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter joannisi (noorse esdoornvouwmot) op Acer platanoides (Noorse esdoorn)
26 mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2 mijnen van Phyllonorycter lantanella (sneeuwbalvouwmot) op Viburnum opulus (Gelderse roos)
2 mijnen van Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
2 mijnen van Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
2 mijnen van Phyllonorycter populifoliella (grijze populierenvouwmot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
3 mijnen van Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
15 mijnen van Phyllonorycter schreberella (fraaie iepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
3 mijnen van Phyllonorycter stettinensis (elzenblaasmijnmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
25 mijnen van Phyllonorycter strigulatella (fraaie elzenvouwmot) op Alnus incana (witte els)
4 mijnen van Phyllonorycter tristrigella (geelkopiepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
2 mijnen van Heliozela resplendella (elzenzilvervlekmot) op Alnus incana (witte els)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
6 mijnen van Ectoedemia hannoverella (populierenbladsteelmineermot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
2 mijnen van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
2 mijnen van Stigmella salicis (gewone wilgenmineermot) op breedbladige Salix spec. (wilg spec.)
3 mijnen van Stigmella tiliae (lindemineermot) op Tilia cordata (winterlinde)
1 mijn van Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
2 mijnen van Stigmella trimaculella (populierenmineermot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
11 mijnen van Stigmella ulmivora (iepenmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
13 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers (Coleophoridae – kokermotten):
1 koker van Coleophora alnifoliae (elzenkokermot) op Alnus incana (witte els)
12 kokers van Coleophora argentula (duizendbladkokermot) op Achillea millefolium (duizendblad)
1 koker van Coleophora badiipennella  (iepenkokermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
30 kokers van Coleophora ? op Atriplex spec. (melde spec.) – Wordt nog verder onderzocht.
 
Zakken (Psychidae – zakdragers):
1x Proutia betulina (sierlijke zakdrager)
 
Rupsen
- Epermeniidae (borstelmotten):
4 rupsen van Epermenia chaerophyllella (mineerborstelmot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
4 vraatbeelden van Nephopterix angustella (kraagvleugelmot) op de vruchten van Euonymus europaeus (kardinaalsmuts)
 
Nachtvlinders
- Choreutidae (glittermotten):
2x Anthophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
1x Nomophila noctuella (luipaardlichtmot)
 
Dagvlinders
- Nymphalidae (aurelia’s):
50x Aglais io (dagpauwoog)
3x Pararge aegeria (bont zandoogje)
13x Vanessa atalanta (atalanta)
 
- Pieridae (witjes):
2x Pieris brassicae (groot koolwitje)
1x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
Poppen
- Gracillariidae (mineermotten):
1 pop van Phyllonorycter pastorella (late wilgenvouwmot) op smalbladige Salix spec. (wilg spec.) – cremaster met twee paar naar buiten gerichte kleine doorns.
 
De nachtvangst ging door op het domein “De Motmolen” te Bilzen. De weersomstandigheden waren in feite niet zo slecht. De gehele dag kregen we wisselend zon en wolken. Tegen de avond trok het dicht en daardoor bleef de temperatuur vrij hoog. We starten de vangst om 20u10. Het was zwaar bewolkt en windstil. De temperatuur was maar liefst 22 °C ! We gooiden 4 lichtbakken met telkens een lamp van 125 W en 1 actinic-lichtval in de strijd.
 
Soortenlijst
 
Op licht
- Choreutidae (glittermotten):
1x Anthophila fabriciana (brandnetelmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
8x Cydalima perspectalis (buxusmot)
1x Eudonia pallida (moerasgranietmot)
1x Nomophila noctuella (luipaardlichtmot)
2x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Agonopterix propinquella (zwartvlekkaartmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Catocala nupta (rood weeskind)
1x Catocala fraxini (blauw weeskind) ! De enige melding van Catocala fraxini uit Limburg staat in Hackray & Sarlet (Cat. Lep. Belg., suppl. Lambillionea 79 (9–10),1980: 458) uit "Zichen-Zussen-Bolder 1962 1 ex. Willems-Geurts". Dit is dus de tweede waarneming ooit in Limburg en Vlaanderen!!
2x Eilema depressa (naaldboombeertje)
13x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
1x Herminia tarsipennalis (lijnsnuituil)
3x Orgyia antiqua (witvlakvlinder)
17x Rivula sericealis (stro-uiltje)
5x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)
1x Eulamprotes atrella (geeltandboegsprietmot)
1x Scrobipalpa costella (vlekzandvleugeltje) – PRE.SW.1395.16.F.MOT.3
 
