U bent hier

Home

02-09-2017 Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek & Bilzen ~ De Motmolen

Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 2 september 2017 is de Werkgroep Bladmineerders voor de eerste keer naar de ‘Bosbeekvallei’ in Opoeteren geweest. De sterk meanderende bosbeek ontspringt aan de rand van het Kempisch Plateau in As en mondt uit in de Maas ter hoogte van Maaseik. Het natuurgebied is meer dan 100 ha groot en staat onder beheer van de natuurverenigingen Orchis en Natuurpunt. De ‘Bosbeekvallei’ kent een grote verscheidenheid aan biotopen, van vochtige beekdalen en natte beemdvegetaties tot elzenbroekbossen en vochtig schaarhout. De vegetatie is bijzonder soortenrijk met onder andere bosanemoon (Anemone nemorosa), slangenwortel (Calla palustris), duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), beemdkroon (Knautia arvensis) en wateraardbei (Comarum palustre).
 
Soortenlijst Bosbeekvallei
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
4 mijnen van Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pubescens (zachte berk)
53 mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
6 mijnen van Bucculatrix thoracella (lindeooglapmot) op Tilia spec. (linde spec.)
2 mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
81 mijnen van Cosmopterix zieglerella (hopprachtmot) op Humulus lupulus (hop)
 
- Glyphipterigidae (parelmotten):
10 mijnen van Acrolepia autumnitella (bitterzoetmot) op Solanum dulcamara (bitterzoet)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
2 mijnen van Gracillaria syringella (seringensteltmot) op Fraxinus excelsior (es)
59 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
8 mijnen van Phyllonorycter emberizaepenella (kamperfoelievouwmot) op Lonicera peryclemum (wilde kamperfoelie)
1 mijn van Phyllonorycter issikii (lindevouwmot) op Tilia spec. (linde spec.)
4 mijnen van Phyllonorycter joannisi (Noorse esdoornvouwmot) op  Acer platanoides (Noorse esdoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
12 mijnen van Phyllonorycter lautella (prachteikenvouwmot) op Quercus robur (zomereik)
19 mijnen van Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
7 mijnen van Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
15 mijnen van Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
2 mijnen van Phyllonorycter trifasciella (oranje kamperfoelievouwmot) op Lonicera peryclemum (wilde kamperfoelie)
3 mijnen van Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pubescens (zachte berk)
 
- Incurvariidae (witvlekmotten):
3 mijnen van Phylloporia bistrigella (bandwitvlekmot) op Betula pubescens (zachte berk)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
2 mijnen van Ectoedemia argyropeza (espenbladsteelmineermot) op Populus tremula (ratelpopulier)
4 mijnen van Ectoedemia hannoverella (populierenbladsteelmineermot) op Populus canadensis (Canadapopulier)
4 mijnen van Ectoedemia minimella (gerekte berkenblaasmijnmot) op Betula pubescens (zachte berk)
4 mijnen van Ectoedemia occultella (ronde berkenblaasmijnmot) op Betula pubescens (zachte berk)
2 mijnen van Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer platanoides (Noorse esdoorn)
4 mijnen van Stigmella aurella (goudbandmineermot) op Rubus fruticosus (gewone braam )
5 mijnen van Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
4 mijnen van Stigmella floslactella (hazelaarmineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
2 mijnen van Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
2 mijnen van Stigmella luteella (late berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
2 mijnen van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
13 mijnen van Stigmella nylandriella (gewone lijsterbesmineermot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
1 mijn van Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
2 mijnen van Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk) en 15 mijnen op Betula pubescens (zachte berk)
7 mijnen van Stigmella salicis (gewone wilgenmineermot) op Salix caprea (boswilg)
16 mijnen van Stigmella tiliae (lindemineermot) op Tilia spec. (linde spec.)
4 mijnen van Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
5 mijnen van Stigmella ulmivora (iepenmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
2 mijnen van Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
16 mijnen van Tischeria decidua (hoefijzervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
17 mijnen van Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
730 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers (Coleophoridae – kokermotten)
1 koker van Coleophora ahenella (heksenmutskokermot) op Frangula alnus (sporkehout)
3 kokers van Coleophora fuscocuprella (lichte groenglanskokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1 koker van Coleophora milvipennis (spatel-berkkokermot) op Betula pubescens (zachte berk)
2 jeugdkokers van Coleophora siccifolia (grote bladkokermot) op Betula pubescens (zachte berk)
 
Zakken (Psychidae – zakdragers)
1x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Rupsen
- Erebidae (spinneruilen):
1 rups van Orgyia antiqua (witvlakvlinder)
 
- Limacodidae (slakrupsen):
1 rups van Apoda limacodes (slakrups)
 
- Noctuidae (uilen):
1 rups van Acronicta rumicis (zuringuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
1 rups van Notodonta dromedarius (dromedaris)
 
Vraatbeelden
- Tortricidae (bladrollers):
1 vraatbeeld van Gypsonoma dealbana (loofboombladroller) op Salix spec. (wilg spec.)
 
