You are here

Home
www.bladmineerders.be: 

Caloptilia robustella Jäckh, 1972

Eikensteltmot
Caloptilia alchimiella - Eikensteltmot
Familie: 
Imago: 

Voorvleugel met gele voorrandsvlek die langs de buitenkant niet verlengd is naar de apex. Bij Caloptilia alchimiella is die vlek wél verlengd langs de voorrand.

Mijn: 

Niet te onderscheiden van de mijn van Caloptilia alchimiella.

Cocon/pop: 

De cocon aan de onderzijde van het blad zou iets geelachtiger zijn dan die van Caloptilia alchimiella.

Opmerkingen: 
  • Zeldzamer dan de verwante Caloptilia alchimiella, maar toch op heel wat plaatsen verspreid over het hele land waargenomen.
Waardplanten: 
Fagus sylvatica
Beuk
Quercus robur
Zomereik
Verspreiding België: 

Uit het hele land vermeld. Volgens sommige auteurs zou de soort in iets meer xerotherme biotopen leven.

Verspreiding algemeen: 

Palaearctisch: Europa, maar niet gewoon in het zuiden, Oekraïne (http://www.gracillariidae.net/species_by_code/CALOROBU). Komt voor in al onze buurlanden.

Levenscyclus: 

Enkele niet van elkaar te onderscheiden generaties per jaar: rupsen in mei-juni en van augustus tot oktober; motjes van april tot november. De pop overwintert.