You are here

Home

22-09-2019 Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman

Sfeer ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert

Op zondag 22 september ’19 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders voor de eerste keer naar Oud-Turnhout ~ De Liereman geweest.
“ Landschap De Liereman in de Kempen (tussen Oud-Turnhout en Arendonk) is een van de oudste natuurgebieden van België. De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken van Landschap De Liereman een uniek natuurgebied in Europa. De Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis voor de wulp, de nachtzwaluw, de klokjesgentiaan en de rugstreeppad. Tijdens je wandeling tussen kurkdroge landduinen en kletsnatte veenmoerassen kom je ook schapen en wilde konikpaarden tegen.
Vroeger lieten boeren hun schapen grazen op de uitgestrekte woeste gronden. Ze staken de toplaag van de bodem af als mest voor de akkers en wonnen turf als brandstof uit de moerassen. Het resultaat was een open en gevarieerd heidelandschap dat eeuwenlang de Kempen typeerde.
Ook voor erfgoed is Landschap De Liereman een topper. 12.000 Jaar geleden gebruikten jagers de duinengordel als kampplaats en de vele vuurstenen voorwerpen geven het gebied een archeologische waarde.
Halverwege de 19° eeuw ging het heidelandschap sterk achteruit. Maar dankzij de vrijwilligers en het Europese natuurprogramma LIFE werden grote oppervlakten heide, duin en bloemenrijk grasland hersteld.”
 
Bronvermelding: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/landschap-de-liereman#beschrijving
 
We maakten een wandeling geleid door Jelle Ronsmans.
> Excursie samen met Chris, Wouter, Yvon, René, Koen en Jelle.
 
Soortenlijst
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
1x Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
365x Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
60x Bucculatrix noltei (bijvoetooglapmot) op Artemisia campestris (bijvoet)
4x Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Cosmopterigidae (prachtmotten):
1x Cosmopterix spec. op Phragmites australis (riet)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
15x Chrysoesthia sexguttella (zesvlekmot) op Chenopodium spec. (ganzevoet spec.)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Acrocercops brongniardella (zilvermijnmot) op Quercus robur (zomereik)
6x Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot) op Hypericum spec. (hertshooi spec
1x Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
5x Parornix betulae (berkenzebramot) op Betula pendula (ruwe berk)
3x Parornix devoniella (gewone zebramot) op Corylus avellana (hazelaar)
3x Parornix fagivora (beukenzebramot) op Fagus sylvatica (beuk)
1x Phyllonorycter acerifoliella (Spaanse aakvouwmot) op Acer campestre (Spaanse aak
6x Phyllonorycter lautella (prachteikenvouwmot) op Quercus robur (zomereik)
4x Phyllonorycter maestingella (beukenvouwmot) op Fagus sylvatica (beuk)
2x Phyllonorycter nicelii ( hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
1x Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
2x Phyllonorycter sagitella (rode espenvouwmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
1x Phyllonorycter sorbi (lijsterbesvouwmot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
1x Phyllonorycter trifasciella (oranje kamperfoelievouwmot) op Lonicera peryclemum (wilde kamperfoelie)
3x Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Heliozelidae (zilvervlekmotten):
1x Heliozela resplendella (elzenzilvervlekmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
1x Heliozela sericiella (eikenzilvervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
2x Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
2x Ectoedemia albifasciella (gewone eikenblaasmijnmot) op Quercus robur (zomereik
2x Ectoedemia minimella (gerekte berkenblaasmijnmot) op Betula pendula (ruwe berk) – deze soort is nieuw voor de provincie Antwerpen!!
2x Ectoedemia occultella (ronde berkenblaasmijnmot) op Betula pendula (ruwe berk)
85x Fomoria septembrella (hertshooimineermot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
1x Stigmella aurella (goudbandmineermot) op Rubus fruticosus (gewone braam)
3x Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
2x Stigmella confusella (donkere berkenmineermot) op Betula pubescens (zachte berk)
1x Stigmella hemargyrella (zilverbandbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
5x Stigmella luteella (late berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
2x Stigmella perpygmaeella (meidoornhoekmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
10x Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
2x Stigmella speciosa (esdoornmineermot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
2x Stigmella splendidissimella (bosbramenmineermot) op Rubus fruticosus (braam)
1x Stigmella tityrella (zigzagbeukenmineermot) op Fagus sylvatica (beuk)
 
