U bent hier

Home

05-05-2018 Moerbeke ~ Het Heidebos

Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 5 mei ’18 is de Werkgroep Bladmineerders voor de tweede keer naar “Het Heidebos” te Moerbeke geweest.
 
“Het Heidebos herbergt een unieke afwisseling van naaldbos, verlaten akkers, heide, schrale graslanden en dreven. Door het gevarieerde mozaïeklandschap biedt het natuurgebied onderdak aan fauna en flora die zowel van het bos als van meer open heide houden. In geen enkel Oost-Vlaams natuurgebied van Natuurpunt is er de laatste tien jaar zoveel beheerswerk verzet als in het Heidebos. De Amerikaanse vogelkers had er over grote oppervlakten alle inheemse soorten verdrongen. Via een LIFE-project kon Natuurpunt monotone aanplantingen van sparren en dennen omvormen tot inheems loofbos waar zomereiken en berken weer in volle glorie groeien. “
 
Bronvermelding: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/heidebos
 
We maakten een wandeling doorheen het gebied terwijl de zon volop scheen! Het was schitterend weer en de temperatuur steeg ruim boven de 20 °C. Met een groep van 10 personen deden we de groene wandeling en tekenden de volgende soorten op.
 
Bladmijnen
- Eriocraniidae (purpermotten):
763 mijnen van Dyseriocrania subpurpurella (eikenpurpermot) op Quercus robur (zomereik)
1 mijn met twee rupsen van Eriocrania cicatricella op Betula pendula (ruwe berk)
1 mijn van Eriocrania sangii (grijsrupspurpermot) op Betula pendula (ruwe berk)
6 mijnen van Eriocrania semipurpurella (variabele purpermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
1 mijn van Lyonetia clerkella op Crataegus spec. (meidoorn spec)
 
Kokers (Coleophoridae – kokermotten)
1 koker van Coleophora flavipennella (donkere eikenkokermot) op Quercus robur (zomereik)
553 kokers van Coleophora laricella (larikskokermot) op Larix decidua (Europese lork)
1 jeugdkoker van Coleophora serratella (bruingrijze kokermot) op Betula pendula (ruwe berk)

Zakken (Psychidae – zakdragers)
8x Luffia ferchaultella (hoornzakdrager)
5x Proutia betulina (sierlijke zakdrager)
3x Psyche casta (gewone zakdrager)

Rupsen
- Gelechiidae (palpmotten)
7 rupsen van Mirificarma mulinella (bremkwastje) in de bloemen van Cytisus scoparius (brem)
 
- Geometridae (spanners)
9 rupsen van Erannis defoliaria (grote wintervlinder) op Crataegus (meidoorn), Rosa (roos),
3 rupsen van Phigalia pilosaria (perentak) op Quercus robur (zomereik)
 
- Lasiocampidae (spinners):
1 rups van Poecilocampa populi (zwarte herfstspinner)
   
- Noctuidae (uilen):
1 rups van Cryphia algae (donkere korstmosuil)
3 rupsen van Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
 
Vraatbeelden
- Argyresthidae (pedaalmotten):
2 vraatbeelden van Argyresthia glabratella (fijnsparpedaalmot) op Picea abies (fijnspar)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1 harsbuil van Retina resinella (harsbuilmot) op Pinus sylvestris (grove den)
    
Nachtvlinders
- Adelidae (langsprietmotten):
4x Adela reaumurella (smaragdlangsprietmot)
1x Nematopogon swammerdamella (bleke langsprietmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
3x Pyrausta despicata (weegbreemot)
  
- Coleophoridae (kokermotten):
1x Coleophora otidipennella (vroege veldbieskokermot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Elachista canapennella (zilveren grasmineermot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Tyria jacobaeae (sint-jacobsvlinder)
1x Spilosoma lubricipeda (witte tijger)
  
- Incurvariidae (witvlekmotten):
3x Incurvaria masculella (gewone witvlekmot) 

- Gelechiidae (palpmotten):
1x Aroga velocella (zuringpalpmot)
1x Carpatolechia proximella (smalpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
3x Callistege mi (mi-vlinder)
1x Ematurga atomaria (gewone heispanner)
1x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Macaria notata (klaverblaadje)
7x Petrophora chlorosata (varenspanner)
8x Pseudopantera macularia (boterbloempje)

