You are here

Home

23-09-2017 Wavreille ~ Ry d'Hôwisse

Ectoedemia albifasciella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 23 september ’17 ging de werkgroep Bladmineerders voor de 3de keer naar Wavreille ~ Ry d’Hôwisse. Toen we toekwamen, hing er hier en daar nog een beetje mist, maar dat loste algauw op en tegen de middag konden we genieten van blauwe lucht en vrij warme nazomertemperaturen tot ongeveer 19 °C.
 
Soortenlijst
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
32 mijnen van Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.) en 53 mijnen op Pyrus pyraster (wilde peer) en 2 mijnen op Malus spec. (appel spec.)
5 mijnen van Bucculatrix cidarella (elzenooglapmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
10 mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
16 mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
16 mijnen van Recurvaria nanella (fruitpalpmot) op Malus spec. (appel spec.)
 
- Glyphipterigidae (parelmotten):               
2 mijnen van Acrolepia autumnitella (bitterzoetmot) op Solanum dulcamara (bitterzoet)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
11 mijnen van Callisto denticulella (roestmijnmot) op Malus spec. (appel spec.)
5 mijnen van Caloptilia elongella (bruine elzensteltmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2 mijnen van Gracillaria syringella (seringensteltmot) op Fraxinus excelsior (es)
2 mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
2 mijnen van Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
4 mijnen van Parornix torquillella (fraaie zebramot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
8 mijnen van Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
9 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
17 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.) en 19 mijnen op Malus spec. (appel spec.) en 1 mijn op Pyrus pyraster (wilde peer) en 1 mijn op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
19 mijnen van Phyllonorycter esperella (haagbeukblaasmijnmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
2 mijnen van Phyllonorycter geniculella (gewone-esdoornvouwmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
4 mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)     
26 mijnen van Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
4 mijnen van Phyllonorycter nicelii ( hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
8 mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
2 mijnen van Phyllonorycter sagitella (rode espenvouwmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
2 mijnen van Phyllonorycter spec. op Prunus spinosa (sleedoorn)
9 mijnen van Phyllonorycter spinicolella (sleedoornvouwmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter tenerella (haagbeukvouwmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
2 mijnen van Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
3 mijnen van Antispila treitschkiella (kleine kornoeljegaatjesmaker) op Cornus sanguinea (rode kornoelje)
2 uitsneden van Heliozela resplendella (elzenzilvervlekmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
1 uitsneden van Heliozela sericiella (eikenzilvervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Lycaenidae (blauwtjes):
25 tal vlekmijntjes van een jonge rups van Aricia agestis (bruin blauwtje) op Helianthemum nummularium (geel zonneroosje)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
36 mijnen van Leucoptera lotella (rolklaversneeuwmot) op Lotus corniculatus (gewone rolklaver)
51 mijnen van Leucoptera malifoliella (appelsneeuwmot) op Malus spec. (appel spec.), 23 mijnen op Crataegus spec. (meidoorn spec.), 4 mijnen op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes) en 4 mijnen op Pyrus pyraster (wilde peer)
2 mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Prunus spinosa (sleedoorn), 13 mijnen op Malus spec. (appel spec.), 2 mijnen op Crataegus spec. (meidoorn spec.), 31 mijnen op Prunus avium (zoete kers) en 5 mijnen op Betula pendula (ruwe berk)
419 mijnen van Lyonetia prunifoliella (sleedoornhangmatmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
14 mijnen van Ectoedemia albifasciella (gewone eikenblaasmijnmot) op Quercus robur (zomereik)
6 mijnen van Ectoedemia atricollis (zwartkopblaasmijnmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.) en 12 mijnen op Malus spec. (appel spec.)
3 mijnen van Ectoedemia septembrella (hertshooimineermot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
2 mijnen van Ectoedemia spinosella (sleedoornblaasmijnmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
2 mijnen van Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
1 mijn van Stigmella continuella (groene berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
4 mijnen van Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
8 mijnen van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
1 mijn van Stigmella lapponica (vroege berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
16 mijnen van Stigmella malella (appelbladmineermot) op Malus spec. (appel spec.)
2 mijnen van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
3 mijnen van Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1 mijn van Stigmella paradoxa op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
14 mijnen van Stigmella perpygmaeella (meidoornhoekmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
51 mijnen van Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
2 mijnen van Stigmella prunetorum (spiraalmineermot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
9 mijnen van Stigmella pyri (perenbladmineermot) op Pyrus pyraster (wilde peer)
5 mijnen van Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
11 mijnen van Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2 mijnen van Stigmella salicis (gewone wilgenmineermot) op Salix spec. (wilg spec.)
3 mijnen van Stigmella speciosa (esdoornmineermot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
2 mijnen van Stigmella splendidissimella (bosbramenmineermot) op Rubus fruticosus (braam)
3 mijnen van Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
 