- Praydidae (gladkopjes):
15x Atemelia torquatella (vanillevlekje) op Betula pubescens (zachte berk)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
17x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot) op Rubus fruticosus (braam)
7x Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
46x Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers
- Coleophoridae (kokermotten):
1x Coleophora argentula (duizendbladkokermot) op Achillea millefolium (duizendblad)
1x Coleophora ibipennella (geelsnuiteikenkokermot) op Quercus robur (zomereik)
1x Coleophora milvipennis (spatel-berkkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x Coleophora potentillae (braamkokermot) op Betula pubescens (zachte berk)
1x Coleophora siccifolia (grote bladkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
Zakken
- Psychidae (zakdragers):
4x Dahlica triquetrella (zandzakdrager)
2x Luffia ferchaultella (hoornzakdrager)
5x Proutia betulina (sierlijke zakdrager)
1x Psyche casta (gewone zakdrager)
3x Sterrhopterix fusca (grijze heidezakdrager)
2x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
 
Rupsen
- Erebidae (spinneruilen):
1x Atolmis rubricollis (zwart beertje)
1x Calliteara pudibunda (meriansborstel)
 
- Geometridae (spanners):
1x Erannis defoliaria (grote wintervlinder)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
1x Phalera bucephala (wapendrager)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Sphinx pinastri (dennenpijlstaart)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
2x Swammerdamia caesiella (egale duifmot)
 
Dagvlinders
- Nymphalidae (aurelia's):
6x Pararge aegeria (bont zandoogje)
 
- Pieridae (witjes):
1x Colias croceus (oranje luzernevlinder)
 
Vraatbeelden
- Tortricidae (bladrollers):
3x Ancylis upupana (zwarte haakbladroller)
2x Retinia resinella (harsbuilmot)
 
Nachtvlinders
- Argyresthidae (pedaalmotten):
1x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
 
- Crambidae (grasmotten):
1x Agriphila tristella (variabele grasmot)
 
- Tineidae (echte motten):
1x Nemaxera betulinella (oranjebruin kroeskopje)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Epinotia ramella (gemarmerde oogbladroller)
 
Er werden voor de nachtvangst maar liefst 14 bakken in de strijd gegooid. Daarvan was er wel één actinic val de rest waren 125w. De omstandigheden waren niet optimaal. We kregen overdag wel goed weer maar tegen de avond begon het hard te regenen en te waaien. Daardoor zeker veel minder vlinders in de val gehad.
Start van de nachtvangst om 20u50 met een temperatuur van 15.5°C, veel wind en regen.
 
Soortenlijst
- Coleophoridae (kokermotten):
1x Coleophora spec. (kokermot spec.)
 
