You are here

Home

Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae

Sinds kort worden de Glyphipterigidae onderverdeeld in 3 subfamilies. De Acrolepiinae, Glyphipteriginae en de Orthoteliinae. Wij zullen de subfamilies apart behandelen.
De Acrolepiinae, ooit wel springmotten genoemd, is een subfamilie die uit 3 verschillende genera bestaat: Acrolepia, Acrolepiopsis en Digitivalva. In Europa zijn er 23 verschillende soorten bekend. Hier bij ons zijn er 6 soorten bekend waarvan soorten uit het genus Digitivalva het zeldzaamst zijn.
 
Hieronder de lijst met alle minerende Acrolepiinae van België:

Acrolepia autumnitella - Bitterzoetmot
Bitterzoetmot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Mijnen van deze soort zijn het talrijkst op schaduwrijke plaatsen.
 • De motjes zijn vaak binnenshuis of op beschutte plaatsen te vinden in het najaar en in de wintermaanden.
Digitivalva reticulella - Droogbloemmineermot
Droogbloemmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Deze soort is enkel gekend van een oude waarneming uit Brabant en werd sindsdien nooit meer waargenomen. Uitgestorven in België?
 • Deze soort wordt in het Noorden van Europa ook waargenomen op Gnaphalium norvegicum en het is niet uitgesloten dat de soort bij ons ook op andere soorten Gnaphalium zou kunnen voorkomen.
Digitivalva pulicariae - Heelblaadjesmineermot
Heelblaadjesmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Deze soort werd vóór 1980 gemeld uit Brabant, Namen en Luik. Sindsdien nooit meer waargenomen in ons land. Uitgestorven of over het hoofd gezien?
Acrolepiopsis assectella - Preimot
Preimot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Deze soort wordt als pestsoort aanzien.
 • Deze soort overwintert op beschutte plaatsen.
 • Deze soort kan overal in België worden waargenomen. Vooral in serres en moestuinen kan ze massaal voorkomen en de oogsten aldus aantasten.
Digitivala arnicella - Valkruidmineermot
Valkruidmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Deze soort is heel zeldzaam in ons land, mede omdat ook valkruid zeer zeldzaam is in België. Valkruid of Arnica montana komt vooral voor in Luik en Luxemburg.
 • Was enkel gekend van een oude waarneming van voor 1980 in Luxemburg maar werd in 2018 opnieuw gevonden na hele lange afwezigheid in de provincie Luik.
Digitivalva granitella - Bruine donderkruidmineermot
Valse donderkruidmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • De rupsen verpoppen vaak aan de onderzijde van de plant dicht tegen de hoofdnerf.
 • Doordat de rupsen meerdere mijnen maken is er bij de latere mijnen geen begingang te zien en is er ook steeds een groot gat zichtbaar waar de rups naar binnen is gekropen (te zien op foto 5).
 • Digitivalva granitella is vooral te vinden in het zuiden van België. Er zijn ook nog enkele oude waarnemingen uit Oost-Vlaanderen en Brabant.