You are here

Home

10-06-2017 Furfooz ~ Parc national de Furfooz

Odonestis pruni - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Ben Steeman

Op zaterdag 10 juni ’17 werd het ‘Parc national de Furfooz’ al voor de 4de keer onderzocht door onze werkgroep. Dit natuurgebied is 50 hectare groot en heeft een grote diversiteit aan biotopen: bos, bloemrijke graslanden, rotswanden en natuurlijk de oevers van de Lesse. De natuur valt op door de typische vegetatie op de rotswanden en hellingen: een ideale conditie om een verscheidenheid aan insecten te herbergen. Schapen staan in voor het onderhoud en beheer van deze site. Het weer was ons die dag gunstig gezind: het was warm bij een temperatuur die tot voorbij 25 °C steeg.
 
Soorten van de dagvangst
 
Bladmijnen
- Gracillariidae (mineermotten):
1 mijn van Acrocercops brongniardella (zilvermijnmot) op Quercus robur (zomereik)
34 mijnen van Phyllonorycter coryli (hazelaarblaasmot) op Corylus avellana (hazelaar)
3 mijnen van Phyllonorycter esperella (haagbeukblaasmijnmot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
4 mijnen van Phyllonorycter nicellii (hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
85 mijnen van Gracillaria syringella (seringensteltmot) op Fraxinus excelsior (es)
 
- Tineidae (echte motten):
37 mijnen van Psychoides verhuella (tongvarenvretertje) op Asplenium trichomanes (steenbreekvaren)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
1 mijn van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1 mijn van Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
 
Nachtvlinders
- Adelidae (langsprietmotten):
2x Adela spec.
3x Nemophora degeerella (geelbandlangsprietmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
2x Anania stachydalis (bonte coronamot)
1x Catoptria spec.
1x Catoptria verellus (zwartbruine vlakjesmot)
15x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
18x Crambus lathoniellus (vroege grasmot)
4x Crambus perlella (bleke grasmot)
4x Paratalanta hyalinalis (toortsmot)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
13x Orophia ferrugella
2x Orophia sordidella (krijtlandmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Herminia tarsicrinalis (schaduwsnuituil)
2x Rivula sericealis (stro-uiltje)
2x Trisateles emortualis (geellijnsnuituil)
1x Tyria jacobaeae (sint-jacobsvlinder)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Argolamprotes micella (frambozenpalpmot)
1x Teleiodes luculella (maanpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
7x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
1x Catarhoe rubidata (roodbruine walstrospanner)
1x Chloroclystis v-ata (v-dwergspanner)
1x Cosmorhoe ocellata (blauwbandspanner)
1x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
2x Epirrhoe galiata (walstrobandspanner)
1x Eupithecia venosata (silenedwergspanner)
2x Hemithea aestivaria (kleine zomervlinder)
7x Idaea fuscovenosa (dwergstipspanner)
1x Idaea subsericeata (satijnstipspanner)
6x Rhodostrophia vibicaria (paarsbandspanner)
1x Scopula floslactata (roomkleurige stipspanner)
1x Scopula ornata (kantstipspanner)
 
- Glyphipterigidae (parelmotten):
9x Glyphipterix simpliciella (kleine parelmot)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Apamea sordens (kweekgrasuil)
1x Deltote pygarga (donkere marmeruil)
 
- Pterophoridae (vedermotten)
1x Amblyptilia acanthadactyla (scherphoekvedermot)
 
- Pyralidea (lichtmotten)
1x ♂ Ancylosis cinnamomella – PRE.SW.1636.17.M.FU.54
 
- Sesiidae (wespvlinders):
1x Synanthedon andrenaeformis (sneeuwbalwespvlinder) op feromoon AND.
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
2x Macroglossum stellatarum (kolibrievlinder)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten);
- 1x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot):
 
- Tortricidae (bladrollers):
3x Aleimma loeflingiana (zonnesproetbladroller)
1x Archips xylosteana (gevlamde bladroller)
8x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
1x Ditula angustiorana (zomerbladroller)
1x Gypsonoma dealbana (loofboombladroller)
2x Isotrias rectifasciana (v-bandbladroller)
2x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
2x Pseudargyrotoza conwagana (zilvervlekbladroller)
3x Tortrix viridana (groene eikenbladroller)
 
- Ypsolophidae (spitskopmotten):
1x Ypsolopha ustella (variabele spitskopmot)
 
Dagvlinders
- Hesperiidae (dikkopjes):
8x Ochlodes sylvanus (groot dikkopje)
1x Pyrgus malvae (aardbeivlinder)
 