- Gracillariidae (mineermotten):
1x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
56x Phyllonorycter harrisella (witte eikenvouwmot)
215x Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot)
2x Phyllonorycter geniculella (gewone esdoornvouwmot)
6x Phyllonorycter quercifoliella (gewone eikenvouwmot)
2x Phyllonorycter roboris (bonte eikenvouwmot)
1x Phyllonorycter stettinensis (elzenblaasmijnmot)
1x Phyllonorycter tenerella (haagbeukvouwmot)
1x Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot)
 
- Nolildae (visstaartjes):
1x Nola confusalis (vroeg visstaartje)
  
- Oecophoridae (sikkelmotten):
1x Esperia sulphurella (esperiamot)
  
- Tineidae (echte motten):
1x Monopis laevigella (kijkgaatje)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Ancylis mitterbacheriana (oranje haakbladroller)
2x Epinotia tedella (sparrenoogbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
2x Ocnerostoma spec.
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (vuurvlinders):
5x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)

- Nymphalidae (aurelia's):
4x Aglais io (dagpauwoog)
2x Araschnia levana (landkaartje)
4x Coenonympha pamphilus (hooibeestje)
4x Pararge aegeria (bont zandoogje)
1x Polygonia c-album (gehakkelde aurelia)
 
- Pieridae (witjes):
1x Anthocharis cardamines (oranjetipje)
18x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
4x Pieris napi (klein geaderd witje)
2x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
Start van de nachtvangst was om 21u20 bij een temperatuur van 17 °C.  Het was onbewolkt en windstil. We stelden in totaal 13 lichtbakken op doorheen het gebied.
 
Soortenlijst:
- Adelidae (langsprietmotten):
1x Nematopogon swammerdamella (bleke langsprietmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
15x Coleophora otidipennella (vroege veldbieskokermot)

- Crambidae (grasmotten):
3x Pyrausta despicata (weegbreemot)
1x Scoparia ambigualis (vroege granietmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Drepana curvatula (bruine eenstaart)
4x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
1x Tethea ocularis (peppel-orvlinder)
6x Tethea or (orvlinder)
12x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
3x Watsonalla cultraria (beukeneenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten)::
3x Elachista canapennella (zilveren grasmineermot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
16x Calliteara pudibunda (meriansborstel)
20x Diaphora mendica (mendicabeer)
16x Eilema sororcula (geel beertje)
1x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
1x Spilosoma lubricipeda (witte tijger)
7x Tyria jacobaeae (sint-jacobsvlinder)
  
- Gelechiidae (palpmotten):
2x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)
7x Carpatolechia proximella (smalpalpmot)
3x Stenolechiodes pseudogemmellus (vroege eikenpalpmot)
7x Teleiodes luculella (maanpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
2x Aethalura punctulata (berkenspikkelspanner)
1x Biston betularia (peper-en-zoutvlinder)
9x Bupalus piniaria (dennenspanner)
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
9x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
1x Cyclophora albipunctata (berkenoogspanner)
8x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
16x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
1x Ecliptopera silaceata (marmerspanner)
3x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
74x Eupithecia abbreviata (voorjaarsdwergspanner)
2x Eupithecia dodoneata (eikendwergspanner)
17x Eupithecia indigata (dennendwergspanner)
38x Eupithecia tantillaria (fijnspardwergspanner)
1x Eupithecia tripunctaria (schermbloemdwergspanner)
1x Eupithecia virgaureata (guldenroededwergspanner)
1x Hylaea fasciaria (rode dennenspanner)
3x Lobophora halterata (lichte blokspanner)
5x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
17x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
12x Macaria notata (klaverblaadje)
4x Opisthograptis luteolata (hagedoornvlinder)
30x Petrophora chlorosata (varenspanner)
1x Selenia dentaria (herculesje)
1x Selenia lunularia (lindeherculesje)
1x Stegania trimaculata (drievlekspanner)
2x Xanthorhoe ferrugata (vierbandspanner)
1x Xanthorhoe spadicearia (bruine vierbandspanner)
1x ♂ Thera britannica (schijn-sparspanner)
3x Thera obeliscata (naaldboomspanner)
21x Thera spec.
 
