U bent hier

Home

08-07-2017 Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd

Op zaterdag 8 juli ’17 ging de Werkgroep Bladmineerders van de V.V.E. (Vlaamse Vereniging voor Entomologie) nog eens samen op pad met de K.B.V.E. (Koninklijke Belgische vereniging voor Entomologie). Het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd, dat beheerd wordt door Limburgs Landschap, ligt in Dilsen-Stokkem en werd al 5 keer geïnventariseerd door de Werkgroep Bladmineerders.
Het weer was ons heel gunstig gezind. Het was warm en zonnig. We konden profiteren van temperaturen boven de 25°C. Een beetje wind zorgde enigzins voor wat afkoeling.
We spraken af om 10u00 aan de parking van De Wissen in Dilsen-Stokkem. Daarna maakten we een wandeling doorheen het gebied waar we de volgende Lepidoptera-soorten optekenden.
 
* Door werkzaamheden van Waterwegen en Zeekanaal NV in het gebied werd een groot stuk van de Maasoever aangevuld met aangevoerde grindgrond van een verder gelegen werf. Bijgevolg geraakten grote stukken van de specifieke vegetatie bedolven. Samen met het beheerteam van Limburgs Landschap keerden we na de excursie terug naar het gebied om aan te geven welke resterende vegetatie- en landschapselementen best gevrijwaard blijven met oog op het behoud van enkele zeer zeldzame Lepidoptera-soorten, waaronder Coleophora coronillae. Limburgs Landschap zal ons advies voorleggen aan Waterwegen en Zeekanaal NV. *
 
Soortenlijst
 
Bladmijnen
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
1 mijn van Bucculatrix bechsteinella (meidoornooglapmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
15 mijnen van Bucculatrix noltei (bijvoetooglapmot) op Artemisia campestris (bijvoet)
2 mijnen van Bucculatrix ulmella (eikenooglapmot) op Quercus robur (zomereik)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
4 bladomslagen van Caloptilia rufipennella (donkere esdoornsteltmot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
3 bladomslagen van Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot) op Salix alba (schietwilg)
2 mijnen van Euspilapteryx auroguttella (hertshooisteltmot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
4 mijnen van Parornix anglicella (meidoornzebramot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
15 mijnen van Phyllocnistis saligna (wilgenslakkenspoormot) op Salix alba (schietwilg)
12 mijnen van Phyllocnistis xenia (printplaatmot) op Populus x canescens (grauwe abeel)
1 mijn van Phyllonorycter cerasicolella (kersenvouwmot) op Prunus avium (zoete kers)
3 mijnen van Phyllonorycter corylifoliella (vruchtboomvouwmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter klemannella (goudrugelzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
5 mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae (meidoornvouwmot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
2 mijnen van Phyllonorycter rajella (gewone elzenvouwmot) op Alnus glutinosa (zwarte els)
2 mijnen van Phyllonorycter schreberella (fraaie iepenvouwmot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Lyonetiidae (sneeuwmotten):
15 mijnen van Lyonetia clerkella (hangmatmot) op Prunus avium (zoete kers)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten)
8 mijnen van Ectoedemia septembrella (hertshooimineermot) op Hypericum spec. (hertshooi spec.)
7 mijnen van Stigmella basiguttella (boogjeseikenmineermot) op Quercus robur (zomereik)
6 mijnen van Stigmella hybnerella (meidoornmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
5 mijnen van Stigmella lemniscella (iepenbladrandmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
3 mijnen van Stigmella microtheriella (maagdelijke mineermot) op Carpinus betulus (haagbeuk)
15 mijnen van Stigmella perpygmaeella (meidoornhoekmineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
5 mijnen van Stigmella plagicolella (pruimenballonmot) op Prunus spinosa (sleedoorn)
3 mijnen van Stigmella regiella (veelkleurige mineermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
1 mijn van Stigmella salicis (gewone wilgenmineermot) op Salix caprea (boswilg)
9 mijnen van Stigmella speciosa (esdoornmineermot) op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
2 mijnen van Stigmella trimaculella (populierenmineermot) op Populus x canadensis (Canadapopulier)
6 mijnen van Stigmella ulmivora (iepenmineermot) op Ulmus glabra (ruwe iep)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
109 mijnen van Tischeria ekebladella (gewone eikenvlekmot) op Quercus robur (zomereik)
 
