You are here

Home

18-07-2021 Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche

Autographa bractea - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert

Op zondag 18 juli '21 werden de netten terug uitgeslagen in de Vallei van de Holzwarche te Rocherath. Het bezochte gebied ligt onder de vleugels van Natagora en is een echt bijoux-tje. Het gebied is 77 hectare groot en ligt tussen Rocherath en Mürringen. Er zijn verschillende biotopen aanwezig in het gebied: van venige, drassige weiden tot met bosbes begroeide dennenbossen. De weiden zijn op sommige plaatsen zeer bloemrijk. Er staat onder andere adderwortel (Persicaria bistorta), bergvenkel (Meum athamanticum), betonie (Stachys officinalis), valse salie (Teucrium scorodonia), bergcentaurie (Centaurea montana), grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) en nog vele andere zeldzame soorten planten, die heel wat bijzondere vlindersoorten met zich meebrengen. Zoals gewoonlijk maakten we eerst een wandeling doorheen het gebied om te zien wat we allemaal konden vinden.

We stelden ons na de dagvangst op in twee verschillende groepen. één groep stond aan de steengroeve en de andere aan het beekje "Kleinfüllenbach" en aan de kleine steengroeve. In totaal werden 12 bakken uitgezet op de twee verschillende locaties. De gegevens in de lijst zijn gezamelijk.

Uitschieters van deze excursie zijn:

1. Antispilina ludwigi - adderwortelgaatjesmaker : In 2017 door de Werkgroep Bladmineerders als nieuw voor de Belgische fauna gevonden. Sindsdien zijn er sporadisch waarnemingen van mijnen gemeld maar nooit in hoge aantallen.

2. Phyllonorycter scopariella - bremstengelvouwmot : Een zeer zeldzame en lokale soort die enkel na 2004 werd gemeld uit Limburg, Luik en Luxemburg. Zowel de imago's als de mijnen worden zelden gemeld.

3. Anchinia cristalis - rode peperboommot : Een zeer zeldzame en lokale soort die als rups, waar de waardplant groeit, wel meer wordt gevonden. Maar de imago's laten zich niet zo vlug zien.

4. Aplocera praeformata - bonte blokspanner : Zeer zeldzaam in ons land. Voornamelijk te vinden in de provincie Luik in bergachtige gebieden tegen de Duitse grens.

5. Autographa bractea - zilvervenster : Voor 1980 was deze soort nog verspreid in ons land. Zelfs tot in Antwerpen. Sinds 2004 is deze zeer zeldzame soort alleen nog te vinden in Namen, Luik en Luxemburg.

6. Syngrapha interrogationis - schijn-gamma-uil : Een zeer lokale en zeldzame soort in ons land. Deze soort die op heide en bosbes leeft wordt de laatste jaren vooral gemeld uit de provincie Luik en Luxemburg.

7. Eupithecia expallidata - kruiskruiddwergspanner : Deze zeldzame soort wordt voornamelijk in het zuid-oostelijke deel van ons land waargenomen maar ook daar nooit in hoge aantallen.


