You are here

Home

17-08-2019 Opglabbeek ~ Zwarte berg

Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 17 augustus ’19 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie voor de eerste keer afgezakt naar de Zwarte Berg in Opglabbeek. De “Zwarte Berg” werd in december 2016 opgekocht door Limburgs Landschap. Het gebied is in totaal 70ha groot waarvan er al 54ha in bezit is van Limburgs Landschap. De zuidkant van de terril kent een zeer warm microklimaat. Deze zones worden in de toekomst verder geoptimaliseerd met het oog op het verbeteren van het leefgebied van de aanwezige soorten. Er staan heel wat interessante planten zoals: driedistel, kleine pimpernel, reseda, blaassilene, donderkruid en slangenkruid.
 
Bronvermelding: http://www.limburgslandschap.be/natuurgebieden_detail.asp?taal=nl&r=JOMRMQD0&g=JROQDRMPJMP8
 
We hadden die dag echt wel geen geluk met het weer! De voorspellingen waren zeer slecht te noemen… We kwamen toe toen het al aan het motregenen was. Later in de korte namiddag stopte het even en werd het zelfs even volledig droog. Maar in de latere namiddag herbegon het terug met motregenen en daarna zelfs terug iets hardere regen. Maar het slechtste moest nog komen. Tijdens de nacht werd maar liefst 20 tot 30 liter water per m² voorspeld wat echt wel niet goed was…
We maakten een wandeling en konden de volgende soorten waarnemen!
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
2x mijnen van Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1x mijn van Bucculatrix demaryella (berkenooglapmot) op Betula pendula (ruwe berk)
50x mijnen van Bucculatrix frangutella (vuilboomooglapmot) op Frangula alnus (sporkehout)
2x mijnen van Bucculatrix thoracella (lindeooglapmot) op Acer platanoides (Noorse esdoorn)
1x mijn van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x mijn van Acrocercops brongniardella (zilvermijnmot) op Quercus robur (zomereik)
1x mijn van Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
6x mijnen van Macrosaccus robiniella (acaciavouwmot) op Robinia pseudoacasia (acasia)
9x mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
4x mijnen van Phyllonorycter acerifoliella (Spaanse aakvouwmot) op Acer campestre (Spaanse aak)
1x mijn van Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
3x mijnen van Phyllonorycter joannisi (Noorse esdoornvouwmot) op  Acer platanoides (Noorse esdoorn)
890x mijnen van Phyllonorycter nicelii ( hazelaarvouwmot) op Corylus avellana (hazelaar)
7x mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
11x mijnen van Phyllonorycter sagitella (rode espenvouwmot) op Populus tremula (ratelpopulier)
10x mijnen van Phyllonorycter ulmifoliella (berkenvouwmot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
3x mijnen van Etainia louisella (akenvruchtmineermot) op de samara’s van Acer campestre (Spaanse aak)
15x mijnen van Stigmella aceris (akenmineermot) op Acer campestre (Spaanse aak)
1x mijn van Stigmella floslactella (hazelaarmineermot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
1x mijn van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1x mijn van Stigmella luteella (late berkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x mijn van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Corylus avellana (hazelaar)
1x mijn van Stigmella nylandriella (gewone lijsterbesmineermot) op Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
2x mijnen van Stigmella oxyacanthella (boogjesmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
24x mijnen van Stigmella perpygmaeella (meidoornhoekmineermot) op Crataegus spec. (meidoorn spec.)
1x mijnen van Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2x mijnen van Stigmella sakhalinella (bladrandberkenmineermot) op Betula pendula (ruwe berk)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x mijn van Coptotriche angusticollella (rozenvlekmot) op Rosa spec. (roos spec.)
3x mijnen van Tischeria decidua (hoefijzervlekmot) op Quercus robur (zomereik)
2x mijnen van Tischeria dodonaea (bruine eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
1x mijn van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers
- Coleophoridae (kokermotten):
9x kokers van Coleophora argentula (duizendbladkokermot) op Achillea millefolium (duizendblad)
1x koker van Coleophora milvipennis (spatel-berkkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x kokers van Coleophora siccifolia (grote bladkokermot) op Betula pendula (ruwe berk)
1x kokers van Coleophora trifolii (lichte metaalkokermot) op Melilotus albus (witte honingklaver)
 
Zakken
- Psychidae (zakdragers):
1x Taleporia tubulosa (sigaarzakdrager)
8x Psyche casta (gewone zakdrager)
 
Rupsen
- Papilionidae (grote pages):
2x Papilio machaon (koninginnenpage)
 
Vraatbeeld
- Douglasiidae (lepelmotten):
1x Tinagma ocnerostomella (dwerglepelmot) op Echium vulgare (slangenkruid)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
2x Hellinsia carphodactyla (donderkruidvedermot) op Inula conyzae (donderkruid)
 
Uitsluipgaten 
- Sesiidae (wespvlinders):
1x Sesia bembeciformis (gekraagde wespvlinder) op Salix spec. (wilg spec.)
 