Kokers (Coleophoridae - kokermotten)
33 kokers van Coleophora coronillae (zwavelgele peulkokermot) op Coronilla varia (bont kroonkruid) - Meer foto's volgende week op de website op de nieuwe pagina van C. coronillae.
10 kokers van Coleophora saponariella (zeepkruidkokermot) op Saponaria officinalis (zeepkruid)
3 kokers van Coleophora spinella (geelkopprunuskokermot) op Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
30 kokers van Coleophora tanaceti (wormkruidkokermot) op Tanacetum vulgare (boerenwormkruid)
 
Rupsen
- Notodontidae (tandvlinders):
1 nestje van Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups) op Quercus robur (zomereik)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
5 verlaten nestjes van Yponomeuta rorrella (wilgenstippelmot) op Salix alba (schietwilg)
 
Feromonen (Sesiidae - wespvlinders)
41x Bembecia ichneumoniformis (klaverwespvlinder) op feromoon ICH
2x Synanthedon myopaeformis (appelglasvlinder) op feromoon MYO
 
Nachtvlinders
- Crambidae (grasmotten):
26x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
12x Crambus perlella (bleke grasmot)
1x Platytes cerussella (v-baardsnuitmot)
6x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
1x Pyrausta aurata (muntvlinder)
22x Pyrausta despicata (weegbreemot)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Ethmia bipunctella (grote zwartwitmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Euclidia glyphica (bruine daguil)
 
- Geometridae (spanners):
3x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
1x Idaea aversata (grijze stipspanner)
3x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
1x Scotopteryx chenopodiata (bruinbandspanner)
 
- Noctuidae (uilen):
2x Autographa gamma (gamma-uil)
 
- Nolidae (visstaartjes):
2x Earias clorana (kleine groenuil)
 
- Peleopodidae (vuurmotten):
1x Carcina quercana (vuurmot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
2x Oncocera semirubella (prachtmot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
1x Hemaris fuciformis (glasvleugelpijlstaart)
 
- Tortricidae (bladrollers):
8x Dichrorampha spec.

  • 1x Dichrorampha alpinana (brede geelvlekwortelmot) – PRE.SW.1759.17.M.DS.116 – Deze soort is nieuw voor de provincie Limburg!!!
  • 1x Dichrorampha flavidorsana (geelvlekwortelmot) – PRE.SW.1760.17.F.DS.117
  • 1x Dichrorampha vancouverana (haakjeswortelmot) – PRE.SW.1754.17.M.DS.111

1x Grapholita compositella (sergeant-majoortje)
1x Gypsonoma dealbana (loofboombladroller)
2x Pammene aurita (morgenroodbladroller)
 
Dagvlinders
- Lycaenidae (blauwtjes):
2x Aricia agestis (bruin blauwtje)
1x Callophrys rubi (groentje)
4x Celastrina argiolus (boomblauwtje)
3x Lycaena phlaeas (kleine vuurvlinder)
10x Polyommatus icarus (icarusblauwtje)
 
- Nymphalidae (aurelia’s):
31x Aglais io (dagpauwoog)
1x Araschnia levana (landkaartje)
28x Maniola jurtina (bruin zandoogje)
13x Vanessa atalanta (atalanta)
5x Vanessa cardui (distelvlinder)
2x Polygonia c-album (gehakkelde aurelia)
 
- Papilionidae (grote pages)
3x Papilio machaon (koninginnenpage)
 
- Pieridae (witjes):
1x Colias hyale (gele luzernevlinder)
5x Gonepteryx rhamni (citroenvlinder)
1x Pieris brassicae (groot koolwitje)
2x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
- Zygaenidae (bloeddropjes)
1x Rhagades pruni (bruine metaalvlinder)
 
Start van de nachtvangst was om 22u10 bij een temperatuur van maar liefst 19°C. Het was licht tot zwaar bewolkt en er stond een klein beetje wind. Er werden in totaal 14 lichtbakken gezet langs de Maas. Jammer genoeg hadden we bij 4 lichtvallen een technisch probleem, waardoor deze slechts een korte tijd brandden en vlinders hadden gelokt. Dus het merendeel van de soorten en exemplaren komt van 10 lichtbakken.
Er werden ook een aantal bomen ingesmeerd.
 
