You are here

Home

28 & 29-09-2018 Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg

Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 28-09-2018 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 28 mei 2018 heeft de Werkgroep Bladmineerders voor de tweede keer de Klaverberg te As geïnventariseerd. Het natuurgebied, dat beheerd wordt door het Agentschap Natuur en Bos, onleent zijn naam aan de klaverbladvormige stuifduinen waarop oude hakhoutstoven van wintereik staan. Het gebied herbergt naast oude heiderestanten, jeneverbesstruiken en bestanden van grove den en Corsicaanse den ook een terril van de Waterscheise steenkoolmijn. Deze toegankelijke terril ligt 195 m boven de zeespiegel en biedt een uitgestrekt uitzicht over de omgeving.
 
Bronnen:
https://www.natuurenbos.be/klaverberg
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/132507
 
De nachtvangst werd uitgevoerd aan de noordoostelijke bosrand van het gebied. Daar is de plantenvariatie het grootst: heide en vrij veel loofbos afgewisseld met den. We plaatsten 4 lichtvallen en voorzagen een 40-tal bomen met smeer. De nachtvangst werd gestart om 19u35 bij een temperatuur van 10 °C. Het was onbewolkt en er stond een beetje wind.
 
Op licht
- Geometridae (spanners):
1x Chloroclysta siterata (papegaaitje)
3x Thera sp.
 
- Noctuidae (uilen):
1x Agrochola helvola (roodachtige herfstuil)
4x Agrochola lunosa (maansikkeluil)
3x Agrochola macilenta (geelbruine herfstuil)
2x Dryobotodes eremita (eikenuiltje)
6x Eugnorisma glareosa (grijze herfstuil)
1x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Rhizedra lutosa (herfst-rietboorder)
 
Op smeer
- Noctuidae (uilen):
1x Agrochola macilenta (geelbruine herfstuil)
3x Conistra erythrocephala (roodkopwinteruil)
3x Conistra vaccinii (bosbesuil)
 
De nachtvangst werd beëindigd om 07u15 bij een temperatuur tussen de 1,5 en 3 °C, afhankelijk van de ingeslotenheid van de lichtvallen. In de ochtend was het windstil en een beetje mistig. Het weer klaarde vrij snel op. Het werd een zonnige en vrij warme dag, echter de wind die af en toe opstak, was vrij fris.
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
2x Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
7x Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Rhamnus frangula (sporkehout)
184x Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
5x Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje) op Cirsium sp. (distel sp.)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
8x Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot) op Hypericum sp. (hertshooi sp.)
432x Macrosaccus robiniella (acaciavouwmot) op Robinia pseudoacacia (robinia)
9x Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
8x Phyllonorycter lautella (prachteikenvouwmot) op Quercus robur (zomereik)
5x Phyllonorycter sagitella (rode espenvouwmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
2x Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
1x Phyllonorycter spinicolella (sleedoornvouwmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
14x Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
3x Ectoedemia albifasciella (gewone eikenblaasmijnmot) op Quercus robur (zomereik)
6x Ectoedemia argyropeza (espenbladsteelmineermot) op Populus tremula (ratelpopulier)
1x Ectoedemia rubivora (bramenblaasmijnmot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
1x Ectoedemia septembrella (hertshooimineermot) op Hypericum perforatum (sint-janskruid)
7x Stigmella anomalella (bruine rozenmineermot) op Rosa sp. (roos sp.)
11x Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
2x Stigmella betulicola (sociale berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2x Stigmella confusella (donkere berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
5x Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
15x Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2x Stigmella salicis (gewone wilgenmineermot) op Salix sp. (wilg sp.)
3x Stigmella speciosa (esdoornmineermot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
16x Stigmella tiliae (lindemineermot) op Tilia sp. (linde sp.)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
15x Coptotriche angusticollella (rozenvlekmot) op Rosa sp. (roos sp.)
1x Tischeria decidua (hoefijzervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
13x Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
22x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers (Coleophoridae - kokermotten)
1x Coleophora ahenella (heksenmutskokermot) op Rhamnus frangula (sporkehout)
80x Coleophora argentula (duizendbladkokermot) op Achillea millefolium (duizendblad)
5x Coleophora lineolea (andoornkokermot) op Stachys sylvatica (bosandoorn)
32x Coleophora peribenanderi (distelkokermot) op Cirsium arvense (akkerdistel)
 
Zakken (Psychidae - zakdragers)
2x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Nachtvlinders
- Crambidae (grasmotten):
1x Agriphila geniculea (gepijlde grasmot)
1x Agriphila latistria (witlijngrasmot)
1x Agriphila tristella (variabele grasmot)
1x Pyrausta despicata (weegbreemot)
 
- Geometridae (spanners):
1x Scopula nigropunctata (zwartstipspanner)
1x Thera sp.
 
- Noctuidae (uilen):
2x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Rhizedra lutosa (herfst-rietboorder)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
2x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
1x Polyommatus icarus (icarusblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Coenonympha pamphilus (hooibeestje)
1x Issoria lathonia (kleine parelmoervlinder)
3x Pararge aegeria (bont zandoogje)
 
- Pieridae (witjes):
1x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
2x Pieris rapae (klein koolwitje)

Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 28-09-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 28-09-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 28-09-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 28-09-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 28-09-2018 ©Steve Wullaert
Rizedra lutosa - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 28-09-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 29-09-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 29-09-2018 ©Steve Wullaert
Sfeer - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 29-09-2018 ©Steve Wullaert
Bucculatrix ulmella - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 29-09-2018 ©Steve Wullaert
Ectoedemia argyropeza - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 29-09-2018 ©Steve Wullaert
Ectoedemia argyropeza - Waterschei - Genk - As ~ Mijnterril ~ Klaverberg (Limburg) 29-09-2018 ©Steve Wullaert