- Gracillariidae (mineermotten):
6x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Caloptilia spec.
4x Parornix spec.
1x Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot)
6x Phyllonorycter spec.
 
- Incurvariidae (witvlekmotten):
1x Incurvaria masculella (gewone witvlekmot)

- Nepticulidae (dwergmineermotten):
3x Stigmella spec.
 
- Nolidae (visstaartjes):
1x Earias clorana (kleine groenuil)
4x Nola confusalis (vroeg visstaartje)
20x Pseudoips prasinana (zilveren groenuil)

- Noctuidae (uilen):
7x Actinotia polyodon (gevlamde uil)
7x Acronicta rumicis (zuringuil)
4x Agrotis puta (puta-uil)
11x Colocasia coryli (hazelaaruil)
1x Conistra erythrocephala (roodkopwinteruil)
1x Conistra rubiginea (gevlekte winteruil)
1x Craniophora ligustri (schedeldrager)
1x Dypterygia scabriuscula (vogelwiekje)
1x Orthosia cerasi (tweestreepvoorjaarsuil)
1x Orthosia gothica (nunvlinder)
4x Ochropleura plecta (haarbos)
3x Panolis flammea (dennenuil)
2x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
3x Subacronicta megacephala (schilddrager)

- Notodontidae (tandvlinders):
1x Clostera curtula (bruine wapendrager)
1x Gluphisia crenata (populierentandvlinder)
10x Harpyia milhauseri (draak)
17x Notodonta dromedarius (dromedaris)
3x Notodonta tritophus (wilgentandvlinder)
3x Notodonta ziczac (kameeltje)
36x Peridea anceps (eikentandvlinder)
7x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
2x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
5x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
4x Ptilodon capucina (kroonvogeltje)

- Oecophoridae (sikkelmotten):
2x Esperia sulphurella (esperiamot)

- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
4x Sphinx pinastri (dennenpijlstaart)
 
- Tineidae (echte motten):
4x Monopis laevigella (kijkgaatje)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot)

-Tortricidae (bladrollers):
6x Ancylis apicella (fijngestreepte haakbladroller)
1x Ancylis diminutana (lichte haakbladroller)
14x Ancylis mitterbacheriana (oranje haakbladroller)
1x Ancylis obtusana (rossige haakbladroller)
2x Acleris notana / ferrugana  (oranje boogbladroller / lichte boogbladroller)
19x Cochylis atricapitana (sint-jacobsbladroller)
2x Cydia pactolana (c-spiegelmot)
2x Endothenia marginana / gentianaeana (scherpe kuifbladroller / kaardebolbladroller)
15x Epinotia immundana (elzenoogbladroller)
3x Epinotia subocellana (wilgenoogbladroller)
1x Eulia ministrana (papegaaibladroller)
1x Grapholita funebrana (pruimenmot)
3x Gravitarmata margarotana (dennenappelbladroller)
16x Metendothenia atropunctana (kleine stipbladroller)
1x Pammene argyrana (fruitdwergbladroller)
1x Pseudococcyx turionella (gewone dennenknopmot)
12x Syndemis musculana (struikbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
2x Cedestis subfasciella (donkere nassaubandmot)
4x Ocnerostoma spec.
 
Stop van de nachtvangst om 06u00 bij een temperatuur van 8 °C.

Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Lycaena phlaeas - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Pseudopantera macularia - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Callistege mi - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Coleophora flavipennella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Coleophora laricella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Coleophora laricella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Dyseriocrania subpurpurella op Quercus robur (zomereik) - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Dyseriocrania subpurpurella op Quercus robur (zomereik) - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Eriocrania cicatricella op Betula pendula (ruwe berk) - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Poecilocampa populi - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Mirificarma mulinella - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Actinotia polyodon - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Bupalus piniaria - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Callilteara pudibunda - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Cydia pactolana - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Epinotia subocellana - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Eulia ministrana - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Gravitarmata margarotana - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Harpyia milhauseri - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Notodonta tritophus - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Pseudoips prasinana - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert
Pseudoips prasinana - Moerbeke ~ Het Heidebos (Oost-Vlaanderen) 05-05-2018 ©Steve Wullaert