- Geometridae (spanners):
2x Campaea margaritaria (appeltak)
40x Dysstroma truncata (schimmelspanner)
2x Ecliptopera silaceata (marmerspanner)
2x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
1x Epione repandaria (puntige zoomspanner)
1x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
2x Hylaea fasciaria (rode dennenspanner)
1x Idaea aversata (grijze stipspanner)
11x Idaea biselata (schildstipspanner)
7x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Opisthograptis luteolata (hagedoornvlinder)
7x Peribatodes rhomboidaria (taxusspikkelspanner)
3x Xanthorhoe designata (koolbandspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Abrostola triplasia (donker brandnetelkapje)
2x Agrochola circellaris (bruine herfstuil)
1x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
4x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
2x Amphipyra spec.
5x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Diachrysia chrysitis (koperuil)
1x Lacanobia oleracea (groente-uil)
3x Laspeyria flexula (bruine sikkeluil)
1x Macdunnoughia confusa (getekende gamma-uil)
3x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
2x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
7x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Ochropleura plecta (haarbos)
5x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
3x Rhizedra lutosa (herfst-rietboorder)
4x Xanthia icteritia (gewone goudui)
1x Xanthia ocellaris (populierengouduil)
12x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
24x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
- Plutellidae (koolmotten):
110x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
2x Emmelina monodactyla (windevedermot) – PRE.SW.1397.16.F.MOT.5 & PRE.SW.1398.16.M.MOT.6
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Hypsopygia glaucinalis (tweelijnmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
3x Acleris cristana (diamantborsteltje)
2x Acleris emargana (gehakkelde bladroller)
9x Acleris emargana/effractana

  • 2x ♂ Acleris emargana (gehakkelde bladroller) – PRE.SW.1393.16.M.MOT.1 & PRE.SW.1394.16.M.MOT.2

3x Acleris rhombana (gehoekte boogbladroller)
9x Acleris variegana (witschouderbladroller)
2x Archips podana (grote appelbladroller)
8x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
2x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
12x Epinotia nisella (variabele oogbladroller)
1x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
1x Pandemis cerasana (kersenbladroller)
1x ♀ Pandemis heparana (leverkleurige bladroller) – PRE.SW.1396.16.F.MOT.4
 
- Ypsolophidae (spitskopmotten):
1x Ypsolopha sequella (panterspitskopmot)
 
Op wijntouwen
- Erebidae (spinneruilen):
1x Scoliopteryx libatrix (roesje)
 
Stop van de nachtvangst om 06u30 bij een temperatuur van 15 °C. Het was nog steeds zwaar bewolkt en beetje mistig door de regen van tijdens de nacht.
 
Met dank aan Bernadette en Theo voor de ontvangst. Aan Chris, Wouter en Zoë voor de gezellige dag en nacht! En ook aan Zoë voor het nalezen en bijschrift Nederlandse namen in dit verslag.

Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter coryli - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Nephopterix angustella - Werm - Hoeselt ~ De Vallei van de Gerlabeek (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Bucculatrix ulmifoliae - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Calybites phasianipennella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Calybites phasianipennella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Calybites phasianipennella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Chrysoesthia drurella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Chrysoesthia drurella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Chrysoesthia sexguttella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Chrysoesthia sexguttella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Chrysoesthia sexguttella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Cosmopterix zielgerella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Dialectica imperialella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Ectoedemia hannoverella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Stigmella pyri - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Stigmella ulmivora - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Acleris cristana - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Acleris rhombana - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Catocala fraxini - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Cydalima perspectalis - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Emmelina monodactyla - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Macdunnoughia confusa - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Rhizedra lutosa - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Scrobipalpa costella - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Xanthia icteritia - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert
Xanthia ocellaris - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 17-09-2016 ©Steve Wullaert