Soorten op smeer
- Elachistidae (grasmineermotten):
1x Agonopterix ocellana (roodvlekkaartmot)
 
- Noctuidae (uilen):
2x Amphipyra pyramidea (piramidevlinder)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Epinotia tenerana (v-oogbladroller)
 
Soorten op licht
- Argyresthidae (pedaalmotten):
2x Argyresthia brockeella (sierlijke pedaalmot)
 
- Bucculatricidae (ooglapmotten):
1x Bucculatrix noltei (bijvoetooglapmot)
 
- Coleophoridae (kokermotten):
1x Coleophora striatipennella (muurkokermot) - PRE.SW.1751.17.M.DS.108
 
- Cossidae (houtboorders):
3x Cossus cossus (wilgenhoutrups)
1x Zeuzera pyrina (gestippelde houtvlinder)
 
- Crambidae (grasmotten):
9x Acentria ephemerella (duikermot)
1x Anania hortulata (bonte brandnetelmot)
1x Catoptria falsella (drietandvlakjesmot)
11x Catoptria pinella (egale vlakjesmot)
506x Chrysoteuchia culmella (gewone grasmot)
3x Crambus pascuella (zilverstreepgrasmot)
28x Crambus perlella (bleke grasmot)
10x Cydalima perspectalis (buxusmot)
3x Eudonia / Scoparia spec.
5x Ostrinia nubilalis (maïsboorder)
3x Parapoynx stratiotata (krabbenscheermot)
20x Platytes alpinella (baardsnuitmot)
49x Pleuroptya ruralis (parelmoermot)
42x Pyrausta despicata (weegbreemot)
6x Pyrausta purpuralis (purpermot)
1x Sitochroa palealis (bruidsmot)
 
- Drepanidae (eenstaartjes):
19x Drepana falcataria (berkeneenstaart)
13x Habrosyne pyritoides (vuursteenvlinder)
1x Thyatira batis (braamvlinder)
 
- Elachistidae (grasmineermotten):
3x Agonopterix ocellana (roodvlekkaartmot)
4x Agonopterix propinquella (zwartvlekkaartmot)
1x Elachista maculicerusella (grijsgevlekte grasmineermot)
2x Ethmia bipunctella (grote zwartwitmot)
 
- Erebidae (spinneruilen):
1x Eilema depressa (naaldboombeertje)
13x Eilema griseola (glad beertje)
2x Eilema lurideola (plat beertje)
1x Lymantria dispar (plakker)
5x Miltochrista miniata (rozenblaadje)
4x Pelosia muscerda (muisbeertje)
35x Phragmatobia fuliginosa (kleine beer)
8x Rivula sericealis (stro-uiltje)
1x Schrankia costaestrigalis (gepijlde micro-uil)
12x Spilosoma lutea (gele tijger)
2x Thumatha senex (rondvleugelbeertje)
 
- Gelechiidae (palpmotten):
2x Acompsia cinerella (fluweelpalpmot) – Deze soort is nieuw voor de provincie Limburg !!!
1x Anacampsis blattariella (spikkelpalpmot)
4x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot)

  • 1x Aproaerema anthyllidella (wondklaverpalpmot) – PRE.SW.1755.17.M.DS.112

2x Aristotelia ericinella (heidepistoolmot)
1x Bryotropha terrella (oranje mospalpmot) – PRE.SW.1756.17.M.DS.113
1x Exoteleia dodecella (dennenlotmot)
1x Gelechia muscosella (donkere haakpalpmot) – PRE.SW.1753.17.M.DS.110
2x Helcystogramma lutatella (lichte rietpalpmot)
16x Helcystogramma rufescens (rietpalpmot)
176x Isophrictis spec.