Poppen
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Aglais io (dagpauwoog)
 
Nachtvlinders
- Crambidae (grasmotten):
9x Agriphila geniculea (gepijlde grasmot)
7x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
4x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
21x Agriphila tristella (variabele grasmot)
1x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
2x Eudonia truncicolella (nazomergranietmot)
16x Pyrausta despicata (weegbreemot)
 
- Depressariidae (platlijfjes):
3x Ethmia bipunctella (grote zwartwitmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
7x Euplagia quadripunctaria (spaanse vlag)
1x Lymantria dispar (plakker)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Bryotropha senectella (donkere mospalpmot)
2x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot)
1x Teleiopsis diffinis (fraaie korrelpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
69x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
1x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
1x Macaria notata (klaverblaadje)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
1x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
 
- Noctuidae (uilen):
11x Autographa gamma (gamma-uil)
2x Noctua pronuba (huismoeder)
 
- Plutellidae (koolmotten):
2x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
4x Hellinsia carphodactyla (donderkruidvedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Oncocera semirubella (prachtmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Macroglossum stellatarum (kolibrievlinder)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
1x Orthotaenia undulana (woudbladroller)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
1x Aricia agestis (bruin blauwtje)
1x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Maniola jurtina (bruin zandoogje)
12x Vanessa cardui (distelvlinder)
 
- Pieridae (witjes):
1x Pieris napi (klein geaderd witje)
 
’s Avonds werden slechts 4 bakken opgesteld omwille van het naderende slechte weer. We stelden twee bakken vrij dicht tegen elkaar op onder een afdak van een oude chalet. De andere twee bakken stonden verder opgesteld. We gingen van start om 21u00 met een temperatuur van 18°C. Stop van de nachtvangst was om 06u30 met een temperatuur van nog altijd 15°C! Van 02u tot 5u hevige regen de rest van de nacht eerder lichte regen tot motregen.
 
Op licht
- Argyresthidae (pedaalmotten):
5x Argyresthia goedartella (berkenpedaalmot)
1x Argyresthia pruniella (kersenpedaalmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
2x Coleophora spec. (kokermot spec.)
* 1x Coleophora versurella (bleekgestreepte meldekokermot) - PRE.SW.2756.19.M.OPG.4
 
- Crambidae (grasmotten):
110x Agriphila geniculea (gepijlde grasmot)
309x Agriphila inquinatella (moerasgrasmot)
2x Agriphila selasella (smalle witlijngrasmot)
5x Agriphila straminella (blauwooggrasmot)
68x Agriphila tristella (variabele grasmot)
1x Anania crocealis (gegolfde lichtmot)
4x Cydalima perspectalis (buxusmot)
1x Cynaeda dentalis (gevlamde grasmot)
7x Eudonia lacustrata (lichte granietmot)
12x Eudonia truncicolella (nazomergranietmot)
4x Patania ruralis (parelmoermot)
44x Pyrausta despicata (weegbreemot)
1x Udea ferrugalis (oranje kruidenmot)
 
- Depressariidae (platlijfjes):
1x Ethmia bipunctella (grote zwartwitmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
1x Falcaria lacertinaria (bleke eenstaart)
7x Ochropacha duplaris (tweestip-orvlinder)
1x Watsonalla binaria (gele eenstaart)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Elachista exactella (bochtige smelemineermot) - PRE.SW.2753.19.M.OPG.1
 
- Erebidae (spinneruilen):
3x Arctia caja (grote beer)
2x Eilema complana (streepkokerbeertje)
3x Eilema depressa (naaldboombeertje)
6x Euplagia quadripunctaria (Spaanse vlag)
10x Hypena proboscidalis (bruine snuituil)
1x Laspeyria flexula (bruine sikkeluil)
8x Lymantria dispar (plakker)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
1x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)
1x Aroga velocella (zuringpalpmot)
1x Carpatolechia fugacella (variabele smalpalpmot) - PRE.SW.2754.19.F.OPG.2
1x Helcystogramma lutatella (lichte rietpalpmot)
2x Helcystogramma rufescens (rietpalpmot)
 
- Geometridae (spanners):
2x Aplocera efformata (sint-janskruidblokspanner)
4x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
4x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
25x Campaea margaritaria (appeltak)
11x Camptogramma bilineata (gestreepte goudspanner)
2x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
2x Eupithecia absinthiata (egale dwergspanner) - PRE.SW.2759.19.F.OPG.7
3x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
2x Eupithecia centaureata (zwartvlekdwergspanner)
1x Eupithecia icterata (oranje dwergspanner)
1x Eupithecia succenturiata (witvlakdwergspanner)
1x Eupithecia virgaureata (guldenroededwergspanner)
* 1x Eupithecia virgaureata (guldenroededwergspanner) - PRE.SW.2760.19.F.OPG.8
1x Idaea aversata (grijze stipspanner)
34x Idaea subsericeata (satijnstipspanner)
2x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
3x Pelurga comitata (kajatehoutspanner)
1x Peribatodes rhomboidaria (taxusspikkelspanner)
2x Scopula marginepunctata (prachtstipspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
2x Caloptilia alchimiella (goudvleksteltmot)
1x Caloptilia betulicola (bruine berkensteltmot) - PRE.SW.2757.19.M.OPG.5
5x Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot)
3x Parornix spec. (zebramot spec.)
 