- Crambidae (grasmotten):
2x Calamotropha paludella (lisdoddesnuitmot)
17x Cydalima perspectalis (buxusmot)
5x Eudonia pallida (moerasgranietmot)
3x Evergestis extimalis (aangebrande valkmot)
5x Pediasia contaminella (oranjebruine grasmot)
1x Udea ferrugalis (oranje kruidenmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Catocala nupta (rood weeskind)
7x Eilema caniola (vaal kokerbeertje)
1x Eilema griseola (glad beertje)
3x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
5x Hypenodes humidalis (moeras-micro-uil )
27x Laspeyria flexula (bruine sikkeluil)
1x Lithosia quadra (viervlakvlinder)
8x Pelosia muscerda (muisbeertje)
1x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
21x Rivula sericealis (stro-uiltje)
6x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
4x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)
1x Brachmia blandella (puntvleugelpalpmot)
15x Teleiopsis diffinis (fraaie korrelpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
4x Aplocera spec.
5x Campaea margaritaria (appeltak)
1x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
2x Chloroclysta siterata (papegaaitje)
2x Ennomos alniaria (geelschouderspanner)
1x Ennomos quercinaria (geelblad)
2x Epione repandaria (puntige zoomspanner)
9x Hylaea fasciaria (rode dennenspanner)
1x Idaea aversata (grijze stipspanner)
1x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
2x Idaea straminata (egale stipspanner)
2x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
1x Opisthograptis luteolata (hagedoornvlinder)
1x Pachycnemia hippocastanaria (grijze heispanner)
5x Peribatodes rhomboidaria (taxusspikkelspanner)
1x Peribatodes secundaria (geveerde spikkelspanner)
31x Thera spec.
 
- Gracilariidae (mineermotten):
3x Caloptilia spec. (steltmot spec.)
1x Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot)
1x Calybites phasianipennella (viervleksteltmot)
 
- Noctuidae (uilen):
3x Agrochola circellaris (bruine herfstuil)
84x Agrochola lunosa (maansikkeluil)
2x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
3x Aporophyla nigra (zwarte witvleugeluil)
1x Caradrina kadenii (kadeni-stofuil)
1x Conistra erythrocephala (roodkopwinteruil)
2x Conistra vaccinii (bosbesuil)
18x Denticucullus pygmina (zeggeboorder)
9x Dryobotodes eremita (eikenuiltje)
34x Eugnorisma glareosa (grijze herfstuil)
1x Gortyna flavago (goudgele boorder)
17x Lacanobia oleracea (groente-uil)
1x Lithophane socia (geelbruine houtuil)
5x Luperina testacea (gewone grasuil)
1x Macdunnoughia confusa (getekende gamma-uil)
5x Mythimna albipuncta (witstipgrasuil)
4x Mythimna l-album (witte-l-uil)
5x Mythimna pallens (bleke grasuil)
1x Mythimna vitellina (zuidelijke grasuil)
2x Noctua comes (volgeling)
8x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
4x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
68x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Nonagria typhae (lisdoddeboorder)
1x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
2x Rhizedra lutosa (herfst-rietboorder )
52x Xanthia icteritia (gewone gouduil)
13x Xanthia togata (wilgengouduil)
30x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
22x Xestia xanthographa (vierkantvlekuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
2x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
1x Hofmannophila pseudospretella (bruine huismot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
6x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
2x Acrobasis consociella (eikentopspinselmot)
1x Endotricha flammealis (strooiselmot)
1x Hypsopygia costalis (triangelmot)
3x Hypsopygia glaucinalis (tweelijnmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
2x Acleris variegana (witschouderbladroller)
4x Archips podana (grote appelbladroller)
1x Bactra spec.
3x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Cochylis atricapitana (sint-jacobsbladroller)
29x Epinotia ramella (gemarmerde oogbladroller)
2x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
1x Phiaris spec.
 
Stop om 07u15 met een temperatuur van 14°C, de ganse nacht bewolkt gebleven met nu en dan een beetje regen.

Sfeer ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Atemelia torquatella ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Ectoedemia minimella ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Ectoedemia minimella ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Agrochola lunosa ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Aporophyla nigra ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Caradrina kadenii ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Dryobotodes eremita ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Evergestis extimalis ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert  (1)
Hylaea fasciaria ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Lithophane socia ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Macdunnoughia confusa ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Mythimna vittelina ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Nonagria typhae ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Conistra erythrocephala ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert
Peribatodes secundaria ~ Oud-Turnhout ~ Landschap de Liereman (Antwerpen) 22-09-2019 ©Steve Wullaert