Rocherath, Liège, Belgium 18/07/2021   Vallée de la Holzwarche Temp.: 14,5°C – 5°C
Family Species Ned. naam AANTAL Way of recording
Opostegidae        
  Opostega salaciella (Treitschke, 1833) witte oogklepmot 1 on light
Heliozelidae        
  Antispilina ludwigi Hering, 1941 adderwortelgaatjesmaker  4 leaf mine
Adelidae        
  Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) geelbandlangsprietmot 2 on light
  Nemophora metallica (Poda, 1761) gouden langsprietmot 1 observed during daytime
Meessiidae        
  Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852) zandkroeskopje 12 on light
Gracillariidae        
  Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846) bremstengelvouwmot 1 on light
Yponomeutidae      
  Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805) witkraagduifmot 1 on light
  Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) egale duifmot 1 on light
  Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796) wilgenstippelmot 1 on light
Plutellidae        
  Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840) kruidkersmot 1 on light
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 3 on light
Argyresthiidae        
  Argyresthia brockeella (Hübner, 1813) sierlijke pedaalmot 2 on light
  Argyresthia conjugella Zeller, 1839 grote pedaalmot 3 on light
Oecophoridae        
  Harpella forficella (Scopoli, 1763) bruine molmboorder 1 on light
Depressariidae        
  Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) bleke kaartmot 1 on light
  Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832) gele bremkaartmot 1 on light
  Anchinia cristalis (Scopoli, 1763) rode peperboommot 1 on light
Cosmopterigidae      
  Limnaecia phragmitella Stainton, 1851 lisdoddeveertje 1 on light
Gelechiidae        
  Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) wondklaverpalpmot 1 on light
  Anarsia spartiella (Schrank, 1802) bremscheutboorder 4 on light
  Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) bosbespalpmot 1 on light
  Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) rietpalpmot 2 wine-roping
  Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) rietpalpmot 16 on light
  Oxypteryx atrella (Denis & Schiffermüller, 1775) geeltandboegsprietmot 1 on light
  Gelechia muscosella Zeller, 1839 donkere haakpalpmot 1 on light
  Gelechia sororculella (Hübner, 1817) haakpalpmot 3 on light
  Sophronia semicostella (Hübner, 1813) bruine zoompalpmot 2 on light
Elachistidae        
  Elachista alpinella Stainton, 1854 alpenzeggemineermot 1 on light
Momphidae        
  Mompha raschkiella (Zeller, 1839) tweekleurige wilgenroosjesmot 1 on light
Blastobasidae        
  Hypatopa binotella (Thunberg, 1794) vijfvlekspaandermot 5 on light
Pterophoridae        
  Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) ereprijsvedermot 4 on light
Tortricidae        
  Paramesia gnomana (Clerck, 1759) scherpbandbladroller 11 on light
  Archips podana (Scopoli, 1763) grote appelbladroller 5 on light
  Clepsis consimilana (Hübner, 1817) tuinbladroller 1 on light
  Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) koolbladroller 1 on light
  Pandemis cerasana (Hübner, 1786) kersenbladroller 24 on light
  Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) leverkleurige bladroller 6 on light
  Eana argentana (Clerck, 1759) zilverbladroller 3 on light
  Apotomis capreana (Hübner, 1817) wilgenmarmerbladroller 3 on light
  Celypha cespitana (Hübner, 1817) oranjegele lijnbladroller 1 on light
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 2 observed during daytime
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 19 on light
  Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775) paardenbloembladroller 2 on light
  Hedya nubiferana (Haworth, 1811) gewone witvlakbladroller 20 on light
  Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775) woudbladroller 1 on light
  Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775) roestlijnbladroller 2 observed during daytime
  Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775) roestlijnbladroller 1 on light
  Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) sparrenbladroller 2 on light
  Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775) dwarsstreephaakbladroller 1 on light
  Ancylis laetana (Fabricius, 1775) witte haakbladroller 2 on light
  Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761) fraaie oogbladroller 1 on light
  Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840) berkenoogbladroller 1 on light
  Epinotia nanana (Treitschke, 1835) kleine oogbladroller 1 on light
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 2 observed during daytime
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 1 on light
  Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775) zwartwit knoopvlekje 20 on light
  Eucosma cana (Haworth, 1811) distelknoopvlekje 8 on light
  Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828) loofboombladroller 2 on light
  Notocelia trimaculana (Haworth, 1811) breedgehaakte hermelijnbladroller 1 on light
  Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) bramenbladroller 1 on light
  Rhopobota naevana (Hübner, 1817) topspinnertje 1 on light
  Cydia fagiglandana (Zeller, 1841) beukenspiegelmot 2 on light
  Cydia splendana (Hübner, 1799) gewone spiegelmot 9 on light
  Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) hertshooibladroller 10 on light
  Pammene fasciana (Linnaeus, 1761) gewone dwergbladroller 1 on light
Cossidae        
  Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) gestippelde houtvlinder 1 on light
Hesperiidae        
  Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) geelsprietdikkopje 2 observed during daytime
  Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) zwartsprietdikkopje 5 observed during daytime
Pieridae        
  Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) citroenvlinder 2 observed during daytime
  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) groot koolwitje 2 observed during daytime
  Pieris napi (Linnaeus, 1758) klein geaderd witje 2 observed during daytime
Nymphalidae        
  Brenthis ino (Rottemburg, 1775) purperstreepparelmoervlinder 5 observed during daytime
  Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) zilveren maan 3 observed during daytime
  Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) atalanta 14 observed during daytime
  Aglais io (Linnaeus, 1758) dagpauwoog 7 observed during daytime
  Aglais urticae (Linnaeus, 1758) kleine vos 25 observed during daytime
  Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) koevinkje 15 observed during daytime
Pyralidae        
  Assara terebrella (Zincken, 1818) fijnsparkegelmot 3 on light
  Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775) sparappelboorder 5 on light
  Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) egale sparappelboorder 1 on light
  Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) pinokkiomot 1 on light
Crambidae        
  Anania coronata (Hufnagel, 1767) gewone coronamot 1 on light
  Anania hortulata (Linnaeus, 1758) bonte brandnetelmot 4 on light
  Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) lichte coronamot 6 on light
  Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775) salielichtmot 10 on light
  Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) weegbreemot 1 on light
  Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) zwerfstreepmot 2 on light
  Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775) witvlekkruidenmot 3 on light
  Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775) grijze kruidenmot 1 on light
  Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) lichte granietmot 118 on light
  Eudonia pallida (Curtis, 1827) moerasgranietmot 6 on light
  Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) oranje granietmot 1 on light
  Calamotropha paludella (Hübner, 1824) lisdoddesnuitmot 1 on light
  Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) blauwooggrasmot 14 on light
  Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) drietandvlakjesmot 5 on light
  Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775) gelijnde vlakjesmot 2 observed during daytime
  Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775) gelijnde vlakjesmot 17 on light
  Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) egale vlakjesmot 4 on light
  Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) gewone grasmot 4 on light
  Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) gewone grasmot 2 observed during daytime
  Crambus perlella (Scopoli, 1763) bleke grasmot 6 on light
  Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) waterleliemot 9 on light
Drepanidae        
  Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) vuursteenvlinder 10 on light
  Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) tweestip-orvlinder 4 on light
  Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) peppel-orvlinder 1 on light
  Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775) orvlinder 1 on light
  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) braamvlinder 4 on light
Lasiocampidae        
  Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) hageheld 1 observed during daytime
  Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) hageheld 1 on light
  Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) rietvink 2 on light
Sphingidae        
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 13 on light
  Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 ligusterpijlstaart 2 on light
  Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 dennenpijlstaart 4 on light
  Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) groot avondrood 8 on light
  Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) klein avondrood 4 on light
Geometridae        
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 81 on light
  Macaria brunneata (Thunberg, 1784) bosbesbruintje 1 on light
  Macaria liturata (Clerck, 1759) gerimpelde spanner 4 on light
  Macaria notata (Linnaeus, 1758) klaverblaadje 4 on light
  Macaria signaria (Hübner, 1809) lariksspanner 2 on light
  Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) hagedoornvlinder 1 on light
  Selenia dentaria (Fabricius, 1775) herculesje 1 on light
  Biston betularia (Linnaeus, 1758) peper-en-zoutvlinder 35 on light
  Alcis repandata (Linnaeus, 1758) variabele spikkelspanner 14 on light
  Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) satijnen spikkelspanner 5 on light
  Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) grote spikkelspanner 2 on light
  Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) bruine grijsbandspanner 11 on light
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 1 observed during daytime
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 12 on light
  Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) witte schaduwspanner 1 on light
  Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761) appeltak 38 on light
  Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) rode dennenspanner 2 on light
  Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) grijsgroene zomervlinder 12 on light
  Geometra papilionaria Linnaeus, 1758 zomervlinder 16 on light
  Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) geblokte zomervlinder 1 on light
  Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) kleine zomervlinder 1 on light
  Idaea aversata (Linnaeus, 1758) grijze stipspanner 29 on light
  Idaea biselata (Hufnagel, 1767) schildstipspanner 2 on light
  Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) vlekstipspanner 19 on light
  Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) dwergstipspanner 1 on light
  Scopula immutata (Linnaeus, 1758) bosspanner 8 on light
  Cyclophora linearia (Hübner, 1799) gele oogspanner 1 on light
  Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) gestreepte goudspanner 1 observed during daytime
  Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) gestreepte goudspanner 1 on light
  Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) bonte walstrospanner 2 on light
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 3 on light
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 2 on light
  Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) bosbandspanner 1 on light
  Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) bruinbandspanner 4 on light
  Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) late bremspanner 3 on light
  Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) vierbandspanner 1 on light
  Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) geoogde bandspanner 1 on light
  Euphyia biangulata (Haworth, 1809) dubbelhoekbandspanner 1 on light
  Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) brummelspanner 1 on light
  Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) variabele spanner 2 on light
  Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) kleine groenbandspanner 1 observed during daytime
  Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) kleine groenbandspanner 7 on light
  Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761) gehoekte schimmelspanner 1 on light
  Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) schimmelspanner 2 on light
  Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839) springzaadspanner 4 on light
  Eulithis populata (Linnaeus, 1758) gewone agaatspanner 7 on light
  Eulithis testata (Linnaeus, 1761) oranje agaatspanner 1 wine-roping
  Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775) gele agaatspanner 44 on light
  Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) fraaie walstrospanner 1 on light
  Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) geel spannertje 1 on light
  Aplocera praeformata (Hübner, 1826) bonte blokspanner 2 on light
  Odezia atrata (Linnaeus, 1758) rouwspanner 3 observed during daytime
  Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) hennepnetelspanner 17 on light
  Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) v-dwergspanner 2 on light
  Eupithecia expallidata Doubleday, 1856 kruiskruiddwergspanner 1 on light
  Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) vlasbekdwergspanner 4 on light
  Eupithecia nanata (Hübner, 1813) smalvleugeldwergspanner 2 on light
  Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 vingerhoedskruiddwergspanner 3 on light
  Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813) wilgendwergspanner 1 on light
  Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) bosbesdwergspanner 10 on light
  Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) groene dwergspanner 1 on light
Notodontidae        
  Clostera pigra (Hufnagel, 1766) donkere wapendrager 3 on light
  Drymonia obliterata (Esper, 1785) beukentandvlinder 2 on light
  Gluphisia crenata (Esper, 1785) populierentandvlinder 1 on light
  Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) kameeltje 3 on light
  Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) berkenbrandvlerkvlinder 1 on light
  Pheosia tremula (Clerck, 1759) brandvlerkvlinder 6 on light
  Pterostoma palpina (Clerck, 1759) snuitvlinder 2 on light
  Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) kroonvogeltje 19 on light
  Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) wapendrager 10 on light
  Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) eekhoorn 4 on light
Erebidae        
  Rivula sericealis (Scopoli, 1763) stro-uiltje 2 on light
  Hypena crassalis (Fabricius, 1787) bosbessnuituil 1 on light
  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) bruine snuituil 5 on light
  Arctornis l-nigrum (Müller O. F., 1764) zwarte-l-vlinder 26 on light
  Arctia caja (Linnaeus, 1758) grote beer 2 on light
  Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) roodbandbeer 5 on light
  Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) roodbandbeer 1 observed during daytime
  Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) kleine beer 2 on light
  Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) witte tijger 2 on light
  Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) gele tijger 2 on light
  Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) bonte beer 5 on light
  Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) bonte beer 4 observed during daytime
  Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) zwart beertje 22 on light
  Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) vierstipbeertje 22 on light
  Eilema complana (Linnaeus, 1758) streepkokerbeertje 25 on light
  Eilema complana (Linnaeus, 1758) streepkokerbeertje 2 wine-roping
  Eilema depressa (Esper, 1787) naaldboombeertje 9 on light
  Thumatha senex (Hübner, 1808) rondvleugelbeertje 12 on light
  Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) boogsnuituil 3 on light
  Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) schaduwsnuituil 6 on light
  Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) maansnuituil 1 on light
  Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) wikke-uil 1 on light
  Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine sikkeluil 1 on light
Nolidae        
  Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) klein visstaartje 6 on light
  Bena bicolorana (Fuessly, 1775) grote groenuil 1 on light
Noctuidae        
  Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) brandnetelkapje 1 on light
  Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) donker brandnetelkapje 1 on light
  Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775) zilvervenster 4 on light
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 2 observed during daytime
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 1 wine-roping
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 6 on light
  Autographa jota (Linnaeus, 1758) jota-uil 9 on light
  Autographa pulchrina (Haworth, 1809) donkere jota-uil 18 on light
  Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) koperuil 34 on light
  Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758) schijn-gamma-uil 1 on light
  Deltote bankiana (Fabricius, 1775) zilverstreep 1 on light
  Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) bonte marmeruil 1 on light
  Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) donkere marmeruil 28 on light
  Panthea coenobita (Esper, 1785) schijn-nonvlinder 18 on light
  Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) bont schaapje 1 on light
  Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) schaapje 2 on light
  Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) schilddrager 3 on light
  Moma alpium (Osbeck, 1778) gevlekte groenuil 1 on light
  Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) grauwe monnik 1 on light
  Bryophila domestica (Hufnagel, 1766) lichte korstmosuil 3 on light
  Nyctobrya muralis (Forster, 1771) groene korstmosuil 2 on light
  Elaphria venustula (Hübner, 1790) gemarmerd heide-uiltje 1 on light
  Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) morpheusstofuil 1 on light
  Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) egale stofuil 17 on light
  Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) gewone stofuil 239 on light
  Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) gewone stofuil 1 wine-roping
  Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775) grijze stofuil 20 on light
  Rusina ferruginea (Esper, 1785) randvlekuil 11 on light
  Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) vogelwiekje 1 on light
  Actinotia polyodon (Clerck, 1759) gevlamde uil 1 on light
  Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) levervlek 1 on light
  Apamea crenata (Hufnagel, 1766) variabele grasuil 2 on light
  Apamea lateritia (Hufnagel, 1766) steenrode grasuil 1 on light
  Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) graswortelvlinder 3 wine-roping
  Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) graswortelvlinder 36 on light
  Apamea remissa (Hübner, 1809) grauwe grasuil 4 on light
  Apamea sordens (Hufnagel, 1766) kweekgrasuil 1 on light
  Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) zandhalmuiltje 1 on light
  Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) oranjegeel halmuiltje 1 on light
  Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) gelobd halmuiltje 8 on light
  Photedes minima (Haworth, [1809]) bochtige smele-uil 29 on light
  Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) spurrie-uil 1 on light
  Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) erwtenuil 1 on light
  Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) groente-uil 1 on light
  Polia bombycina ((Hufnagel, 1766) bruine heide-uil 3 on light
  Leucania comma (Linnaeus, 1761) komma-uil 4 on light
  Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) witstipgrasuil 5 on light
  Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) witstipgrasuil 1 wine-roping
  Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) gekraagde grasuil 7 wine-roping
  Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) gekraagde grasuil 56 on light
  Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) eenstreepgrasuil 9 on light
  Mythimna impura (Hübner, 1808) stompvleugelgrasuil 3 wine-roping
  Mythimna impura (Hübner, 1808) stompvleugelgrasuil 86 on light
  Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) bleke grasuil 2 on light
  Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) gewone worteluil 10 on light
  Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine groenuil 2 on light
  Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine groenuil 20 on light
  Axylia putris (Linnaeus, 1761) houtspaander 6 on light
  Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine breedvleugeluil 25 on light
  Diarsia mendica (Fabricius, 1775) variabele breedvleugeluil 2 on light
  Diarsia rubi (Vieweg, 1790) gewone breedvleugeluil 1 on light
  Eurois occulta (Linnaeus, 1758) grote bosbesuil 1 on light
  Graphiphora augur (Fabricius, 1775) dubbelpijl-uil 29 on light
  Graphiphora augur (Fabricius, 1775) dubbelpijl-uil 6 wine-roping
  Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775) granietuil 70 on light
  Noctua comes Hübner, 1813 volgeling 3 on light
  Noctua fimbriata (Schreber, 1759) breedbandhuismoeder 107 on light
  Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) huismoeder 145 on light
  Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) huismoeder 3 wine-roping
  Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) haarbos 5 on light
  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) zwarte-c-uil 3 on light
  Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775) trapeziumuil 6 on light
  Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) driehoekuil 2 on light
  Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine zwartstipuil 12 on light
      2755  

 

Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Antispilina ludwigi - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Anania verbascalis - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Anarsia spartiella - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Anchinia cristalis - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Apamea lateritia - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Arctornis l-nigrum - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Autographa bractea - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Autographa jota - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Bryophila domestica - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Callimorpha dominula - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Ceramica pisi - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Deileptenia ribeata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Diachrysia chrysitis - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Diasemia reticularis - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Diacrisia sannio - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Epiblema hepaticana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Euphyia biangulata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Eupithecia expallidata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Hoplodrina respersa - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Lygephila pastinum - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Macaria signaria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Mesoleuca albicillata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Mythimna conigera - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Panthea coenobita - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert
Paramesia gnomana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Pseudohermenias abietana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Johan Verstraeten
Pseudoterpna pruinata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 18-07-2021 ©Steve Wullaert