You are here

Home

06-06-2021 Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche & Weisse Stein

Pseudoips prasinana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert

Op zondag 6 juni '21 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie opnieuw afgezakt naar de Hoge Venen, met als startplaats de Vallei van de Holzwarche. Het bezochte gebied ligt onder de vleugels van Natagora en is een echt bijoux-tje. Het gebied is 77 hectare groot en ligt tussen Rocherath en Mürringen. Er zijn verschillende biotopen aanwezig in het gebied: van venige, drassige weiden tot met bosbes begroeide dennenbossen. De weiden zijn op sommige plaatsen zeer bloemrijk. Er staat onder andere adderwortel (Persicaria bistorta), bergvenkel (Meum athamanticum), betonie (Stachys officinalis), valse salie (Teucrium scorodonia), bergcentaurie (Centaurea montana), grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) en nog vele andere zeldzame soorten planten, die heel wat bijzondere vlindersoorten met zich meebrengen. Zoals gewoonlijk maakten we eerst een wandeling doorheen het gebied om te zien wat we allemaal konden vinden.

Na de wandeling in de vallei gingen we verder naar de Witte Steen (Weisse Stein), een stukje hoogveen niet zo ver van de vallei waar we nog maar weinig geïnventariseerd hebben. De omstandigheden waren overdag niet echt schitterend mààr de mist was wel weggetrokken en het was zwaar bewolkt. Dus voor een nachtvangst is dit dan wel weer heel goed.

We stelden in totaal 11 bakken op dooheen het venige stuk op een hoogte van maar liefst 693.3 alt. en gingen de nachtvangst van start met een temperatuur van 13°C. Tegen de ochtend was het nog steeds 12°C... dus ideaal voor een goeie nachtvangst! En dat was het ook!!

Uitschieters van deze excursie waren:

1. Nematopogon schwarziellus - zuidelijke langsprietmot : sinds 2004 geen waarnemingen meer geweest in ons land! Sindskort door genitaalprepratie duidelijk geworden dat deze soort toch in het zuiden van ons land nog voorkomt in aantal.

2. Lampronia rupella - klierstijlscheutboorder : Zeer zeldzaam in ons land. Slechts enkele waarnemingen bekend.

3. Agonopterix senecionis - schaduwkruiskruidkaartmot : Sinds 2012 slechts 3 waarnemingen gekend uit ons land, enkel in de provincie Luik!!

4. Ancylis geminana - witrugbladroller: Een zeldzame soort in ons land.

5. Cydia indivisa - fijnsparspiegelmot : Een zeer zeldzame soort in ons land, wordt zelden gemeld.

6. Epirrhoe molluginata - grauwe bandspanner : Zeer zeldzaam, enkel in het uiterste zuiden van ons land en in lage aantallen!

7. Hydriomena ruberata - roodachtige spanner : Eveneens zeer zeldzaam. Enkel waargenomen in het uiterste zuiden van ons land.

8. Apamea illyria - tweekleurige grasuil : Zeer zeldzaam maar lijkt in de juiste habitats toch wel meer te worden waargenomen.

9. Mniotype adusta - adusta-uil : Voornamelijk waarnemingen uit het zuiden van het land. Toch wel altijd in lage aantallen.