  • 1x Isophrictis striatella – PRE.SW.1752.17.F.DS.109

1x Monochroa tenebrella (olijfkleurige boegsprietmot)
1x Scrobipalpa costella (vlekzandvleugeltje)
1x Scrobipalpa acuminatella (distelzandvleugeltje) – PRE.SW.1750.17.M.DS.107
2x Scrobipalpa proclivella (grijs zandvleugeltje) - PRE.SW.1747.17.F.DS.104 & PRE.SW.1761.17.F.DS.118 – Deze zeer zeldzame soort is nieuw voor de provincie Limburg en zelfs voor Vlaanderen!!! Deze soort voedt zich met Artemisia absinthium (absintalsem) en ook met Tanacetum vulgare (boerenwormkruid). Het is een mineerder!
1x Syncopacma spec.
1x Teleiodes vulgella (gammapalpmot)
1x Thiotricha subocellea (kustoogje)
 
- Geometridae (spanners):
3x Biston betularia (peper-en-zoutvlinder)
1x Cabera exanthemata (bruine grijsbandspanner)
1x Cabera pusaria (witte grijsbandspanner)
18x Chiasmia clathrata (klaverspanner)
1x Chloroclystis v-ata (v-dwergspanner)
1x Crocallis elinguaria (kortzuiger)
1x Cyclophora albipunctata (berkenoogspanner)
2x Cyclophora punctaria (gestippelde oogspanner)
7x Ecliptopera silaceata (marmerspanner)
3x Ectropis crepuscularia (gewone spikkelspanner)
1x Epione repandaria (puntige zoomspanner)
6x Epirrhoe alternata (gewone bandspanner)
2x Euchoeca nebulata (leverkleurige spanner)
1x Eulithis prunata (wortelhoutspanner)
2x Eupithecia centaureata (zwartvlekdwergspanner)
3x Eupithecia subfuscata (grijze dwergspanner)
1x Eupithecia succenturiata (witvlakdwergspanner)
1x Eupithecia tenuiata (wilgendwergspanner) - PRE.SW.1758.17.F.DS.115
1x Eupithecia tripunctaria (schermbloemdwergspanner)
2x Geometra papilionaria (zomervlinder)
1x Gymnoscelis rufifasciata (zwartkamdwergspanner)
2x Hypomecis punctinalis (ringspikkelspanner)
8x Idaea aversata (grijze stipspanner)
15x Idaea dimidiata (vlekstipspanner)
2x idaea rusticata (schaduwstipspanner)
8x Idaea seriata (paardenbloemspanner)
3x Idaea subsericeata (satijnstipspanner)
33x Lomaspilis marginata (gerande spanner)
15x Macaria alternata (donker klaverblaadje)
2x Macaria liturata (gerimpelde spanner)
5x Macaria notata (klaverblaadje)
1x Pachycnemia hippocastanaria (grijze heispanner)
5x Perizoma affinitata (koekoeksbloemspanner)
4x Selenia dentaria (herculesje)
1x Selenia tetralunaria (halvemaanvlinder)
4x Timandra comae (lieveling)
4x Xanthorhoe ferrugata (vierbandspanner)
1x Xanthorhoe spadicearia (bruine vierbandspanner)
 
- Gracillariidae (mineermotten):
4x Aspilapteryx tringipennella (weegbreesteltmot)
1x Caloptilia populetorum (witte berkensteltmot)
1x Caloptilia stigmatella (wilgensteltmot)
3x Cameraria ohridella (paardenkastanjemineermot)
2x Phyllonorycter comparella (abeelvouwmot)
 
- Limacodidae (slakrupsen):
1x Apoda limacodes (slakrups)
 
-  Lypusidae (zaksikkelmotten):
1x Pseudatemelia spec.
 
- Momphidae (wilgenroosjesmotten):
1x Mompha epilobiella (gewone wilgenroosjesmot)
 
- Nepticulidae (dwergmineermotten):
1x Stigmella spec.
 
