You are here

Home

14-08-2021 Ekeren ~ De Oude Landen

Hydraecia petasitis - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 14 augustus '21 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders voor de eerste keer naar De Oude Landen te Ekeren geweest. De Oude Landen bestaat uit een mooie kronkelende beek, grillig gevormde rietkragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. Het is een natuurgebied die omringd is door stedelijk gebied en tegelijkertijd bekend is om zijn bloemenpracht, zoals de wilde orchideëen, maar ook voor bepaalde specifieke vogels en vlinders.

Bronvermelding: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/oude-landen#beschrijving

We maakten zoals gewoonlijk een wandeling doorheen het gebied en tekenden voor het eerst dit jaar al een hoopje bladmijnen op... het seizoen is begonnen!

We stelden in totaal 7 bakken op en hingen een aantal wijntouwen uit. Ook werden feromonen gebruikt.

De uitschieters van deze excursie waren:

1. Oxypteryx immaculatella - grijstandboegsprietmot : Deze soort die onze werkgroep in 2017 nieuw ontdekte voor België is nieuw voor de provincie Antwerpen!

2. Caryocolum blandulella - lichte kustmot : Deze zeldzame soort die tot voorheen alleen aan de kust voorkwam is nieuw voor de provincie Antwerpen!

3. Hydraecia petasitis - groot-hoefbladboorder : Deze zeldzame en zeer lokale soort werd tijdens deze excursie in aantal aangetroffen. Maar liefst 9 exemplaren werden gevonden.  We vonden 7 ex. op licht en 2 ex. op wijntouw.Ekeren, Antwerpen, Belgium (ES98) 14/08/2021 De Oude Landen   Temp.: 17,5°C – 13°C Clouds: 4/8
Family Species Ned. naam AANTAL Way of recording OPMERKING
Hepialidae          
  Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) hopwortelboorder 1 on light  
  Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) oranje wortelboorder 2 on light  
Nepticulidae          
  Fomoria septembrella (Stainton, 1849) hertshooimineermot 1 leaf mine  
  Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859) meidoornhoekmineermot 1 leaf mine  
Heliozelidae          
  Heliozela sericiella (Haworth, 1828) eikenzilvervlekmot 1 leaf mine  
Tischeriidae          
  Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) gewone eikenvlekmot 2 leaf mine  
Tineidae          
  Monopis weaverella (Scott, 1858) witvlekkijkgaatje 1 observed during daytime  
  Monopis weaverella (Scott, 1858) witvlekkijkgaatje 1 on light  
Bucculatricidae          
  Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 eikenooglapmot 1 on light  
  Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 eikenooglapmot 1 on light  
Sesiidae          
  Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) frambozenglasvlinder 1 observed during daytime  
  Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783) wilgenwespvlinder 1 pheromone  
Gracillariidae          
  Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) goudvleksteltmot 1 on light  
  Caloptilia robustella Jäckh, 1972 eikensteltmot 1 on light  
  Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835 hertshooisteltmot 2 leaf mine  
  Callisto denticulella (Thunberg, 1794) roestmijnmot 10 leaf mine  
  Parornix anglicella (Stainton, 1850) meidoornzebramot 2 leaf mine  
  Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 paardenkastanjemineermot 650 leaf mine  
  Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843) abeelvouwmot 1 leaf mine  
  Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796) vruchtboomvouwmot 1 leaf mine  
Yponomeutidae          
  Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796) wilgenstippelmot 40 on light  
Plutellidae          
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 2 on light  
Argyresthiidae          
  Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) berkenpedaalmot 2 on light  
Lyonetiidae          
  Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) hangmatmot 5 leaf mine  
  Leucoptera malifoliella (Costa O., 1836) appelsneeuwmot 2 leaf mine  
Peleopodidae          
  Carcina quercana (Fabricius, 1775) vuurmot 2 on light  
Gelechiidae          
  Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) wondklaverpalpmot 1 on light  
  Brachmia blandella (Fabricius, 1798) puntvleugelpalpmot 1 on light  
  Brachmia blandella (Fabricius, 1798) puntvleugelpalpmot 1 on light  
  Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) rietpalpmot 1 on light  
  Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775) oranje mospalpmot 1 observed during daytime  
  Oxypteryx immaculatella (Douglas, 1850) grijstandboegsprietmot 1 on light PRE.SW.3748.21.M.EKER.5
  Oxypteryx wilkella (Linnaeus, 1758) zilverbandpalpmot 7 on light  
  Caryocolum blandulella (Tutt, 1887) lichte kustmot 1 on light PRE.SW.3749.21.M.EKER.6
Elachistidae          
  Elachista maculicerusella (Bruand, 1859) grijsgevlekte grasmineermot 5 on light  
Coleophoridae          
  Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) fruitboomkokermot 3 on light  
  Coleophora peribenanderi Toll, 1943 distelkokermot 1 on light PRE.SW.3745.21.M.EKER.2
  Coleophora therinella Tengström, 1848 zwaluwtongkokermot 1 on light PRE.SW.3746.21.F.EKER.3
Ethmiidae          
  Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) grote zwartwitmot 1 on light  
  Ethmia quadrillella (Goeze, 1783) kleine zwartwitmot 2 on light  
Momphidae          
  Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone wilgenroosjesmot 1 observed during daytime  
  Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone wilgenroosjesmot 1 on light  
  Mompha raschkiella (Zeller, 1839) tweekleurige wilgenroosjesmot 1 on light  
Pterophoridae          
  Adaina microdactyla (Hübner, 1813) dwergvedermot 1 observed during daytime  
  Adaina microdactyla (Hübner, 1813) dwergvedermot 4 on light  
  Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) windevedermot 3 on light  
  Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) sneeuwwitte vedermot 2 wine-roping  
Epermeniidae          
  Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783) mineerborstelmot 2 caterpillar  
Choreutidae          
  Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) brandnetelmot 2 observed during daytime  
Tortricidae          
  Epagoge grotiana (Fabricius, 1781) schemerbladroller 6 on light  
  Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) koolbladroller 6 on light  
  Pandemis cerasana (Hübner, 1786) kersenbladroller 4 on light  
  Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) leverkleurige bladroller 4 on light  
  Acleris emargana (Fabricius, 1775) gehakkelde bladroller 1 on light  
  Acleris laterana (Fabricius, 1794) variabele driehoekbladroller 9 on light  
  Aethes rubigana (Treitschke, 1830) donker c-smalsnuitje 1 on light  
  Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) distelbladroller 9 on light  
  Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) kanariepietje 1 on light  
  Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852) sint-jacobsbladroller 1 on light  
  Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811) dof smalsnuitje 4 on light  
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 11 on light  
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 2 observed during daytime  
  Celypha rufana (Scopoli, 1763) smallijnbladroller 1 on light  
  Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775) bonte haakbladroller 25 on light  
  Ancylis diminutana (Haworth, 1811) lichte haakbladroller 1 on light  
  Ancylis diminutana (Haworth, 1811) lichte haakbladroller 1 on light  
  Epinotia nisella (Clerck, 1759) variabele oogbladroller 39 on light  
  Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775) scherpe hermelijnbladroller 1 on light  
  Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) grootkopbladroller 1 on light  
  Cydia amplana (Hübner, 1800) oranje eikenbladroller 29 on light  
  Cydia splendana (Hübner, 1799) gewone spiegelmot 9 on light  
  Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758) kommawortelmot 1 on light PRE.SW.3747.21.M.EKER.4
  Grapholita janthinana (Duponchel, 1843) rookkleurige fruitmot 2 on light  
  Grapholita compositella (Fabricius, 1775) sergeant-majoortje 1 observed during daytime  
  Pammene argyrana (Hübner,[1799) fruitdwergbladroller 2 on light  
Cossidae          
  Cossus cossus (Linnaeus, 1758) wilgenhoutrups 1 on light  
Limacodidae          
  Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) slakrups 5 on light  
Pieridae          
  Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) citroenvlinder 1 observed during daytime  
  Pieris napi (Linnaeus, 1758) klein geaderd witje 1 observed during daytime  
Nymphalidae          
  Araschnia levana (Linnaeus, 1758) landkaartje 1 observed during daytime  
  Aglais io (Linnaeus, 1758) dagpauwoog 1 observed during daytime  
  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) hooibeestje 1 observed during daytime  
  Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) bont zandoogje 1 observed during daytime  
  Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) oranje zandoogje 2 observed during daytime  
  Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) bruin zandoogje 4 observed during daytime  
Pyralidae          
  Acrobasis advenella (Zincken, 1818) mutsjeslichtmot 19 on light  
  Acrobasis suavella (Zincken, 1818) roodstreepmutsjeslichtmot 2 observed during daytime  
  Euzophera pinguis (Haworth, 1811) tweekleurige lichtmot 5 on light  
  Phycitodes albatella (Ragonot, 1887) grootvlekweidemot 1 on light PRE.SW.3744.21.M.EKER.1
  Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) pinokkiomot 1 on light  
  Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775) strooiselmot 3 on light  
Crambidae          
  Anania coronata (Hufnagel, 1767) gewone coronamot 2 on light  
  Anania crocealis (Hübner, 1796) gegolfde lichtmot 1 on light  
  Nascia cilialis (Hübner, 1796) moerasduiveltje 1 on light  
  Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) weegbreemot 1 on light  
  Patania ruralis (Scopoli, 1763) parelmoermot 38 on light  
  Patania ruralis (Scopoli, 1763) parelmoermot 1 wine-roping  
  Patania ruralis (Scopoli, 1763) parelmoermot 11 observed during daytime  
  Udea ferrugalis (Hübner, 1796) oranje kruidenmot 1 on light  
  Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) gezoomde valkmot 1 observed during daytime  
  Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) bonte valkmot 9 on light  
  Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) variabele granietmot 3 on light  
  Calamotropha paludella (Hübner, 1824) lisdoddesnuitmot 2 on light  
  Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775) moerasgrasmot 1 on light  
  Agriphila selasella (Hübner, 1813) smalle witlijngrasmot 1 on light  
  Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) blauwooggrasmot 1 observed during daytime  
  Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) blauwooggrasmot 7 on light  
  Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775) variabele grasmot 11 on light  
  Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) drietandvlakjesmot 2 on light  
  Catoptria verellus (Zincken, 1817) zwartbruine vlakjesmot 2 on light  
  Platytes alpinella (Hübner, 1813) baardsnuitmot 1 on light  
  Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775) duikermot 32 on light  
  Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) kroosvlindertje 15 on light  
  Donacaula forficella (Thunberg, 1794) liesgrassnuitmot 10 on light  
Drepanidae          
  Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) berkeneenstaart 2 on light  
  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) braamvlinder 2 on light  