- Lycaenidae (blauwtjes):
2x Aricia agestis (bruin blauwtje)
2x Cupido minimus (dwergblauwtje)
7x Polyommatus icarus (icarusblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
6x Aglais urticae (kleine vos)
1x Aphantopus hyperantus (koevinkje)
1x Araschnia levana (landkaartje)
1x Brenthis daphne (braamparelmoervlinder)
21x Coenonympha arcania (tweekleurig hooibeestje)
14x Coenonympha pamphilus (hooibeestje)
3x Lasiommata maera (rotsvlinder)
1x Limenitis camilla (kleine ijsvogelvlinder)
5x Maniola jurtina (bruin zandoogje)
1x Melanargia galathea (dambordje)
1x Pararge aegeria (bont zandoogje)
2x Polygonia c-album (gehakkelde aurelia)
1x Vanessa atalanta (atalanta)
2x Vanessa cardui (distelvlinder)
 
- Pieridae (witjes):
1x Colias spec.
1x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
1x Pieris brassicae (groot koolwitje)
 
De start van de nachtvangst was om 22u15 bij een temperatuur van 17 °C ! Het was licht tot onbewolkt en windstil. Jammer genoeg hadden we die nacht zo goed als volle maan, maar voor de rest waren de weersomstandigheden zeer goed! Er werden in totaal 13 lichtbakken geplaatst: 10 boven op de plateau en 3 onderaan in een meer bosrijk stuk.
 
Soortenlijst van de nachtvangst
 
- Argyresthidae (pedaalmotten):
4x  Argyresthia spec.
 
- Coleophoridae (kokermotten):
4x Coleophora spec
·         1x ♂ Coleophora currucipennella (okervlerkkokermot) – PRE.SW.1637.17.M.FU.55
·         1x ♂ Coleophora caespititiella (bieskokermot) – PRE.SW.1644.17.M.FU.62
 
- Cossidae (houtboorders):
8x Zeuzera pyrina (gestippelde houtvlinder)
 
- Crambidae (grasmotten):
4x Agrotera nemoralis (haagbeukmot)
1x Anania coronata (gewone coronamot)
33x Anania hortulata (bonte brandnetelmot)
2x Catoptria mytilella
45x Catoptria pinella (egale vlakjesmot)
34x Catoptria spec.
101x Catoptria verellus (zwartbruine vlakjesmot)
55x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
4x Crambus lathoniellus (vroege grasmot)
1x Crambus perlella (bleke grasmot)
43x Eudonia lacustrata (lichte granietmot)
6x Eudonia mercurella (variabele granietmot)
2x Eudonia pallida (moerasgranietmot)
81x Eudonia spec.
1x Evergestis forficalis (lijnvalkmot)
21x Evergestis limbata (gezoomde valkmot)
1x Parapoynx stratiotata (krabbenscheermot)
1x Xanthocrambus saxonellus
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
10x Habrosyne pyritoides (vuursteenvlinder)
7x Ochropacha duplaris (tweestip-orvlinder)
2x Tethea ocularis (peppel-orvlinder)
1x Tethea or (orvlinder)
12x Thyatira batis (braamvlinder)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
3x Depressaria spec.
·         1x ♂ Depressaria libanotidella – PRE.SW.1638.17.M.FU.56 – Deze soort werd nog nooit eerder in ons land aangetroffen. Ze leeft op  Hertswortel - Seseli libanotis. De meeste waarnemingen van deze zeldzame plant komen uit de provincie Namen. En ook uit Furfooz waar deze plant regelmatig word gemeld.
16x Orophia ferrugella
 