- Praydidae (gladkopjes):
6 mijnen van Prays fraxinella (essenmot) op Fraxinus excelsior (es)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
63 mijnen van Coptotriche angusticollella (rozenvlekmot) op Rosa spec. (roos spec.)
4 mijnen van Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot) op Rubus fruticosus (braam)
4 mijnen van Tischeria decidua (hoefijzervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
679 mijnen van Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
245 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
5 mijnen van Paraswammerdamia albicapitella (witkraagduifmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
 
Kokers (Coleophoridae – kokermotten)
2 kokers van Coleophora adjectella (sleedoornkokermot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
1 koker van Coleophora alnifoliae (elzenkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2 kokers van Coleophora anatipenella (witte meidoornkokermot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
11 kokers van Coleophora argentula (duizendbladkokermot) op Achillea millefolium (duizendblad)
7 kokers van Coleophora glaucicolella / alticolella op Juncus spec. (rus spec.)
6 kokers van Coleophora potentillae (braamkokermot) op Malus spec. (appel spec.)
1 koker van Coleophora spinella (geelkopprunuskokermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
 
Vraatbeelden
- Tortricidae (bladrollers):
6 vraatbeelden van Acleris schalleriana (zuidelijke boogbladroller) op Viburnum lantana (wollige sneeuwbal)
6 vraatbeelden van Celypha lacunana (brandnetelbladroller) op Urticae dioica (grote brandnetel)
28 vraatbeelden  van Gypsonoma dealbana op Quercus robur (zomereik) en 5 vraatbeelden op Salix spec. (wilg spec.)
 
Rupsen
- Erebidae (spinneruilen):
1 rups van Catocala promissa (eikenweeskind) op Prunus spinosa (sleedoorn)
 
- Geometridae (spanners):
1 rups van Eupithecia millefoliata (duizendbladdwergspanner) op Achillea millefolium (duizendblad)
 
- Lasiocampidae (spinners):
1 rups van Gastropacha quercifolia (eikenblad)
1 rups van Macrothylacia rubi (veelvraat)
 
- Noctuidae (uilen):
1 rups van Acronicta rumicis (zuringuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
1 rups van Pterostoma palpina (snuitvlinder)
1 rups van Ptilodon capucina (kroonvogeltje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
1 rups van Apatura ilia (kleine weerschijnvlinder) op Populus tremula (ratelpopulier)
 
Nachtvlinders
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Cymatophorina diluta (eiken-orvlinder)
 
- Erebidae (spinneruilen)
2x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Acompsia cinerella (fluweelpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
1x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
 
- Noctuidae (uilen):
3x Autographa gamma (gamma-uil)
1x Eupsilia transversa (wachtervlinder)
1x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Xanthia togata (wilgengouduil)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
3x Emmelina monodactyla (windevedermot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
3x Acleris rhombana (gehoekte boogbladroller)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
3x Aricia agestis (bruin blauwtje)
1x Cyaniris semiargus (klaverblauwtje)
10x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
1x Lycaena tityrus (bruine vuurvlinder)
16x Polyommatus icarus (icarusblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
6x Aglais io (dagpauwoog)
2x Coenonympha pamphilus (hooibeestje)
1x Pararge aegeria (bont zandoogje)
 
- Pieridae (witjes):
1x Colias croceus (oranje luzernevlinder)
6x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
1x Pieris brassicae (groot koolwitje)
 
De start van de nachtvangst was om 20u00 bij een temperatuur van 8 °C. Het was windstil en onbewolkt. Er werden maar liefst 19 lichtbakken in de strijd gegooid. De vallen stonden verspreid opgesteld doorheen het gebied: zowel in het bos als op de open vochtige plekken. Ook werden een groot aantal bomen ingesmeerd.
 