- Hepialidae (wortelboorders):
5x Triodia sylvina (oranje wortelboorder)
 
- Limacodidae (slakrupsen):
1x Apoda limacodes (slakrups)
 
- Noctuidae (uilen):
1x Acronicta leporina (schaapje)
6x Agrotis segetum (gewone velduil)
2x Agrotis vestigialis (bonte worteluil)
1x Amphipyra berbera (schijn-piramidevlinder)
1x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
6x Autographa gamma (gamma-uil)
4x Cryphia algae (donkergroene korstmosuil)
1x Diachrysia chrysitis (koperuil)
1x Hecatera bicolorata (tweekleurige uil)
35x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
1x Lacanobia oleracea (groente-uil)
1x Luperina testacea (gewone grasuil)
8x Lycophotia porphyrea (granietuil)
8x Macaria notata (klaverblaadje)
1x Macdunnoughia confusa (getekende gamma-uil)
20x Mesapamea spec. (weidehalmuiltje / halmrupsvlinder)
* 1x Mesapamea secalis (halmrupsvlinder) - PRE.SW.2761.19.M.OPG.9
23x Mesoligia furuncula (zandhalmuiltje)
1x Mythimna ferrago (gekraagde grasuil)
4x Mythimna pallens (bleke grasuil)
4x Noctua comes (volgeling)
4x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
66x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Ochropleura plecta (haarbos)
1x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
72x Thalpophila matura (geelvleugeluil)
6x Xestia baja (bruine zwartstipuil)
102x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
5x Xestia sexstrigata (zesstreepuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
20x Notodonta dromedarius (dromedaris)
36x Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder)
1x Pheosia tremula (brandvlerkvlinder)
30x Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups)
 
- Oecophoridae (sikkelmotten):
1x Metalampra cinnamomea (kaneelsikkelmot)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
10x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Plutellidae (koolmotten):
34x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Amblyptilia acanthadactyla (scherphoekvedermot)
12x Hellinsia carphodactyla (donderkruidvedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Acrobasis suavella (roodstreepmutsjeslichtmot)
25x Acrobasis tumidana (rode eikenlichtmot)
16x Endotricha flammealis (strooiselmot)
1x Hypsopygia costalis (triangelmot)
1x Hypsopygia glaucinalis (tweelijnmot)
5x Phycita roborella (eikenlichtmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
3x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
42x Adoxophyes orana (vruchtbladroller)
1x Ancylis tineana (bruine haakbladroller)
21x Apotomis betuletana (berkenmarmerbladroller)
1x Archips podana (grote appelbladroller)
6x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
1x Celypha rufana (smallijnbladroller)
12x Celypha striana (paardenbloembladroller)
1x Cochylidia implicitana (kamillebladroller) - PRE.SW.2755.19.M.OPG.3
2x Cochylis atricapitana (sint-jacobsbladroller)
3x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
8x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
24x Epinotia nisella (variabele oogbladroller)
* 1x Epinotia nisella (variabele oogbladroller) - PRE.SW.2758.19.M.OPG.6
6x Epinotia ramella (gemarmerde oogbladroller)
6x Lathronympha strigana (hertshooibladroller)
1x Metendothenia atropunctana (kleine stipbladroller)
1x Pammene argyrana (fruitdwergbladroller)
2x Pandemis cerasana (kersenbladroller)
1x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
3x Swammerdamia caesiella (egale duifmot)
 
Uiteindelijk met het slechte weer toch een relatief goeie vangst gehad met meer dan 100 soorten in slechts 4 bakken. Een gebied om zeker nog eens terug te gaan de komende jaren!
Dank aan Limburgs Landschap voor deze mogelijkheid daar te inventariseren.
 

Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Etainia louisella ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Sfeer ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Acronicta leporina ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Agriphila geniculea ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Agrotis vestigialis ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Ancylis tineana ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Celypha rufana ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Cochylis atricapitana ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Cynaeda dentalis ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Epinotia ramella ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Eupithecia icterata ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Falcaria lacertinaria ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Luperina testacea ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Lycophotia porphyrea ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Macdunnoughia confusa ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Mesoligia furuncula ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Pelurga comitata ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert
Thalpophila matura ~ Opglabbeek ~ Mijnterril - Zwarte Berg (Limburg) 17-08-2019 ©Steve Wullaert