- Erebidae (spinneruilen):
12x Atolmis rubricollis (zwart beertje)
1x Callimorpha dominula (bonte beer)
2x Calliteara pudibunda (meriansborstel)
3x Cybosia mesomella (vierstipbeertje)
3x Eilema depressa (naaldboombeertje)
33x Eilema sororcula (geel beertje)
3x Euclidia glyphica (bruine daguil)
1x Euclidia mi (mi-vlinder)
1x Euproctis similis (donsvlinder)
16x Herminia grisealis (boogsnuituil)
12x Herminia tarsicrinalis (schaduwsnuituil)
10x Herminia tarsipennalis (lijnsnuituil)
59x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
36x Laspeyria flexula (bruine sikkeluil)
2x Lithosia quadra (viervlakvlinder)
41x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
1x Orgyia antiqua (witvlakvlinder )
1x Paracolax tristalis (gele snuituil)
2x Pechipogo strigilata (baardsnuituil)
29x Rivula sericealis (stro-uiltje)
2x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
3x Spilosoma lubricipeda (witte tijger)
8x Spilosoma lutea (gele tijger)
10x Trisateles emortualis (geellijnsnuituil)
1x Zanclognatha lunalis (maansnuituil)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
3x Anarsia innoxiella (esdoornscheutboorder) – PRE.SW.1640.17.M.FU.58 – Deze waarnemingen zijn voorlopig de 2de bevestigde waarnemingen van deze soort in ons land sinds de splitsing van Anarsia innoxiella en Anarsia lineatella.  De eerste bevestigde waarneming van deze soort was in Dilsen-Stokkem op 02-07-2016 ook met de werkgroep toen één exemplaar werd gevangen en nu werd gegenitaliseerd.
1x Argolamprotes micella (frambozenpalpmot)
4x Dichomeris derasella (sleedoornpalpmot)
1x ♂ Eulamprotes unicolorella (purpertandboegsprietmot) – PRE.SW.1641.17.M.FU.59
1x Parachronistis albiceps (zebramot)
5x Teleiodes luculella (maanpalpmot)
5x Teleiodes sequax (veelkleurige maanpalpmot)
1x Teleiodes vulgella (gammapalpmot)
1x Thiotricha subocellea (kustoogje)
 
- Geometridae (spanners):
17x Alcis repandata (variabele spikkelspanner)
38x Angerona prunaria (oranje iepentakvlinder)
1x Apeira syringaria (seringenvlinder)
3x Asthena albulata (wit spannertje)
5x  Biston betularia (peper-en-zoutvlinder)
1x Bupalus piniaria (dennenspanner)
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
36x Campaea margaritaria (appeltak)
15x Catarhoe cuculata (bonte walstrospanner)
9x  Catarhoe rubidata (roodbruine walstrospanner)
1x Cepphis advenaria (kleine herculesspanner)
1x Charissa pullata (steenoogspanner)
3x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
1x Chloroclystis v-ata (v-dwergspanner)
3x Cidaria fulvata (oranje bruinbandspanner)
49x Colostygia pectinataria (kleine groenbandspanner)
5x Comibaena bajularia (gevlekte zomervlinder)
9x Cosmorhoe ocellata (blauwbandspanner)
12x Cyclophora annularia (nekspindertje)
1x Cyclophora linearia (gele oogspanner)
11x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
1x Deileptenia ribeata (satijnen spikkelspanner)
15x Dysstroma truncata (schimmelspanner)
1x Ecliptopera capitata (springzaadspanner)
3x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
4x Electrophaes corylata (kleine wortelhoutspanner)
18x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
40x Epirrhoe galiata (walstrobandspanner)
1x Epirrhoe rivata (bosbandspanner)
7x  Eulithis prunata (wortelhoutspanner)
15x Eupithecia haworthiata (bosrankdwergspanner)
21x Eupithecia subfuscata (grijze dwergspanner)
2x Gandaritis pyraliata (gele agaatspanner)
5x Geometra papilionaria (zomervlinder)
12x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
1x Hemistola chrysoprasaria (tere zomervlinder)
37x Hemithea aestivaria (kleine zomervlinder)
2x Horisme spec.
3x Horisme tersata (egale bosrankspanner)
1x  Horisme vitalbata (bruine bosrankspanner)
15x Hydrelia flammeolaria (geel spannertje)
7x Hydrelia sylvata (elzenspannertje)
1x  Hydriomena impluviata (groenbandspanner)
8x Hypomecis punctinalis (ringspikkelspanner)
46x Hypomecis roboraria (grote spikkelspanner)
46x Idaea aversata (grijze stipspanner)
1x Idaea biselata (schildstipspanner)
4x Idaea deversaria (dubbellijnstipspanner)
56x Idaea fuscovenosa (dwergstipspanner)
1x Idaea seriata (paardenbloemspanner)
2x Lampropteryx suffumata (fraaie walstrospanner)
6x Ligdia adustata (aangebrande spanner)
19x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Lomographa bimaculata (tweevlekspanner)
8x Lomographa temerata (witte schaduwspanner)
6x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
3x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
1x Macaria signaria (lariksspanner)
6x Macaria wauaria (zwarte-w-vlinder)
5x Melanthia procellata (witvlekbosrankspanner)
1x Mesoleuca albicillata (brummelspanner)
1x Minoa murinata (bruin spannertje)
8x Opisthograptis luteolata (hagedoornvlinder)
56x Parectropis similaria (witvlekspikkelspanner)
1x Pasiphila chloerata (sleedoorndwergspanner)
10x Pasiphila rectangulata (groene dwergspanner)
15x Peribatodes rhomboidaria (taxusspikkelspanner)
3x Petrophora chlorosata (varenspanner)
6x Philereme transversata (wegedoornspanner)
20x Philereme vetulata (sporkehoutspanner)
15x Plagodis dolabraria (lindeknotsvlinder)
16x Rhodostrophia vibicaria (paarsbandspanner)
1x Scopula floslactata (roomkleurige stipspanner)
3x Scopula marginepunctata (prachtstipspanner)
4x Scopula nigropunctata (zwartstipspanner)
2x Stegania cararia (zoomvlekspanner)
1x Thera obeliscata (naaldboomspanner)
4x Xanthorhoe designata (koolbandspanner)
3x Xanthorhoe fluctuata (zwartbandspanner)
 