- Noctuidae (uilen):
2x Acronicta aceris (bont schaapje)
1x Acronicta leporina (schaapje)
2x Acronicta rumicis (zuringuil)
21x Agrotis exclamationis (gewone worteluil)
8x Agrotis ipsilon (grote worteluil)
10x Anarta trifolii (spurrie-uil)
11x Apamea monoglypha (graswortelvlinder)
32x Autographa gamma (gamma-uil)
22x Axylia putris (houtspaander)
1x Caradrina kadenii (kadeni-stofuil)
6x Caradrina morpheus (morpheusstofuil)
1x Colocasia coryli (hazelaaruil)
8x Cosmia trapezina (hyena)
1x Craniophora ligustri (schedeldrager)
20x Deltote pygarga (donkere marmeruil)
1x Hoplodrina ambigua (zuidelijke stofuil)
9x Hoplodrina blanda (egale stofuil)
71x Hoplodrina octogenaria (gewone stofuil)
9x Hydraecia micacea (aardappelstengelboorder)
2x Ipimorpha retusa (heremietuil)
3x Ipimorpha subtusa (tweekleurige heremietuil)
7x Lacanobia oleracea (groente-uil)
4x Lateroligia ophiogramma (moeras-grasuil)
1x Macdunnoughia confusa (getekende gamma-uil)
3x Mamestra brassicae (kooluil)
1x Melanchra persicariae (perzikkruiduil)
1x Mesapamea secalella (weidehalmuiltje)
66x Mesapamea spec.
1x Mesoligia furuncula (zandhalmuiltje)
1x Mythimna ferrago (gekraagde grasuil)
3x Mythimna pallens (bleke grasuil)
2x Noctua comes (volgeling)
8x Noctua fimbriata (breedbandhuismoeder)
4x Noctua interjecta (kleine huismoeder)
2x Noctua janthe (open-breedbandhuismoeder)
8x Noctua janthe / janthina
51x Noctua pronuba (huismoeder)
1x Nyctobrya muralis (groene korstmosuil)
28x Ochropleura plecta (haarbos)
1x Phlogophora meticulosa (agaatvlinder)
1x Trachea atriplicis (meldevlinder)
1x Xestia c-nigrum (zwarte-c-uil)
 
- Nolidae (visstaartjes):
27x Earias clorana (kleine groenuil)
3x Meganola albula (groot visstaartje)
2x Nola aerugula (licht visstaartje)
1x Nycteola revayana (variabele eikenuil)
 
- Notodontidae (tandvlinders):
4x Clostera curtula (bruine wapendrager)
2x Drymonia querna (witlijntandvlinder)
2x Drymonia velitaris (zuidelijke tandvlinder)
1x Furcula furcula (kleine hermelijnvlinder)
1x Gluphisia crenata (populierentandvlinder)
11x Notodonta dromedarius (dromedaris)
1x Notodonta tritophus (wilgentandvlinder)
2x Notodonta ziczac (kameeltje)
2x Phalera bucephala (wapendrager)
5x Pterostoma palpina (snuitvlinder)
1x Thaumetopoea processionea (eikenprocessierups)
 
- Nymphalidae (aurelia's):
1x Aglais io (dagpauwoog)
1X Vanessa atalanta (atalanta)
 
- Opostegidae (oogklepmotten):
1x Pseudopostega auritella (wolfspootoogklepmot)
 
- Pieridae (witjes):
1x Pieris rapae (klein koolwitje)
 
- Plutellidae (koolmotten):
7x Plutella xylostella (koolmotje)
 
- Pterophoridae (vedermotten):
1x Gillmeria ochrodactyla (zandvedermot)
 
- Pyralidae (lichtmotten):
1x Acrobasis advenella (mutsjeslichtmot)
1x Anerastia lotella (helmgrasmot)
1x Dioryctria abietella (sparappelboorder)
10x Endotricha flammealis (strooiselmot)
41x Oncocera semirubella (prachtmot)
3x Phycita roborella (eikenlichtmot)
2x Phycitodes spec.
60x Synaphe punctalis (pinokkiomot)
 
- Sphingidae (pijlstaarten):
3x Deilephila elpenor (groot avondrood)
1x Hyles gallii (walstropijlstaart)
13x Laothoe populi (populierenpijlstaart)
3x Mimas tiliae (lindepijlstaart)
3x Smerinthus ocellata (pauwoogpijlstaart)
3x Sphinx ligustri (ligusterpijlstaart)
2x Sphinx pinastri (dennenpijlstaart)
 
- Tischeriidae (vlekmineermotten):
1x Coptotriche marginea (gele bramenvlekmot)
 