10. Papestra biren - heideschaar-uil : Een zeer zeldzame en locale soort!Rocherath, Liège, Belgium  06/06/2021     Temp.: 13°C – 12°C Clouds: 8/8
Family Species Ned. Naam AANTAL Way of recording OPMERKING
Micropterigidae          
  Micropterix schaefferi Heath, 1975 gelderse oermot 1 on light Weisse Stein
  Micropterix schaefferi Heath, 1975 gelderse oermot 1 observed during daytime  
Eriocraniidae          
  Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839) roze purpermot 4 leaf mine  
  Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839) zilvervlekpurpermot 150 leaf mine Weisse Stein
  Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839) zilvervlekpurpermot 14 leaf mine  
Adelidae          
  Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) smaragdlangsprietmot 2 on light Weisse Stein
  Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) smaragdlangsprietmot 1 observed during daytime  
  Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763) pinksterbloemlangsprietmot 1 observed during daytime  
  Nematopogon adansoniella (De Villers, 1789) gevlekte langsprietmot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3615.21.F.RO.157
  Nematopogon robertella (Clerck, 1759) naaldboslangsprietmot 2 observed during daytime  
  Nematopogon robertella (Clerck, 1759) naaldboslangsprietmot 1 on light Weisse Stein
  Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 zuidelijke langsprietmot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3609.21.M.RO.151
  Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 zuidelijke langsprietmot 35 on light Weisse Stein
  Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 zuidelijke langsprietmot 7 observed during daytime Duidelijke tornusvlek = N. schwarziellus.
  Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) bleke langsprietmot 15 on light Weisse Stein
Incurvariidae          
  Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone witvlekmot 1 observed during daytime  
Prodoxidae          
  Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775) klierstijlscheutboorder 1 observed during daytime  
Tineidae          
  Monopis weaverella (Scott, 1858) witvlekkijkgaatje 1 on light Weisse Stein
Yponomeutidae          
  Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) egale duifmot 5 on light Weisse Stein
  Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) egale duifmot 1 observed during daytime Weisse Stein
Plutellidae          
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 2 on light Weisse Stein
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 1 observed during daytime Weisse Stein
  Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) koolmotje 1 observed during daytime  
Depressariidae          
  Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) bleke kaartmot 1 on light Weisse Stein
  Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) schaduwkruiskruidkaartmot 1 on light Weisse Stein
  Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) schaduwkruiskruidkaartmot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3611.21.F.RO.153
Gelechiidae          
  Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) heidepalpmot 18 observed during daytime  
  Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) bosbespalpmot 2 on light Weisse Stein
  Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) bosbespalpmot 3 observed during daytime  
  Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) smalpalpmot 7 on light Weisse Stein
Elachistidae          
  Elachista argentella (Clerck, 1759) witte grasmineermot 3 on light Weisse Stein
  Elachista argentella (Clerck, 1759) witte grasmineermot 1 observed during daytime Weisse Stein
  Elachista argentella (Clerck, 1759) witte grasmineermot 2 observed during daytime  
  Elachista canapennella (Hübner, 1813) zilveren grasmineermot 10 on light Weisse Stein
  Elachista canapennella (Hübner, 1813) zilveren grasmineermot 1 observed during daytime  
  Elachista canapennella (Hübner, 1813) zilveren grasmineermot 1 on light Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE260M
  Elachista subalbidella Schläger, 1847 pijpestrootjesmineermot 14 on light Weisse Stein
Coleophoridae          
  Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) vroege veldbieskokermot 1 on light Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE262M
  Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) vroege veldbieskokermot 1 on light Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE261M
  Coleophora trifariella Zeller, 1849 bremkokermot 2 case  
Momphidae          
  Mompha idaei (Zeller, 1839) wilgenroosjeswortelmot 1 observed during daytime  
  Mompha raschkiella (Zeller, 1839) tweekleurige wilgenroosjesmot 1 observed during daytime Weisse Stein
Alucitidae          
  Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758 waaiermot 1 on light Weisse Stein
Choreutidae          
  Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) brandnetelmot 1 observed during daytime  
Tortricidae          
  Capua vulgana (Frölich, 1828) meibladroller 73 on light Weisse Stein
  Capua vulgana (Frölich, 1828) meibladroller 1 observed during daytime Weisse Stein
  Capua vulgana (Frölich, 1828) meibladroller 1 observed during daytime  
  Clepsis senecionana (Hübner, 1819) gagelbladroller 1 on light Weisse Stein
  Syndemis musculana (Hübner, 1799) struikbladroller 12 on light Weisse Stein
  Syndemis musculana (Hübner, 1799) struikbladroller 1 observed during daytime  
  Syndemis musculana (Hübner, 1799) struikbladroller 2 observed during daytime Weisse Stein
  Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) kameleonbladroller 11 on light Weisse Stein
  Aethes cnicana (Westwood, 1854) c-smalsnuitje 7 on light Weisse Stein
  Aethes cnicana (Westwood, 1854) c-smalsnuitje 1 observed during daytime Weisse Stein
  Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852) sint-jacobsbladroller 1 observed during daytime Weisse Stein
  Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) brandnetelbladroller 1 on light Weisse Stein
  Hedya pruniana (Hübner, 1799) pruimwitvlakbladroller 2 on light Weisse Stein
  Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839) kleine stipbladroller 1 on light Weisse Stein
  Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) fijngestreepte haakbladroller 1 on light Weisse Stein
  Ancylis geminana (Donovan, 1806) witrughaakbladroller 4 on light Weisse Stein
  Ancylis geminana (Donovan, 1806) witrughaakbladroller 2 observed during daytime Weisse Stein
  Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830) bosbeshaakbladroller 1 observed during daytime  
  Ancylis tineana (Hübner,[1799) bruine haakbladroller 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3610.21.M.RO.152
  Epiblema cirsiana (Zeller, 1843) zuidelijke distelzadelmot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3616.21.M.RO.158
  Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839) elzenoogbladroller 1 on light Weisse Stein
  Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839) elzenoogbladroller 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3613.21.M.RO.155
  Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799) witvleugeloogbladroller 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3614.21.F.RO.156
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 9 on light Weisse Stein
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 25 observed during daytime  
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 4 observed during daytime Weisse Stein
  Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) vierkantoogbladroller 26 on light Weisse Stein
  Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) vierkantoogbladroller 1 observed during daytime  
  Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) vierkantoogbladroller 1 observed during daytime Weisse Stein
  Eucosma cana (Haworth, 1811) distelknoopvlekje 1 on light Weisse Stein
  Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) zalmkleurig knoopvlekje 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3617.21.M.RO.159
  Cydia indivisa (Danilevsky, 1963) sparspiegelmot 1 on light Weisse Stein - PRE.SW.3612.21.M.RO.154
  Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) kegelbladroller 1 on light Weisse Stein
  Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) kegelbladroller 3 observed during daytime  
  Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) sparrendwergbladroller 1 observed during daytime  
  Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) sparrendwergbladroller 1 on light Weisse Stein
Pieridae          
  Pieris napi (Linnaeus, 1758) klein geaderd witje 1 observed during daytime  
Lycaenidae          
  Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) blauwe vuurvlinder 1 observed during daytime  
  Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) kleine vuurvlinder 1 observed during daytime  
Nymphalidae          
  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) hooibeestje 1 observed during daytime  
  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) argusvlinder 1 observed during daytime  
Crambidae          
  Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 scherpe granietmot 1 observed during daytime Weisse Stein
  Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) oranje granietmot 1 observed during daytime Weisse Stein
  Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) vroege grasmot 3 on light Weisse Stein
  Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) vroege grasmot 2 observed during daytime Weisse Stein
  Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) vroege grasmot 2 observed during daytime  
Drepanidae          
  Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) berkeneenstaart 5 on light Weisse Stein
  Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) bleke eenstaart 5 on light Weisse Stein
  Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) beukeneenstaart 17 on light Weisse Stein
  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) braamvlinder 1 on light Weisse Stein
Lasiocampidae          
  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) veelvraat 1 on light Weisse Stein
Sphingidae          
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 2 on light Weisse Stein
  Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 dennenpijlstaart 12 on light Weisse Stein
  Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) klein avondrood 4 on light Weisse Stein
Geometridae          
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 1 observed during daytime  
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 1 observed during daytime Weisse Stein
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 31 on light Weisse Stein
  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) klaverspanner 1 on light Weisse Stein
  Macaria liturata (Clerck, 1759) gerimpelde spanner 6 on light Weisse Stein
  Macaria notata (Linnaeus, 1758) klaverblaadje 3 on light Weisse Stein
  Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) varenspanner 2 observed during daytime Weisse Stein
  Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) varenspanner 4 on light Weisse Stein
  Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) lindeknotsvlinder 13 on light Weisse Stein
  Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) geelbruine bandspanner 1 on light Weisse Stein
  Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) hagedoornvlinder 2 on light Weisse Stein
  Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) boterbloempje 2 on light Weisse Stein
  Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) boterbloempje 1 observed during daytime Weisse Stein
  Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) boterbloempje 80 observed during daytime  
  Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) halvemaanvlinder 2 on light Weisse Stein
  Odontopera bidentata (Clerck, 1759) getande spanner 17 on light Weisse Stein
  Odontopera bidentata (Clerck, 1759) getande spanner 1 observed during daytime  
  Biston betularia (Linnaeus, 1758) peper-en-zoutvlinder 21 on light Weisse Stein
  Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) berkenspikkelspanner 2 on light Weisse Stein
  Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone spikkelspanner 18 on light Weisse Stein
  Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) gewone heispanner 30 observed during daytime  
  Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) ringspikkelspanner 4 on light Weisse Stein
  Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) taxusspikkelspanner 1 on light Weisse Stein
  Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) bruine grijsbandspanner 1 on light Weisse Stein
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 3 on light Weisse Stein
  Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) witte grijsbandspanner 1 observed during daytime  
  Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) tweevlekspanner 1 observed during daytime Weisse Stein
  Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) witte schaduwspanner 1 on light Weisse Stein
  Jodis putata (Linnaeus, 1758) spaansgroene zomervlinder 1 on light Weisse Stein
  Cyclophora linearia (Hübner, 1799) gele oogspanner 10 on light Weisse Stein
  Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) gestippelde oogspanner 1 on light Weisse Stein
  Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) berkenoogspanner 3 on light Weisse Stein
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 5 observed during daytime Weisse Stein
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 36 observed during daytime  
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 6 on light Weisse Stein
  Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813) grauwe bandspanner 2 on light Weisse Stein
  Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) bonte bandspanner 10 observed during daytime  
  Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) bonte bandspanner 5 on light Weisse Stein
  Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) bonte bandspanner 5 observed during daytime Weisse Stein
  Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) koolbandspanner 3 on light Weisse Stein
  Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) vierbandspanner 3 on light Weisse Stein
  Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine vierbandspanner 1 observed during daytime  
  Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine vierbandspanner 1 observed during daytime Weisse Stein
  Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine vierbandspanner 5 on light Weisse Stein
  Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) roodachtige spanner 8 on light Weisse Stein
  Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) herfstpapegaaitje 2 on light Weisse Stein
  Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) papegaaitje 2 on light Weisse Stein
  Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) marmerspanner 6 on light Weisse Stein
  Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) kleine wortelhoutspanner 9 on light Weisse Stein
  Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) fraaie walstrospanner 8 on light Weisse Stein
  Thera britannica (Turner, 1925) schijn-sparspanner 1 on light Weisse Stein
  Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775) sparspanner 1 on light Weisse Stein
  Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) lichte blokspanner 12 on light Weisse Stein
  Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) kleine blokspanner 1 observed during daytime  
  Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) vroege blokspanner 1 on light Weisse Stein
  Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) ratelaarspanner 2 observed during daytime Weisse Stein
  Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) ratelaarspanner 3 observed during daytime  
  Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) loofboomdwergspanner 1 observed during daytime  
  Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) loofboomdwergspanner 1 on light Weisse Stein
  Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) vlasbekdwergspanner 15 on light Weisse Stein
  Eupithecia nanata (Hübner, 1813) smalvleugeldwergspanner 1 on light Weisse Stein
  Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 vingerhoedskruiddwergspanner 1 on light Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE263M
  Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) heidedwergspanner 1 observed during daytime  
  Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) heidedwergspanner 2 observed during daytime Weisse Stein
  Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) heidedwergspanner 37 on light Weisse Stein
  Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 fijnspardwergspanner 25 observed during daytime  
  Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 fijnspardwergspanner 12 observed during daytime Weisse Stein
  Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 fijnspardwergspanner 878 on light Weisse Stein
  Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 guldenroededwergspanner 1 observed during daytime  
  Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 guldenroededwergspanner 6 on light Weisse Stein
  Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) gewone dwergspanner 1 on light Weisse Stein
Notodontidae          
  Drymonia obliterata (Esper, 1785) beukentandvlinder 3 on light Weisse Stein
  Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) tweekleurige tandvlinder 1 on light Weisse Stein
  Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) dromedaris 7 on light Weisse Stein
  Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) kameeltje 2 on light Weisse Stein
  Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) berkenbrandvlerkvlinder 12 on light Weisse Stein
  Pheosia tremula (Clerck, 1759) brandvlerkvlinder 4 on light Weisse Stein
  Pterostoma palpina (Clerck, 1759) snuitvlinder 7 on light Weisse Stein
  Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) kroonvogeltje 1 on light Weisse Stein
  Cerura erminea (Esper, 1783) witte hermelijnvlinder 2 on light Weisse Stein
  Furcula bifida (Brahm, 1787) wilgenhermelijnvlinder 1 on light Weisse Stein
  Peridea anceps (Goeze, 1781) eikentandvlinder 4 on light Weisse Stein
  Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) wapendrager 1 on light Weisse Stein
  Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) draak 1 on light Weisse Stein
  Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) eekhoorn 2 on light Weisse Stein
Erebidae          
  Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) roesje 1 on light Weisse Stein
  Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) meriansborstel 23 on light Weisse Stein
  Diaphora mendica (Clerck, 1759) mendicabeer 33 on light Weisse Stein
  Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) kleine beer 6 on light Weisse Stein
  Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) witte tijger 2 on light Weisse Stein
  Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) geel beertje 36 on light Weisse Stein
Nolidae          
  Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) vroeg visstaartje 1 on light Weisse Stein
  Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) zilveren groenuil 18 on light Weisse Stein
  Nycteola revayana (Scopoli, 1772) variabele eikenuil 1 on light Weisse Stein
Noctuidae          
  Deltote bankiana (Fabricius, 1775) zilverstreep 2 observed during daytime  
  Deltote bankiana (Fabricius, 1775) zilverstreep 1 on light Weisse Stein
  Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) bonte marmeruil 2 on light Weisse Stein
  Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) bonte marmeruil 1 observed during daytime Weisse Stein
  Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) donkere marmeruil 3 on light Weisse Stein
  Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) hazelaaruil 11 on light Weisse Stein
  Panthea coenobita (Esper, 1785) schijn-nonvlinder 2 on light Weisse Stein
  Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) schilddrager 1 on light Weisse Stein
  Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) zuringuil 4 on light Weisse Stein
  Actinotia polyodon (Clerck, 1759) gevlamde uil 3 on light Weisse Stein
  Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) agaatvlinder 1 on light Weisse Stein
  Apamea crenata (Hufnagel, 1766) variabele grasuil 4 on light Weisse Stein
  Apamea crenata (Hufnagel, 1766) variabele grasuil 1 on light Weisse Stein
  Apamea illyria Freyer, 1846 tweekleurige grasuil 6 on light Weisse Stein
  Apamea sordens (Hufnagel, 1766) kweekgrasuil 1 on light Weisse Stein
  Mniotype adusta (Esper, 1790) adusta-uil 1 on light Weisse Stein
  Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) nunvlinder 1 on light Weisse Stein
  Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) erwtenuil 3 on light Weisse Stein
  Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) w-uil 5 on light Weisse Stein
  Papestra biren (Goeze, 1781) heide-schaaruil  8 on light Weisse Stein
  Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) gewone worteluil 1 on light Weisse Stein
  Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) huismoeder 11 on light Weisse Stein
  Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) haarbos 4 on light Weisse Stein
  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) zwarte-c-uil 3 on light Weisse Stein
      2223    

 

Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Heringocrania unimaculella - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Heringocrania unimaculella - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Chris Steeman
Sfeer - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche (Luik) 06-06-2021 ©Chris Steeman
Agonopterix senecionis - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Ancylis geminana - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Apamea illyria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Apamea illyria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Chloroclysta miata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Cydia indivisa - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Deilephila porcellus - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Deltote deceptoria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Epinotia tedella - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Epirrhoe molluginata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Epirrhoe molluginata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Epirrhoe tristata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Falcaria lacertinaria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Hydriomena ruberata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Hydriomena ruberata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Lampronia rupella - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Leucodonta bicoloria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Micropterix schaefferi - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Mniotype adusta - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Panthea coenobita - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Papestra biren - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Perizoma albulata - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert
Plagodis pulveraria - Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche - Weisse Stein (Luik) 06-06-2021 ©Steve Wullaert