- Glyphipterigidae (parelmotten):
2x Glyphipterix simpliciella (kleine parelmot)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
 
- Hepialidae (wortelboorders):
11x Pharmacis lupulina (slawortelboorder)
 
- Lasiocampidae (spinners):
7x Dendrolimus pini (dennenspinner)
4x Macrothylacia rubi (veelvraat)
8x Odonestis pruni (kersenspinner)
 
- Limacodidae (slakrupsen):
19x Apoda limacodes (slakrups)
 
- Noctuidae (uilen):
8x Abrostola asclepiadis (engbloemkapje)
3x Abrostola triplasia (donker brandnetelkapje)
3x Acronicta aceris (bont schaapje)
2x Acronicta alni (elzenuil)
1x Acronicta auricoma (goudhaaruil)
1x Acronicta leporina (schaapje)
2x Acronicta rumicis (zuringuil)
5x Acronicta psi / tridens
2x Acronicta strigosa (moerasbos-uil)
1x Actinotia polyodon (gevlamde uil)
74x Agrotis exclamationis (gewone worteluil)
1x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
1x Agrotis puta (puta-uil)
25x Anaplectoides prasina (bruine groenuil)
9x Apamea crenata (variabele grasuil)
10x Apamea epomidion (zwartrandgrasuil)
14x Apamea monoglypha (graswortelvlinder)
4x Apamea sordens (kweekgrasuil)
30x Apamea sublustris (okergele grasuil)
1x Autographa gamma (gamma-uil)
3x Autographa jota (jota-uil)
135x Axylia putris (houtspaander)
2x Caradrina morpheus (morpheusstofuil)
10x Charanyca ferruginea (randvlekuil)
15x Charanyca trigrammica (drielijnuil)
30x Chersotis multangula (getekende walstro-uil)
71x Craniophora ligustri (schedeldrager)
38x Deltote pygarga (donkere marmeruil)
15x Diachrysia chrysitis (koperuil)
15x Diarsia brunnea (bruine breedvleugeluil)
3x Diarsia rubi (gewone breedvleugeluil)
4x Elaphria venustula (gemarmerd heide-uiltje)
17x Euplexia lucipara (levervlek)
2x Graphiphora augur (dubbelpijl-uil)
4x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
1x Hoplodrina blanda (egale stofuil)
40x Hoplodrina octogenaria (gewone stofuil)
24x Hoplodrina respersa (grijze stofuil )
15x Lacanobia oleracea (groente-uil)
1x Lacanobia thalassina (w-uil)
2x Lateroligia ophiogramma (moeras-grasuil)
1x Mamestra brassicae (kooluil)
8x Melanchra persicariae (perzikkruiduil)
15x Moma alpium (gevlekte groenuil)
21x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
7x Mythimna impura (stompvleugelgrasuil)
3x Mythimna l-album (witte-l-uil)
3x Mythimna pallens (bleke grasuil)
23x Mythimna sicula (wortelstreepgrasuil)
1x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
54x Noctua pronuba (huismoeder)
15x Ochropleura plecta (haarbos)
4x Oligia fasciuncula (oranjegeel halmuiltje)
3x Oligia latruncula (donker halmuiltje)
165x Oligia spec.
1x Oligia strigilis (gelobd halmuiltje)
4x Panthea coenobita (schijn-nonvlinder)
7x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
104x Polia nebulosa (marmeruil)
2x Subacronicta megacephala (schilddrager)
5x Trachea atriplicis (meldevlinder)
58x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
23x Xestia triangulum (driehoekuil)
 