Cocons
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
1 cocon van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus rubra (Amerikaanse eik)
 
Uisluipgaten (Sesiidae – wespvlinders)
6 gaten van Sesia apiformis (hoornaarvlinder) op Populus canadensis (Canadapopulier)
 
Nachtvlinders
- Erebidae (spinneruilen):
1x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Geometridae (spanners):
1x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
1x Timandra comae (lieveling)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Noctua pronuba (huismoeder)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Epinotia tenerana (v-oogbladroller)
 
Dagvlinders
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Vanessa atalanta (atalanta)
 
Na de wandeling in de Vallei van de Bosbeek zijn we naar Bilzen gereden om de nachtvangst uit te voeren. Dit kwam omdat het gebied in Opoeteren niet toegankelijk was met de auto om de vlindervallen uit te zetten.
 
‘De Motmolen’ is 14 ha groot en ligt in de Demervallei. Het natuurgebied, dat in beheer is van de natuurvereniging Orchis vzw, wordt gekenmerkt door kwelgebied met elzenbroekbos, graslanden en verruigd rietland. In het broekbos staat massaal eenbes (Paris quadrifolia), gevlekte aronskelk (Arum maculatum), vogelmelk (Ornithogalum spec.) en keverorchis (Neottia ovata). Verder zijn in de natte stukken moerasspirea (Filipendula ulmaria), moesdistel (Cirsium oleraceum), dotterbloem (Caltha palustris) en herfsttijloos (Colchicum autumnale) vrije abundant aanwezig.
 
Soortenlijst in Bilzen ~ De Motmolen
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
5 mijnen van Bucculatrix ulmifoliae (donkere iepenooglapmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
5 mijnen van Coleophora limosipennella (lichte iepkokermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
50 mijnen van Cosmopterix zieglerella (hopprachtmot) op Humulus lupulus (hop)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1 mijn van Caloptilia fidella (hopsteltmot) op Humulus lupulus (hop)
3 mijnen van Dialectica imperialella (smeerwortelsteltmot) op Symphytum officinale (smeerwortel)
2 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Malus spec. (appel spec.)
3 mijnen van Phyllonorycter tristrigella (geelkopiepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
2 mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Malus spec. (appel spec.)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
7 mijnen van Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer campestre (Spaanse aak)
8 mijnen van Stigmella ulmivora (iepenmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
Er werden 3 lichtbakken uitgezet in het gebied. Daarnaast smeerden we enkele bomen in. De nachtvangst werd gestart om 20u50 met een temperatuur van 10 °C. Het was mistig omwille van een regenbui die net over Bilzen passeerde.
 
In de schemering
- Geometridae (spanners):
1x Campaea margaritaria (appeltak)
 
Soortenlijst
Op licht
- Noctuidae (uilen):
2x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
1x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Diarsia rubi (gewone breedvleugeluil)
2x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
2x Lacanobia oleracea (groente-uil)
2x Luperina testacea (gewone grasuil)
2x Noctua pronuba (huismoeder)
6x Rhizedra lutosa (herfst-rietboorder)
3x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
31x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
- Hepialidae (wortelboorders):
3x Triodia sylvina (oranje wortelboorder)
 
- Geometridae (spanners):
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
1x Ecliptopera silaceata (marmerspanner)
1x Xanthorhoe ferrugata (vierbandspanner)
 
Op smeer
- Noctuidae (uilen)
1x Mormo maura (zwart weeskind)
 
Stop van de nachtvangst om 04u45 bij een temperatuur van 6 °C. Het was mistig en onbewolkt.

Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora fuscocuprella- Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora milvipennis - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Chris Steeman
Ectoedemia minimella - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia minimella - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia argyropeza - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia hannoverella - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Cosmopterix zieglerella - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella luteella - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Tischeria decidua - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Tischeria dodonaea - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Tischeria dodonaea - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Acrolepia autumnitella - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Notodonta dromedarius - Opoeteren ~ De Vallei van de Bosbeek (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Bilzen ~ De Motmolen (Limburg) 02-09-2017 ©Steve Wullaert