- Tortricidae (bladrollers):
1x Acleris emargana (gehakkelde bladroller)
2x Acleris hastiana (kameleonbladroller)
1x Acleris laterana (variabele driehoekbladroller)
1x Acleris variegana (witschouderbladroller)
1x Aethes margaritana (roestbandsmalsnuitje)
2x Aethes rubigana (donker c-smalsnuitje)
1x Aethes smeathmanniana (kommabladroller)
2x Aethes bilbaensis - PRE.SW.1746.17.M.DS.103 & PRE.SW.1749.17.M.DS.106 – Deze soort is nieuw voor België!!! Dit zijn de meest Noordelijkste waarnemingen in Europa van deze soort tot nu! Deze soort was nog nooit waargenomen in de BENELUX, Duitsland, U.K., Polen… en verder noordwaarts. Verder naar het Oosten toe komt deze soort voor in Oekraïne en verder naar het Noord-Oosten door delen van Rusland.
Deze soort voedt zich met Carum verticillatum (kranskarwij) en Crithmum maritimum (zeevenkel), het is niet uit te sluiten dat deze soort zich nog met andere soorten venkel kan voeden.
11x Agapeta hamana (distelbladroller)
1x Ancylis diminutana (lichte haakbladroller)
7x Ancylis tineana (bruine haakbladroller)
2x Archips podana (grote appelbladroller)
2x Argyrotaenia ljungiana (bruinbandbladroller)
9x Celypha lacunana (brandnetelbladroller)
3x Celypha striana (paardenbloembladroller)
1x Cnephasia genitalana (vale spikkelbladroller) – PRE.SW.1757.17.F.DS.114
1x Cochylidia implicitana (kamillebladroller)
1x Cochylis atricapitana (sint-jacobsbladroller)
1x Cochylis dubitana (blauwe distelbladroller)
8x Cochylis hybridella (koperrandbladroller)
3x Cydia fagiglandana (beukenspiegelmot)
1x Cydia nigricana (erwtenbladroller) – PRE.SW.1748.17.M.DS.105
6x Cydia splendana (gewone spiegelmot)
5x Dichrorampha simpliciana (bleke vlekwortelmot)
1x Endothenia marginana (scherpe kuifbladroller)
3x Epiblema foenella (hoefijzermot)
1x Epinotia tenerana (v-oogbladroller)
4x Eucosma campoliliana (zwartwit knoopvlekje)
1x Eucosma cana (distelknoopvlekje)
1x Eudemis profundana (bonte fruitbladroller)
2x Gypsonoma dealbana (loofboombladroller)
1x Pandemis cerasana (kersenbladroller)
1x Pandemis dumetana (fijnmazige bladroller)
2x Pandemis heparana (leverkleurige bladroller)
5x Phtheochroa inopiana (dof smalsnuitje)
1x Sciota rhenella (oranje bandlichtmot)
1x Tortrix viridana (groene eikenbladroller)
 
- Yponomeutidae (spinselmotten):
1x Yponomeuta sedella (hemelsleutelstippelmot)
9x Yponomeuta spec.
 
Stop van de nachtvangst was om 05u00 bij een temperatuur van 14°C. Er stond een beetje wind en het was licht bewolkt.
 
Waargenomen soorten dagvangst: 77
Waargenomen exemplaren dagvangst: 598
 
Waargenomen soorten nachtvangst: 224
Waargenomen exemplaren nachtvangst: 2011
 
Totaal aantal waargenomen soorten: 301
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 2609

Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Eef Thoen
Bembecia ichneumoniformis - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Bembecia ichneumoniformis - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Eef Thoen
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Werkzaamheden van de waterwegen in het gebied - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Werkzaamheden van de waterwegen in het gebied - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Rhagades pruni - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Aproceros leucopoda (iepenzigzagbladwesp) - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora coronillae op Coronilla varia - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora coronillae op Coronilla varia - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora coronillae op Coronilla varia - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora saponariella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Ben Steeman
Coleophora tanaceti op Tanacetum vulgare - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Coleophora tanaceti op Tanacetum vulgare - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Stigmella lemniscella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Ben Steeman
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Acompsia cinerella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Aethes margaritana - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Aethes bilbaensis - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Aethes bilbaensis - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Aristotelia ericinella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Bucculatrix noltei - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Cydia nigricana - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Helcystogramma lutatella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Nyctobrya muralis - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Pandemis dumetana - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Phtheochroa inopiana - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Platytes alpinella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Plutella xylostella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Scrobipalpa proclivella - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Sphinx ligustri - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Ben Steeman
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Steve Wullaert
Hyles galii - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Ben Steeman
Sfeer - Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd (Limburg) 08-07-2017 ©Zoë Vanstraelen