- Nolidae (visstaartjes):
1x Earias clorana (kleine groenuil)
28x Pseudoips prasinana (zilveren groenuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
1x Cerura vinula (hermelijnvlinder)
2x Drymonia obliterata (beukentandvlinder)
1x Gluphisia crenata (populierentandvlinder)
5x Notodonta dromedarius (dromedaris)
1x Notodonta ziczac (kameeltje)
12x Phalera bucephala (wapendrager)
1x Ptilodon cucullina (esdoorntandvlinder)
1x  Stauropus fagi (eekhoorn)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
1x Crassa unitella (zwamboorder)
1x Hofmannophila pseudospretella (bruine huismot)
 
- Praydidae (gladkopjes):
1x Prays fraxinella (essenmot)
 
- Psychidae (zakdragers):
2x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
2x Aphomia sociella (hommelnestmot)
3x Elegia similella (armbandmot)
2x Salebriopsis albicilla (geelkoplichtmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
10x Deilephila elpenor (groot avondrood )
6x  Deilephila porcellus (klein avondrood)
3x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
35x Sphinx ligustri (ligusterpijlstaart)
5x Sphinx pinastri (dennenpijlstaart)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris bergmanniana (gouden boogbladroller)
2x Acleris forsskaleana (kleine boogbladroller)
1x Adoxophyes orana (vruchtbladroller)
20x Aleimma loeflingiana (zonnesproetbladroller)
2x Ancylis mitterbacheriana (oranje haakbladroller)
6x Archips crataegana (meidoornbladroller)
22x Archips podana (grote appelbladroller)
36x Archips xylosteana (gevlamde bladroller)
1x Celypha aurofasciana (goudlijnbladroller)
29x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
2x Celypha striana (paardenbloembladroller)
13x Cnephasia spec.
3x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
3x Epagoge grotiana (schemerbladroller)
1x ♂ Epiblema costipunctana (kruiskruidzadelmot) – PRE.SW.1642.17.M.FU.60
1x Epinotia signatana (bruine oogbladroller)
7x Gypsonoma dealbana (loofboombladroller)
2x Hedya nubiferana (gewone witvlakbladroller)
1x Isotrias rectifasciana (v-bandbladroller)
3x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
6x Lozotaenia forsterana (gemarmerde drievlekbladroller)
1x Neosphaleroptera nubilana (geelkwastbladroller) – Deze zeldzame soort is nieuw voor de provincie Namen !!!
1x Notocelia rosaecolana (rozenhermelijnbladroller)
1x Olethreutes arcuella (geisha)
1x Pammene regiana (maanmot)
26x Pandemis cerasana (kersenbladroller)
3x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
1x Piniphila bifasciana (tweebandbladroller)
4x Pseudargyrotoza conwagana (zilvervlekbladroller)
1x Spilonota ocellana (rode knopbladroller)
45x Tortrix viridana (groene eikenbladroller)
 
Stop van de nachtvangst om 05.00 bij een temperatuur van 11 °C. Het was onbewolkt en windstil.
 
Het was weerom een heel goeie vangst met verschillende leuke en interessante soorten die we optekenden. We hadden alweer een nieuwe soort voor ons land en we kwamen uit op een totaal aantal soorten van 270 zonder de dagvangst! Het totaal aantal opgetekende exemplaren tijdens de nachtvangst was 3.232!
 
Ik dank vooral Christophe Goffin en Christophe Gruwier om hun medewerking te verlenen. Ook aan de deelnemers van deze excursie: Yvon, Ben, Chris, Johan, Dries, Tom en Daniel.
Ook dank ik Zoë die steeds de verslagen van de werkgroep nakijkt en voorziet van Nederlandse benamingen.
 

Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Rhodostropha vibicaria - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Brenthis daphne - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Ben Steeman
Brenthis daphne - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Ben Steeman
Synanthedon andrenaeformis - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Ben Steeman
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Abrostola asclepiadis - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Acronicta alni - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Anaplectoides prasina - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Anarsia innoxiella - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Ancylosis cinnamomella - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Apamea epomidion - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Apamea sublustris - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Catarhgoe cucullata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Catarhoe rubidata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Charissa pullata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Cidaria fulvata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora currucipennella - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Cyclophora annularia - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Deilephila porcellus - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Ben Steeman
Depressaria libanotidella - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Ecliptopera capitata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Eupithecia venosata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Groepsfoto - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Ben Steeman
Hoplodrina respersa - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Idaea rusticata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Macaria wauaria - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Moma alpium - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Neospaleroptera nubilana - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Neospaleroptera nubilana - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Odonestis pruni - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Orophia ferrugella - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Pammene regiana - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Panthea coenobita - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Philereme transversata - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Sphinx ligustri - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Dries De Vreeze
Teleiodes sequax - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert
Zanclognatha lunalis - Furfooz ~ Parc national de Furfooz (Namen) 10-06-2017 ©Steve Wullaert