  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) braamvlinder 3 wine-roping  
Lasiocampidae          
  Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) hageheld 2 on light  
  Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) hageheld 4 observed during daytime  
  Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) hageheld 2 observed during daytime  
  Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) rietvink 57 on light  
Sphingidae          
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 1 observed during daytime  
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 16 on light  
Geometridae          
  Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) aangebrande spanner 1 on light  
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 35 on light  
  Stegania trimaculata (De Villers, 1789) drievlekspanner 1 on light  
  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) klaverspanner 4 on light  
  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) klaverspanner 1 observed during daytime  
  Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) donker klaverblaadje 11 on light  
  Macaria liturata (Clerck, 1759) gerimpelde spanner 1 on light  
  Macaria notata (Linnaeus, 1758) klaverblaadje 1 observed during daytime  
  Macaria notata (Linnaeus, 1758) klaverblaadje 3 on light  
  Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) hagedoornvlinder 3 on light  
  Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) geelschouderspanner 1 on light  
  Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) iepentakvlinder 1 on light  
  Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) geelblad 1 on light  
  Selenia dentaria (Fabricius, 1775) herculesje 2 on light  
  Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) taxusspikkelspanner 1 observed during daytime  
  Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) taxusspikkelspanner 6 on light  
  Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) bruine grijsbandspanner 18 on light  
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 7 on light  
  Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) tweevlekspanner 1 on light  
  Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) gele kustspanner 2 on light  
  Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) kleine zomervlinder 1 on light  
  Idaea biselata (Hufnagel, 1767) schildstipspanner 1 on light  
  Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) vlekstipspanner 2 wine-roping  
  Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) vlekstipspanner 5 on light  
  Idaea subsericeata (Haworth, 1809) satijnstipspanner 11 on light  
  Timandra comae Schmidt A., 1931 lieveling 1 on light  
  Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) gestreepte goudspanner 3 observed during daytime  
  Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) gestreepte goudspanner 3 on light  
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 5 on light  
  Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) bruinbandspanner 1 observed during daytime  
  Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) bruinbandspanner 5 on light  
  Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) koolbandspanner 2 on light  
  Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine vierbandspanner 2 observed during daytime  
  Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine vierbandspanner 8 on light  
  Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) marmerspanner 3 on light  
  Eulithis testata (Linnaeus, 1761) oranje agaatspanner 1 on light  
  Aplocera efformata (Guenée, 1858) sint-janskruidblokspanner 1 observed during daytime  
  Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) kleine blokspanner 5 on light  
  Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) hennepnetelspanner 1 on light  
  Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) zwartkamdwergspanner 1 observed during daytime  
Notodontidae          
  Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) eikenprocessierups 29 on light  
  Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) dromedaris 13 on light  
  Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) kameeltje 4 on light  
  Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) berkenbrandvlerkvlinder 3 on light  
  Pheosia tremula (Clerck, 1759) brandvlerkvlinder 8 on light  
  Pterostoma palpina (Clerck, 1759) snuitvlinder 8 on light  
  Furcula furcula (Clerck, 1759) kleine hermelijnvlinder 2 on light  
Erebidae          
  Rivula sericealis (Scopoli, 1763) stro-uiltje 10 on light  
  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) bruine snuituil 7 on light  
  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) bruine snuituil 3 wine-roping  
  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) bruine snuituil 2 observed during daytime  
  Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) plakker 9 on light  
  Arctia caja (Linnaeus, 1758) grote beer 4 on light  
  Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) kleine beer 31 on light  
  Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) kleine beer 1 observed during daytime  
  Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) spaanse vlag 1 on light  
  Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) sint-jacobsvlinder 9 caterpillar  
  Eilema complana (Linnaeus, 1758) streepkokerbeertje 14 on light  
  Eilema griseola (Hübner, 1803) glad beertje 88 on light  
  Eilema griseola (Hübner, 1803) glad beertje 4 observed during daytime  
  Miltochrista miniata (Forster, 1771) rozenblaadje 13 on light  
  Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) muisbeertje 2 wine-roping  
  Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) muisbeertje 232 on light  
  Thumatha senex (Hübner, 1808) rondvleugelbeertje 2 on light  
  Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) boogsnuituil 2 wine-roping  
  Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) boogsnuituil 6 on light  
  Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834) gepijlde micro-uil 1 wine-roping  
  Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine sikkeluil 10 on light  
  Catocala nupta (Linnaeus, 1767) rood weeskind 2 wine-roping  
  Catocala nupta (Linnaeus, 1767) rood weeskind 1 on light  
  Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) bruine daguil 1 observed during daytime  
Nolidae          
  Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) zilveren groenuil 4 on light  
Noctuidae          
  Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) brandnetelkapje 2 on light  
  Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) donker brandnetelkapje 5 on light  
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 1 wine-roping  
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 2 on light  
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 1 observed during daytime  
  Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) koperuil 3 on light  
  Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) getekende gamma-uil 1 observed during daytime  
  Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) hazelaaruil 2 on light  
  Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) zuringuil 5 on light  
  Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) schedeldrager 3 on light  
  Amphipyra berbera Rungs, 1949 schijn-piramidevlinder 1 on light  
  Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) piramidevlinder 2 on light  
  Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) piramidevlinder 1 wine-roping  
  Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) zuidelijke stofuil 3 on light  
  Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) egale stofuil 1 on light  
  Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) gewone stofuil 1 on light  
  Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) geelvleugeluil 5 on light  
  Actinotia polyodon (Clerck, 1759) gevlamde uil 1 on light  
  Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) agaatvlinder 2 wine-roping  
  Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) agaatvlinder 2 on light  
  Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) geelbruine rietboorder 23 on light  
  Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) gele lis-boorder  5 wine-roping  
  Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) gele lis-boorder  71 on light  
  Hydraecia micacea (Esper, 1789) aardappelstengelboorder 25 on light  
  Hydraecia petasitis Doubleday, 1847 groot-hoefbladboorder 2 wine-roping  
  Hydraecia petasitis Doubleday, 1847 groot-hoefbladboorder 7 on light  
  Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809) gestippelde rietboorder 11 on light  
  Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) zandhalmuiltje 1 on light  
  Nonagria typhae (Thunberg, 1784) lisdoddeboorder 1 on light  
  Photedes fluxa (Hübner, 1809) gele duinrietboorder 2 on light  
  Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) heremietuil 3 on light  
  Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) groente-uil 7 on light  
  Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) witstipgrasuil 5 on light  
  Agrotis puta (Hübner, 1803) puta-uil 2 on light  
  Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone velduil 1 on light  
  Noctua comes Hübner, 1813 volgeling 1 on light  
  Noctua comes Hübner, 1813 volgeling 1 wine-roping  
  Noctua fimbriata (Schreber, 1759) breedbandhuismoeder 2 on light  
  Noctua interjecta Hübner, 1803 kleine huismoeder 12 on light  
  Noctua interjecta Hübner, 1803 kleine huismoeder 1 wine-roping  
  Noctua janthe (Borkhausen, 1792) open-breedbandhuismoeder 1 on light  
  Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) huismoeder 75 on light  
  Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) huismoeder 1 wine-roping  
  Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) haarbos 19 on light  
  Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) haarbos 2 wine-roping  
  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) zwarte-c-uil 28 on light  
  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) zwarte-c-uil 1 wine-roping  
  Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) vierkantvlekuil 1 on light  
      2285    

 

Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Heliozela sericiella - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter comparella - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Pennisetia hylaeformis - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Ancylis badiana - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Ancylis diminutana - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Aspitates ochrearia - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Ennomos autumnaria - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Eulamprotes wilkella - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Euthrix potatoria - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Hadena bicruris - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Helotropha leucostigma - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Helotropha leucostigma - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Hepialus humuli - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Hydraecia petasitis - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Ipimorpha retusa - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Lenisa geminipuncta - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Nonagria typhae - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert
Thalpophila matura - Ekeren ~ De Oude Landen (Antwerpen) 14-08-2021 ©Steve Wullaert