Soorten op smeer
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Cymatophorina diluta (eiken-orvlinder)
 
- Noctuidae (uilen):
2x Agrochola circellaris  (bruine herfstuil)
1x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
2x Allophyes oxyacanthae (meidoornuil)
4x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
3x Conistra vaccinii (bosbesuil)
3x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
Tijdens het controleren van de smeer vonden we ook nog één exemplaar van Epione repandaria (puntige zoomspanner; Geometridae – spanners)
 
Soorten op licht
- Drepanidae (eenstaartjes):
35x Cymatophorina diluta (eiken-orvlinder)
 
- Erebidae (spinneruilen):
2x Catocala fraxini (blauw weeskind)
6x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
4x Lithosia quadra (viervlakvlinder)
1x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
1x Rivula sericealis (stro-uiltje)
 
- Geometridae (spanners):
2x Campaea margaritaria (appeltak)
35x Chloroclysta siterata (papegaaitje)
1x Dysstroma truncata (schimmelspanner)
1x Pungeleria capreolaria (dennenbandspanner)
2x Thera britannica (schijn-sparspanner) of Thera variata (sparspanner)
4x Thera obeliscata (naaldboomspanner)
1x Timandra comae (lieveling)
 
- Lasiocampidae (spinners):
1x Trichiura crataegi (grijsbandspinner)
 
- Noctuidae (uilen):
3x Agrochola circellaris (bruine herfstuil)
2x Agrochola helvola (roodachtige herfstuil)
19x Agrochola litura (zwartgevlekte herfstuil)
2x Agrochola lota (zwartstipvlinder)
3x Agrochola lunosa (maansikkeluil)
4x Agrochola lychnidis (variabele herfstuil)
2x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
1x Agrotis segetum (gewone velduil)
25x Allophyes oxyacanthae (meidoornuil)
3x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
1x Conistra ligula (donkere winteruil)
9x Conistra vaccinii (bosbesuil)
4x Diloba caeruleocephala (krakeling)
3x Eugnorisma glareosa (grijze herfstuil)
6x Eupsilia transversa (wachtervlinder)
2x Gortyna flavago (goudgele boorder)
1x Lacanobia oleracea (groente-uil)
1x Lithophane socia (geelbruine houtuil)
3x Mniotype satura (roestuil)
1x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
6x Noctua pronuba (huismoeder)
4x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
1x Tiliacea aurago (saffraangouduil)
4x Xanthia icteritia (gewone gouduil)
6x Xanthia togata (wilgengouduil)
7x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
7x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris rhombana (gehoekte boogbladroller)
1x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
 
 Stop van de nachtvangst om 07u15 bij een temperatuur van 5,5 °C in het bos en 3 °C in de meer open stukken. Het was vrij mistig.

Apatura ilia - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Gastropacha quercifolia - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Coleophora adjectella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora anatipenella (jeugdkoker) - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Coleophora anatipenella (volwassen koker) - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Coleophora argentula - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Coleophora trifariella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Aricia agestis - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Aspilapteryx tringipennella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Callisto denticulella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia atricollis - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia atricollis - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Ectoedemia spinosella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Heliozela resplendella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Leucoptera lotella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Leucoptera malifoliella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Lyonetia clerkella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Lyonetia prunifoliella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Lyonetia prunifoliella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Lyonetia prunifoliella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Prays fraxinella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Prays fraxinella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Recurvaria nanella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Recurvaria nanella - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella paradoxa - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Tischeria dodonaea - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Litophane ornitopus - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Lithophane socia - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Gortyna flavago - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Diloba caeruleocephala - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Conistra ligula - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Wim Declercq
Catocala fraxini - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Agrochola lychnidis - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Agrochola litura - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert
Agrochola helvola - Wavreille ~ Ry d'Hôwisse (Namen) 23-09-2017 ©Steve Wullaert